Ὁ ἐσταυρωμένος Κρίσνα.

Ὁ ἐσταυρωμένος Κρίσνα.

Ἄνευ σχολίων…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὰ σχόλια εἶναι καὶ περιττὰ καὶ ἄχρηστα…
Ἁπλῶς γιὰ δική μας ἐνημέρωσι τὸ παραπάνω…

Φιλονόη

ἡ παραπάνω φωτογραφία ἀπὸ τὸ περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply