Μπῦρες ἔχουν αὐτά τά βαρέλια;

Μπῦρες;
Μμμμ…
Μπᾶ… Οὐΐσκυ θὰ εἶναι… Ἤ καὶ τσίπουρο…
Πάντως δὲν πρόκειται γιὰ χημικά…
Σωστά;

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply