Κάθε δέκα δευτερόλεπτα…

Κάθε δέκα δευτερόλεπτα...Οἱ εἰκόνες γνωστές…
Πόσες ΚΟΚΑ ΚΟΛΕΣ παρασκευάζονται; Πόσα δολάρια ἐκτυπώνονται; Πόσες γεννήσεις; Πόσοι θάνατοι;
Πόσες καταστροφές;

Θὰ σταθῶ μόνον σὲ ἕνα σημεῖον.
Τέσσερις γεννήσεις, δύο θάνατοι…
Αὐξανόμαστε… Κι ὅσο αὐξανόμαστε τόσο κινδυνεύουμε…
Ἔχουμε θέμα… Ἀλλά ποιός θά τό θέσῃ πρός συζήτησιν μέ ἐντιμότητα καί σοβαρότητα;

Ὅσο οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἀνθρωπίων ὄντων στὸν πλανήτη θὰ αὐξάνονται, τόσο ταχύτερα θὰ συμβαίνουν οἱ γενοκτονίες.
Δὲν μποροῦμε ἴσως νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν σοβαρότητα αὐτῆς τῆς πληροφορίας, ἀλλὰ δυστυχῶς, εἶναι γεγονός…

Ἄρα γέ ὅμως… ἀξίζει νά διαβιοῦμε ἐπί τοῦ πλανήτου ὅταν δέν καταλαβαίνουμε τά αὐτονόητα;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)




Leave a Reply