Ὄχι, ὁ ἐμφύλιος δὲν εἶναι δική μας ὑπόθεσις!!! Εἶναι μόνον δική σας!!!

Ὄχι, ὁ ἐμφύλιος δὲν εἶναι δική μας ὑπόθεσις!!! Εἶναι μόνον δική σας!!!Ἕνα μόνον ἔχω καταλάβῃ τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες.
Ὅλοι, ἀπὸ τοὺς «ὑψηλούς», ἔως τοὺς «μεσαίους» δουλοποιημένους* πασχίζουν μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐνσπείρουν ζιζάνια ἐμφυλίου.
Νὰ ἡ προπαγάνδα ἀπὸ ἐδῶ… Νὰ ἡ ὑπερβολὴ ἀπὸ ἐκεῖ…
Νὰ τὰ ψέμματα… Νὰ ἡ παραπληροφόρησις… Νὰ ἡ τρίχα ποὺ γίνεται τριχιά… Νὰ ὁ φόνος τῶν ποδοσφαιροφίλων ὀπαδῶν ποὺ ἔγινε φόνος πολιτικός…
Νὰ τὰ ἀντίποινα… Νὰ τὰ δημοκρατικὰ πρότυπα ποὺ πρέπει νὰ προασπίσουμε… Νὰ τὸ μῖσος… Νὰ τὸ ψέμμα… Νὰ ἡ πλάνη…

Ἔχετε πάρῃ εἴδησε βρέ πανηλίθιοι πώς αὐτός ὁ πόλεμος δέν θά εἶναι ἐμφύλιος διότι δέν θά εἶναι δικός μας;
Ἔχετε πάρῃ εἴδησι πώς αὐτήν τήν φορά θά σᾶς ἀφήσουμε νά σφαχθεῖτε μόνοι σας;
Ἔχετε πάρῃ μυρωδιά πώς καρφάκι δέν μᾶς καίγεται γιά τίς ὅποιες κορῶνες πετᾶτε δεξιά κι ἀριστερά;

Μπορεῖτε νὰ πιστεύετε ὅ,τι θέλετε…
Μπορεῖτε νὰ προπαγανδίζετε ὅσο θέλετε…
Μπορεῖτε νὰ νομίζετε πὼς μᾶς λοβοτομεῖτε ὅσο θέλετε…
Ὅμως, αὐτὸς ὁ πόλεμος, ποὺ τὸν ἔχετε πανέτοιμο, δὲν εἶναι δικός μας… Σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος δὲ θὰ χυθῇ…  (Ἑλληνικοῦ λέω… Ὄχι Ἑλληνογενοῦς ἤ «νεοελληνικό»… Νὰ τὰ ξεκαθαρίζουμε αὐτά!!!)
Ἐσεῖς θὰ σφάξετε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ θὰ μᾶς ἀπαλλάξετε ἀπὸ τὸ νὰ σπᾶμε τὸ κεφάλι μας γιὰ τὸ πῶς θὰ καθαρίσουμε τὸν τόπο ἀπὸ τὴν λέρα σας…
Εὐτυχῶς… Εἶστε τόσο ἠλίθιοι ποὺ μετὰ τὴν τόση βρωμιὰ ποὺ μᾶς φέρατε, τώρα, εἰδικῶς τώρα, πιάνετε σκούπα καὶ φαράσι, καὶ ξεκινᾶτε… Μαζὺ μὲ τὰ σφουγγαρόπανα, τὰ ἀπολυμαντικά, τὰ ξεβαφτικά, τὰ ἀντιμικροβιακά…

Ἔ… Νὰ μὴν τὸ ξεχάσω…
Νὰ τελειώνετε γρήγορα…
Ἔχουμε καὶ μίαν Ἑλλάδα νὰ φτιάξουμε… Κι ὅσο ἐσεῖς καθυστερεῖτε μὲ τὴν φασίνα, τόσο ἐμεῖς ἀδημονοῦμε…
Διότι Ἐλλάδα μὲ σκατά, σὰν τὰ μοῦτρα σας, δὲν φτιάχνεται…
Ξεκινῆστε γρήγορα… γιὰ νὰ τελειώνετε γρήγορα…

Ἐν τάξει;

Φιλονόη

*Ὅπου δουλοποιημένοι βᾶλτε ὅ,τι θέλετε… Πολιτικούς, δημοσιογράφους, ὁπαδούς… Δὲν μὲ χαλᾶ… Αὐτοὶ εἶναι γιὰ χάλασμα… Καὶ εἶναι πολλοί… Καὶ θὰ ἀποτελειωθοῦν μόνοι τους… Εὐτυχῶς!!!

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply