Μπῦρες ἔχουν αὐτά τά βαρέλια;

Μπῦρες;
Μμμμ…Μπῦρες ἔχουν αὐτά τά βαρέλια;
Μπᾶ… Οὐΐσκυ θὰ εἶναι… Ἤ καὶ τσίπουρο…
Πάντως δὲν πρόκειται γιὰ χημικά…
Σωστά;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μπῦρες ἔχουν αὐτά τά βαρέλια;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δράσις κατὰ τῶν ἀεροψεκασμῶν. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μονσάντο. Ἡ πολυεθνικὴ τῆς φρίκης!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply