Ὁ μαῦρος ἁγιασμός.

Ὁ μαῦρος ἁγιασμός.Καλημέρα ἐξουσία!
Αἰσθάνομαι πιότερον χαρούμενος σήμερα.

 

Ὅπως καὶ κάθε ἄλλην ἡμέρα,

 

πλημμυρίζει ἡ καρδιά μου μὲ ἄπλετον φῶς καὶ χαράν,

 

διότι ἐνῶ ἐσὺ παλεύεις νὰ τσακίσῃς κάθε τί

 

ποὺ τὸ σύμπαν προφέρει μὲ γράμματα Ἑλληνικά,

 

διότι ἐνῶ ἐσὺ παλεύεις νὰ χωνέψῃς εἰς τὰ κατάβαθα τῆς γῆς,

 

ὅ,τι τὸ παρελθόν ἄφησε γιὰ νὰ σκέκομαι ὀρθός,

 

διότι ἐνῶ ἐσὺ σκιάζεις μὲ μαυρίλα τὴν ψυχή μου,

 

ἔρχεται κάθε ποὺ ξυπνῶ ὁ Φοῖβος Ἡέλιος

 

καὶ σκορπᾶ ζωήν,

 

ὁποὺ ἐσὺ θάνατον ἔχεις σπείρει…

 

 

Ἐπέρασαν σὰν ἐσένα μύριοι καὶ μύριοι

 

καὶ μὲ θάνατον καλημέριζαν τὴν ζωήν.

 

Τὴν μιὰ τὸ εἶπες βαρβαροσύνη,

 

τὴν ἄλλην κομμουνισμόν,

 

καὶ τὸ ᾿40 φασισμόν…
Θαρρεῖς πόρνη μιασμένη,

 

πῶς μὲ λογᾶ ὁ θάνατος τί ὄνομα θὰ φέρῃ;

 

 

Ἕνα μονάχα θὰ σοῦ πῶ:

 

Ὅσον θὰ βλέπῃ ἡ γῆς τὸ χάραμα,

 

ὁ ἥλιος σὲ πέλαγα καὶ μακρινὰ σὰν δύῃ ὄρη,

 

τὸ σπέρμα σου πόρνη σκουλικιασμένη,

 

δὲν θὰ ᾿χῃ νὰ κρυφθῇ στασίδι,

 

μήτες νερὸ νὰ πιῇ λεύτερον σὲ πηγήν.

 

 

Μονάχα ἐὰν φωτιὰ τὴν γῆς καλύψῃ

 

καὶ τὰ νερὰ της γίνουν οὐρανός,

 

σὰν μείνῃ χῶμα πιᾶς καμμένον,

 

δὲν θὰ ὑπάρχῃ Ἑλληνισμός!

 

 

Μὰ πόρνη ἀπὸ λαοὺς ἐλεύθερους καταραμένη

 

κι ἀπὸ νεκρὰ παιδιὰ ποὺ κλέβεις τὴν ψυχήν τους,

 

σὰν ἔλθουν μακρινοὶ αἰῶνες,

 

θὰ βγάλῃ ἡ γῆς βλαστόν…

 

βλαστὸν θὰ βγάλῃ Ἑλληνικόν,

 

γιατὶ τὸ σύμπαν τὸ ὁρίζει,

 

νὰ ᾿ναι αὐτὸς τὸ Φῶς

 

κι ἐσὺ ἡ πόρνη, τὸ σκότος, ὁ μαῦρος ἁγιασμός.

 

 

 

 

29-9-2013

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply