Μὴν ἀφήνεις νὰ σὲ θεωροῦν «ἄτομον».

Μὴν ἀφήνεις νὰ σὲ θεωροῦν «ἄτομον».Μὴν ἀφήνεις νὰ σὲ θεωροῦν «ἄτομον». Εἶσαι ΠΡΟΣΩΠΟΝ.
Ξαναπέταξε τὰ «ἀτομικὰ» σου δικαιώματα, στὰ μοῦτρα ἐκείνων ποὺ στὰ δίνουν καὶ στὰ παίρνουν ὅποτε θέλουν, βασισμένοι στὴν Ἐξουσίαν ποὺ τοὺς δίδουν χιλιάδες, ἑκατομμύρια ἀπρόσωπα «ἄτομα».
Ζήτα τὰ προσωπικὰ σου δικαιώματα, ὅπως ζητᾶς κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον ἔχεις προπληρώσει.

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply