Βλέπεις κάποιαν διαφορά;

Βλέπεις κάποιαν διαφορά;Πολιτικός:
Ἐπὶ σαράντα χρόνια κλέβεις, τρῶς, λαδώνεσαι, καταχράζεσαι χρήματα τοῦ Δημοσίου καὶ ἀκριβοπληρώνεσαι.
Κάνεις ὑπερπολυτελὴ ζωή, ζεῖς σὲ μονοκατοικία, στὸ ἀκριβότερο σημεῖο τῶν Ἀθηνῶν, σχεδὸν μέσα στὴ Ἀκρόπολη, κάνεις ὑπερχλιδάτο γάμο στὸ Παρίσι, μὲ τὶς ἀκριβότερες σαμπάνιες, μὲ τὰ λεφτὰ ἀπὸ τὶς μίζες ποὺ πῆρες ὡς ὑπουργός, ἀφήνοντας καμμένη Γῆ στὸ πέρασμά σου, φτάνεις ἑβδομήντα ἐτῶν καταδικάζεσαι σὲ εἴκοσι χρόνια κάθειρξη, ἀλλὰ λόγῳ ἡλικίας θὰ ἐκτίσῃς μόνον τέσσερα ἔτη καὶ θὰ βγῇς κύριος, ἄφοῦ τιμωρήθηκες τόσο «Βάναυσα»!!!

Ἁπλὸς πολίτης: 
Ἔχεις χρέος πρός τό Δημόσιο;
Κανένα πρόβλημα!!!
Σοῦ παίρνουν τὸ σπίτι!!!

Βλέπεις κάποια διαφορά;

Ηiroko Κinoshita

 φωτογραφία

(Visited 4 times, 1 visits today)
Leave a Reply