Σὰν νὰ ζοῦν σὲ ἄλλην χώρα…

Σὰν νὰ ζοῦν σὲ ἄλλην χώρα...Τὸ θέμα τῆς (χθεσινῆς) ἡμέρας δὲν ἦταν ἡ νυκτερινὴ καταιγίδα…
Οὔτε τὸ δωρεὰν wi fi… Ἀλλὰ ὅ,τι σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν οἰ ὀφειλέτες πρὸς τὴν ἐφορία, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ τακτοποιήσουν τὶς ὀφειλές τους, ξεπέρασαν τὶς 500 χιλιάδες.
Μιλᾶμε πλέον γιὰ γενικευμένη στάση πληρωμῶν τῶν πολιτῶν…
Καὶ ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ μιλᾶ γιὰ κατασχέσεις καταθέσεων καὶ ἀκινήτων, καθὼς καὶ γιὰ ποινικὲς διώξεις…
Σὰν νὰ ζοῦν σὲ ἄλλην χώρα…

Γιάννης Λοβέρδος.

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply