Ἀντι-εἰδήσεις… 23 Ὀκτωβρίου 2013

The hand on which to place your fingers from the ashes of cigareἝνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Θαυμασία ἡ παράστασις τοῦ μπουμπούκου στοῦ Χατζηνικολάου!
  Εἶναι θαυμασία ἡ προσπάθεια νὰ πασχίζουν ὅλοι οἱ παριστάμενοι γιὰ τὸ ποιὸς «θὰ γλείψῃ» καλλίτερα τὸν μπουμποῦκο. Τέτοια τοῦ κάνετε καὶ παίρνουν ἀέρα τὰ μυαλά του. Νὰ δῶ πῶς θὰ τὸν συνεφέρουμε στὸ τέλος… Ἀεριζόμενο τὸ ἔκανε…
 • Τὰ καραγκιοζιλίκια ἐξακολουθοῦν στὴν βο(υ)λή.
  Στὴν βο(υ)λὴ ὑπερψηφίσθηκε ἡ τροπολογία γιὰ τὴν ἄρσι τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ἐξακολουθεῖ ἡ παραπλάνησις.
  Ἤθελα νὰ ἤξερα, τήν πραγματική κατάστασι ἐκτάκτου ἀνάγκης τήν διακρίνει κάποιος ἀπό ὅλους αὐτούς;
  Στὸ μεταξὺ ἡ χρηματοδότησις τῶν κομμάτων ἐξακολουθεῖ. Δῆλα δὴ ἐξακολουθεῖ ἡ αἱμοῤῥαγία τῶν δημοσίων ταμείων…
  Καὶ μετὰ συζητοῦν γιὰ φασισμοὺς καὶ ναζισμούς… Ἔ ῥὲ γλέντια…
 • Δηλώσεις…παραιτήσεως ἀπὸ τὸν Σαμαρᾶ.
  Σὲ ἐμφάνισί του στὸ Δημοτικὸ Θέατρον Πειραιῶς, μεταξὺ ἄλλων ἰσχυρίστηκε πὼς ἕνας λαὸς σὲ δύσκολες στιγμὲς σώζεται ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του.
  Νά προσθέσω κάτι; Τὰ εἶπε ὅλα μόνος του!!! Τσακιζόμαστε νὰ σωθοῦμε μόνοι μας διότι ἀπὸ αὐτὸν τέλος, τὴν κοπανάει.

τὴν χάσαμε τὴν κοινωνία …πατέρα…!!!

 • Ἡ εἰσαγγελία διενεργεῖ ἔρευνα γιὰ ἐμπόριο παιδιῶν.
  Ἡ εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνεκάλυψε πὼς ἔχουμε πρόβλημα ἐμπορίας ὀργάνων καὶ βρεφῶν. «Κάλλιο ἀργά παρά ποτέ» ἤ «τώρα εἶναι ἀργά γιά δάκρυα Στέλλα;»

ἐθνικοὶ μπελάδες. 

 • Ἡ Ἀλβανία μειώνει τὸν ἀριθμὸ τῶν στρατευμένων της.
  Ἄν καὶ ἄμεσα δὲν μᾶς ἀφορᾶ αὐτό, ὅμως ὁπωσδήποτε μία χώρα ποὺ ἔχει ἐκδηλώσῃ ἐπιθετικὲς θέσεις ἐναντίον μας, μὲ τὴν μείωσι τῶν στρατευμένων της κάτι θέλει νὰ πῇ. Ἐκτὸς ἐὰν καὶ στὴν Ἀλβανία ἔχουν κρίσι….

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ νέα ἐπίθεσις μέτρων μᾶς ἑτοιμάζει ὁ Στουρνάρας.
  Μὲ μία πρώτη ματιὰ οὐδέποτε θὰ μπορούσαμε νὰ πάρουμε στὰ σοβαρὰ τὰ λεγόμενά του. Μὲ μίαν πιὸ προσεκτικὴ ματιὰ ἀντιλαμβανόμαστε πὼς ναί, ἡ πλάτη ποὺ θὰ ἔβαζε ἦταν γιὰ νὰ …σπρώξῃ τὰ νέα μέτρα…

ἄς ποῦμε καὶ κάτι γιὰ …θέματα ὑγείας

 • Ῥάντζα, πολλὰ ῥάντζα.
  Τἢν στιγμὴ ποὺ τὰ ῥάνζτα αὐξάνονται, ὁ μπουμποῦκος αἰσθάνεται ἰδιαιτέρως ὑπερήφανος ποὺ ἔκλεισε τὰ  νοσκοκομεῖα καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν κατάῤῥευσι. Ἡ ὑγεία πάντως στὴν χώρα μας ἔχει ἡμερομηνία λήξεως.

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

 • Ὁ Ἀρβανιτόπουλος μίλησε.
  Καί τί εἶπε; Ζήτησε ἀπὸ τοὺς διοικητικοὺς ὑπαλλήλους τῶν Πανεπιστημίων καὶ τῶν ΑΕΙ νὰ ἐπανέλθουν στὴν νόμιμο καὶ ἠθικὴ τάξι. Τόσο καλά…
  Θὰ ἔλεγα πὼς κακῶς μίλησε… Ἰδίως τώρα ποὺ ζεσταίνουν τὶς μηχανές τῶν ἐλικοπτέρων. Ποτὲ δὲν ξέρεις ἐὰν θὰ σὲ κρατήσουν τὰ ποδάρια σου, ὅταν θὰ τρέχῃς. Κανονικὰ τώρα πρέπει νὰ τὸ βουλώνουν ὅλοι… Μὰ ὅλοι…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἡ κατάῤῥευσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως θὰ εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν κατάῥῥευσι τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως.
  Ἡ Μαρὶ Λεπὲν δηλώνει πὼς ἡ κατάῥῥευσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως θὰ εἶναι πιὸ ἔντονη καὶ θορυβώδης ἀπὸ αὐτὴν τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως.
  Ἤδη ξεκίνησε συναντήσεις, μετὰ τὴν μεγάλη της ἐπιτυχία, στὴν νότιο Γαλλία, καθὼς καὶ διαβουλεύσεις, μὲ ὁμολόγους της ἄλλων κρατῶν, πρὸ κειμένου νὰ σχεδιάσουν ἀπὸ κοινοῦ τὶς κινήσεις τους καὶ νὰ προετοιμαστοῦν γιὰ τὴν καταιγίδα ποὺ φθάνει.
  Ἴσως νὰ ἔχῃ δίκαιον… Ὅσον ἀφορᾷ στὴν κατάῤῥευσι, μὲ θόρυβο, μὲ βρίσκει σύμφωνη. ὑπολογιστὴς μὲ τὸν ἐγκέφαλο.

 • Ἡ Μέρκελ μᾶς δίδει κουράγιο.
   Πόσα 24ωρα ἔχουμε γιά τήν κατάῤῥευσι εἴπαμε;
 • Στὸ Μπαχρέιν ἕνας 17χρονος νεκρός,
  ἀπὸ βόμβα ποὺ ἔσκασε στὰ χέρια του. Λογικὸ εἶναι. Ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, σὲ λίγο τὰ δεκάχρονα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς θὰ μεταμορφωθοῦν σὲ ζωντανὲς βόμβες γιὰ ὅλον τὸν δυτικὸ «πολιτισμό». Προπονοῦνται ὅμως ἀπὸ τώρα.
 • Δύο νεκροὶ στὴν Συρία
  Ἀπὸ ἐπιθέσεις «ἀνταρτῶν». Δῆλα δή; Καὶ ἡ ζωή στὴν Συρία συνεχίζεται.
 • Ἀλβανὸς καλεῖ Ἀλβανοὺς νὰ πολεμήσουν κατὰ τῆς Συρίας.
  Πρὸ χθὲς ἕνας νεαρὸς Ἀλβανὸς καλοῦσε συμπατριῶτες του νὰ τσακιστοῦν νὰ πᾶνε στὴν Συρία, γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν κατάῤῥευσι τοῦ Ἄσαντ. Τώρα ἕνας ἡλικιωμένος κάνῃ τὰ ὅμοια. Μάλλον, κατὰ πῶς φαίνεται, ἐργολαβικὰ τὸ ἔχουν πάρῃ οἱ Ἀλβανοὶ τὸ θέμα τῆς Συρίας.
 • Θύμα ἐκφοβισμοῦ ὁ δολοφόνος τῆς Νεβάδα.
  Ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἐκφοβισμένους τοῦ πλανήτου, ποὺ δὲν ἄντεξε καὶ ἔκλεισε μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες τοὺς «λογαριασμούς του.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

 φωτογραφία

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply