Μία παράπλευρος ἀπώλεια…

Μία παράπλερος ἀπώλεια...Ἐχθὲς αὐτοπυροβολήθηκε στὸ στῆθος, μὲ τὴν καταμπίνα του, ἕνας συνταξιοῦχος, ὅταν πῆγαν οἱ δύο δικαστικὲς ἐπιμελήτριες, γιὰ νὰ τὸν ἐνημερώσουν γιὰ τὴν κατάσχεση τοῦ σπιτιοῦ του.
Εἶπε «μισὸ λεπτό», πῆγε στὴν κρεββατοκάμαρά του καὶ ἀκούστηκε ὁ πυροβολισμός.
Εὐτυχῶς ἀπέτυχε νὰ σκοτωθῇ ἐπὶ τόπου καὶ νοσηλεύεται, ἀλλὰ δὲν ξέρουμε σὲ ποιὰ κατάσταση ἀκόμη.

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΑΚΟΥΣ;;;;;;;;;;
ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΑ ΑΚΟΥΤΕ;;;;;;;;;;

Ἀλλὰ δὲν σᾶς νοιάζει…
Μία παράπλευρος ΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς), στὶς ἐντολὲς γιὰ τὴν ἐξολόθρευσή μας….
Ἀναμένουμε ΣΩΣΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ὥστε ἡ αὐτοκτονία μας νὰ εἶναι σίγουρη καὶ νὰ μὴν ἐπιβαρύνεστε μὲ νοσήλεια….
Γιατὶ ἀπὸ τέτοια σκουλήκια, ὅλα νὰ τὰ περιμένουμε…

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply