Ἡ νύκτα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου…

Ἡ νύκτα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου...Ἡ παραμονὴ τοῦ All Hallows’ Eve (Halloween) εἶναι ἡ νύκτα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου πρὸς 1η Νοεμβρίου, ὅπου ἡ ἐπόμενη ἡμέρα όνομάζεται ἡμέρα Ὅλων τῶν Ἱερῶν, (Hallow’s Day, ἐκ τοῦ hallow ποὺ σημαίνει καθιερῶ, καθιστῶ ὅσιο, καθαγιάζω). Οἱ ρ/καθολικοὶ σταδιακὰ ἔθεσαν τὴν ἑορτὴ τῶν Ὁσίων Πάντων (all saints’ day) καὶ σιγὰ σιγὰ ἡ ἑορτὴ ἐξαπλώθη, ἐμίχθη μὲ κελτικὰ στοιχεῖα καὶ ἔλαβε τὴν τελικὴ της μορφὴ ὡς μία νέρτερη ἑορτὴ τῶν Ψυχῶν. Ἀποδίδονται νεκρικὲς προσφορές, ἀνάβονται κεριὰ εἰς μνήμην ἀγαπημένων νεκρῶν καὶ τιμῶνται οἱ προγόνοι τῆς κάθε γενεᾶς.

Ἀπὸ μία νέρτερη ἑορτὴ δὲν θὰ γίνοταν νὰ λείπῃ τὸ διονυσιακὸ στοιχεῖο, ἔτσι ἐμφανίσθη ἡ συνήθεια τῆς ἀμφιέσεως, ἰδίως γιὰ τοὺς νέους, μὲ στολὲς καὶ μάσκες μὲ νέρτερα θέματα: σκελετοί, φαντάσματα, χάρος, κρόνιες γριές/μάγισσες, τερατόμορφα φάσματα κ.λπ., σὲ πλαίσιο χαρούμενο μὲ ἀστεϊσμούς, προσφορὰ γλυκισμάτων καὶ ἑορταστικῶν συνευρέσεων.
Ἄλλος ἕνας ἐνδιαφέρον τρόπος ἑορτασμοῦ, ποὺ μόλις ξεκινάει, εἶναι τὸ Θέατρο Μασκῶν, μὲ σύντομες παραστάσεις καὶ συμβολικὴ παντομίμα, χοροὺς καὶ δρώμενα, ποὺ παραπέμπουν σὲ πολιτικὴ σάτιρα καὶ κριτική.

Πέρσεια Ἐκάτη

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply