Ἡ ἀνωτέρα τεχνολογία τῶν προγόνων μας.

Ἀρχαία τεχνολογία ἀνώτερη ἀπὸ τὴν σύγχρονη:

Οἱ ἐρευνητὲς ἀπὸ τὴν American Chemical Society, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Gabriel Mary Ingo, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι ἡ Μεταλλικὴ ἐπίστρωσις ποὺ ἔγινε πρὶν ἀπὸ 4000 χρόνα στὸ παρακάτω ἀντικείμενο, δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ἐπαναλάβουμε σήμερα. Ἡ ἀνώτερη τεχνολογία τῶν προγόνων μας.1

Ἀναφέρει λεπτομέρειες, γιὰ τοὺς λόγους,ἀλλὰ νομίζω δὲν μᾶς πολυενδιαφέρουν (καὶ βαριέμαι νὰ κάνω τὴν μετάφραση.)
Εἶχαν, λέει, παλαιότερα πολιτισμὸ μεγαλύτερο τοῦ σημερινοῦ; Ναί ἤ ὄχι;
Ἄς κάνουν σήμερα ἕναν Παρθενώνα.
Ἔκαναν στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ διαρκῶς διόρθωμα θέλει καὶ ἀπέχει βέβαια παρασάγγας ἀπὸ τὸν αὐθεντικό, ὡς πρὸς τὴν κατασκευή.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply