Ἀντι-εἰδήσεις 9 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 9 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἡ Πρότασις μομφῆς τελικῶς τὸ ζόρισε τὸ Ἀντωνάκι.
  Παράνοια!!!
  Ἐχθὲς ἦσαν ὅλα μία χαρὰ καὶ τριαλαρὸ τριαλαρά…
  Σήμερα ζορίστηκε…
  Τί συνέβῃ Ἀντωνάκι;
  Δέν σοῦ βγαίνουν τά κουκιά;
  Πόσο δὲν λυπᾶμαι…  (Κι ἀμέσως μετὰ τὴν γκρίνια ἄρχισα νὰ συμβουλεύῃ γιὰ δίκαιες κατανομὲς στὸν ἐνιαῖο φόρο ἀκινήτων…
  Τσούζει τελικῶς πολὺ τὸ μαῦρο. Τσούζει πάρα πολύ, ἰδίως ἐὰν εἶσαι Ἀντωνάκι…!!!)
 • Χρειάζονται 151 ψήφους ἤ λιγότερες γιά τήν ψῆφο ἐμπιστοσύνης;
  Μέ τρεῖς βο(υ)λευτές στήν φυλακή μήπως μειώθηκε ὁ ἀριθμός τῶν ἀπαιτουμένων ψήφων; Μήπως τελικῶς οἱ ἀπαιτούμενες ψῆφοι μειώνονται κατά κάτι λίγο; Ἔ; Νὰ τὰ λέμε αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν μένουμε στὰ σκοτάδια μας…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Εἴμαστε ὁμοφοβικοί. Τί νά κάνουμε;
  Τύφλα νὰ ἔχῃ ὁ Βαλλιανάτος ἐμπρὸς στὰ δημοσιεύματα τοῦ «Βήμα»τος.
  Ἐμεῖς καὶ ἡ Λιθουανία, βάσει εὐρωπαϊκῶν νομοθετημάτων, (λέμε τώρα) ἀρνούμαστε τὸ δικαίωμα στὴν νόμιμο διαβίωσι, νομίμων ζευγαριῶν ὁμοφυλοφίλων.
  Καί τί σκασίλα μωρέ μᾶς ἔκοψε ἐμᾶς γιά τό τί βάζει ἤ δέν βάζει ὁ καθείς στόν πισινό του;
  Ἀφῆστε δὲ ποὺ κατ΄ ἐμὲ δὲν ὑπάρχουν νόμιμα καὶ παράνομα ζευγάρια ἀλλὰ νόμιμα καὶ παράνομα μυαλά.
  Ἐὰν ὅμως ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν νόμο, μελετῶντας τον γρᾶμμα πρὸς γράμμα, τότε μᾶλλον θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς τὸ πρόβλημα τὸ ἔχουν αὐτοὶ ποὺ αἰσθάνονται …καταδιωκόμενοι κι ὄχι οἱ ὑπόλοιποι. Ἐὰν δὲν ἔθεταν ἑαυτοὺς στὸ περιθώριο οὐδεὶς θὰ ἠσχολῆτο μαζύ τους. Τώρα ὅμως, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως κραυγάζουν, ὡς ὑστερικὲς ἀνικανοποίητες βιασμένες, ὑποχρεώνοντας ὁλόκληρες κοινωνίες νὰ ἀσχοληθοῦν μαζύ τους, αὐτογελοιοποιούμενοι, ἀποδεικνύουν πὼς μᾶλλον τὸ πρόβλημα εἶναι αὐτῶν ποὺ ὁ πισινός τους παλουκοκάθεται κι ὄχι ὅλων τῶν ὑπολοίπων ὁ πισινός, ποὺ δὲν παλουκοκάθεται.
  Γιατί;
  Μὰ διότι ἐγὼ δὲν βγῆκα νὰ κραυγάσω ἐνοχλουμένη ποὺ ὁ Μπῆξε ἤ ὀ Δεῖξε παλουκοκάθεται.
  Ὁ παλουκοκαθισμένος βγαίνει νὰ κραυγάσῃ διότι ἐγὼ δὲν κραύγασα ποὺ αὐτὸς παλουκοκάθεται.
  Ἐγὼ δὲν βγῆκα νὰ διαμαρτυρηθῶ διότι θέλει διὰ τῆς βίας νὰ θηλάσῃ, ἄν καὶ φύσει ἀρσενικός, ἕνα βρέφος. Αὐτὸς βγῆκε νὰ οὐρλιάξῃ διότι ἐγώ, φύσει θηλυκιά, θηλάζω τὸ βρέφος μου. Ἐγὼ δὲν βγῆκα νὰ βάλω τὶς φωνὲς γιὰ τὸ ὅ,τι καταστρέφει ζωές, συμπεριφερόμενος σὰν κυράτσα, ἄν καὶ ὡς ὑπεύθυνος πολίτις, ὄφειλα νὰ τὸ πράξω. Αὐτὸ βγῆκε νὰ οὐρλιάξῃ διότι ἐγὼ δὲν πάσχισα νὰ σώσω νέους ποὺ κινδυνεύουν ἀπὸ τὶς παρεμβάσεις του….
  Καὶ μετὰ πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ὁμοφοβικοί. Μήπως τελικῶς εἶναι αὐτοί οἱ φύσει-φοβικοί καί ἁπλῶς μέ τίς ὑστερίες τους πασχίζουν νά τό κουκουλώσουν;
 • Ὁ Μητσοτάκης προχωρᾶ σὲ ἀπολύσεις.
  Καὶ πολὺ καλὰ θὰ κάνῃ, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ ἐπιόρκους. Ἐπίσης πολὺ καλὰ θὰ κάνῃ, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ προσληφθέντες ἐκ τῶν …παραθύρων.
  Μέ τούς ὑπολοίπους ὅμως; Ποιά θά εἶναι τά κριτήρια γιά τίς ἀπολύσεις; Προσωπικά; Κομματικά; Ὑπερκομματικά;
  Θά μάθουμε ἄρα γέ;

 • Χιλιάδες ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ ἀνοικτὰ τῆς Ῥόδου.
  Ἐντοπίστηκαν σὲ πλοῖο καὶ ξεκίνησαν ἔρευνες.
  Ποιός ὁ παραλήπτης; Ποιός ὁ ἀποστολεύς; Ποιός πληρώνει;
  Κάτι λέγεται γιὰ Οὐκρανία, στὰ περὶ ἀποστολῆς. Τὰ ὑπόλοιπα παραμένουν ἀσαφῆ.
  Λιβύη ἡ Συρία στούς παραλῆπτες;
  Ἔχει σημασία; Σημασία ἔχει πὼς τὰ ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ σκοτώνουν… Καὶ βρέθηκαν στὶς δικές μας θάλασσες…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • Ἐπίσχεσις ἐργασίας πρὸς τὸ ΕΟΠΥΥ, ἀνακοινώνουν τὰ ἐξεταστικὰ κέντρα.
  Ἀπλήρωτοι, μὲ μειωμένα τιμολόγια καὶ ὑποχρεωμένοι νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ καλύπτουν τὶς ὀρέξεις τοῦ κάθε μπιμπικίου.
  Κάτι σὰν τὸ καὶ κλαμένοι καὶ δαρμένοι…
  Νά περιμένουμε καί δικαστική ἀπόφασι γιά τό ὅ,τι εἶναι παράνομοι ἤ παρά πῆρα φόρα;

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ψῆφο ἐμπιστοσύνης τῆς τρόικα στὸν Προβόπουλο.
  Ἐὰν ὑποψιαστῶ πὼς ὁ Προβόπουλος εἶναι ὄργανον, ἐργαλεῖον καὶ τσιράκι τῆς τρόικα…
  …θὰ πεθάνωωωωωωωωωωωωωω….!!!
 • Ὅλα τὰ οἰκονομικὰ λάθη στὴν Ἑλλάδα τὰ ἔκαναν.
  Καί ποιός θά τά πληρώσῃ αὐτά τά λάθη;
  Ἐμεῖς; Αὐτοί; Μήπως ὁ …Κανένας; 
 • Ἐχθὲς εἴχαμε χρηματιστήριον…
  Διορθωσοῦλες κάνει… -0,17%… Ἀπὸ Δευτέρα θὰ συνεχίσῃ τὶς τρελλές του πορεῖες…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
 • Παράνομη ἡ ἀπεργία τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων στὰ ΑΕΙ.
  Αὐτὸ τὸ περιμέναμε.
  Τὸ ἐρώτημα, ποὺ οὐδεὶς ἐρευνᾶ, εἶναι τὸ ἐὰν τὰ ἴδια τὰ ΑΕΙ, ὅπως ἔχουν δομηθῇ καὶ θεσμοθετηθῇ, εἶναι ἤ ὄχι παράνομα.
  Ψιλὰ γράμματα…
 • Ἡ ἀπεργία τῶν διοικητικῶν ἐργαζομένων στὰ ΑΕΙ δὲν σημαίνει ὁπωσδήποτε καὶ ΑΕΙ.

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἡ Γενεύη ἀποφασίζει ἐλεγχόμενη ἀνάπτυξι στὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρᾶν.
  Γιατί τώρα ἐγώ πιστεύω πώς ἀρκετά κράτησε ἡ ἀναβολή τῆς προετοιμασίας;
  Γιατί πιστεύω πώς ὅλο αὐτό τό σκηνικό στήθηκε γιά νά δικαιολογήσῃ τήν μή ἑτοιμότητα τῶν «καλῶν» ὑποψηφίων ἐπιτιθεμένων; Γιατί κάποια φωνούλα μέσα μου μοῦ ὑπαγορεύει πώς σέ λίγο, σέ πολύ λίγο, θά ἐπανέλθουμε στό πρότερο σκηνικό;
  Λέτε νά κάνω λάθος;
 • Ὁ τυφώνας Χαϊγιὰν ἀφήνει πίσω του τοὐλάχιστον ἐκατὸ νεκρούς.
  Στὶς Φιλιππίνες πέρασε καὶ σάρωσε…
  Τώρα
  Ἰσχυρίζεται πὼς ἀνακάμπτει ἡ παγκόσμια οἰκονομία, ἀλλὰ μὲ ἀργοὺς ῥυθμούς.
  Θὰ ἦταν βέβαια κι ἀναγκαῖο τὸ νὰ τὸ αἰτιολογήσῃ αὐτό…
  Μὰ δὲν βαριέστε…. Λόγια εἶναι ἀέρας τὰ παίρνει…
 • ΗΠΑ καὶ Ἰσραὴλ ἐκτὸς Unesco.
  Χάνουν τὸ δικαίωμα ψήφου τους, διότι δὲν πλήρωσαν τὴν καθορισμένη τους συνδρομή.
  Καὶ ὅλα αὐτὰ διότι ὁ ΟΗΕ καὶ  ἡ Unesco ἐδέχθησαν τὸ αἴτημα τῶν Παλαιστινίων γιὰ ἀναγνώρισι δικοῦ τους κράτους.
  Παρακαλῶ; Μήπως στόν πλανήτη ἔχουμε πρό πολλοῦ φασισμό καί δέν τό ἔχουμε ἀντιληφθῇ;
 • Ἀνεβαίνει ὁ ἀντισημιτισμὸς στὴν Εὐρώπη.
  Τί περίεργο; Ἔ;
  Γιατί ἄρα γέ; Μήπως κάτι ἔχουν καταλάβῃ οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες; Ἤ μήπως κάτι δέν ἔχουν καταλάβῃ οἱ Ἑβραῖοι;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

Ἐὰν ὑποψιαστῶ πὼς μὲ δουλεύουν…

 φωτογραφία  

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply