Ἀναζητῶντας τὸν πραγματικό μας ἐαυτό.

 

Ἀναζητῶντας τὸν πραγματικό μας ἐαυτό.Ἀκόμη καὶ μέσα στὰ σκοτάδια τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀμφιβολίας ὑπάρχει πάντα μία δύναμη μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ δική μας πού μας διαπερνᾶ, μᾶς ἑνώνει μὲ τοὺς γαλαξίες καὶ μᾶς σπρώχνει πέρα ἀπὸ τὸ φόβο.
Αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμη τῆς σφοδρῆς ἐπιθυμίας ποὺ συνδέει τὰ ταλέντα μας, τὰ προσωπικά μας χαρίσματα καὶ τὶς δυνατότητές μας, μὲ τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὰ ὄνειρά μας. Καὶ ἔτσι ὁ ἀληθινὸς ἐαυτός μας δὲν πρόκειται νὰ ἐπιθυμήσει τίποτε ποὺ δὲν ἔχει τὰ ταλέντα καὶ τὶς δεξιότητες καὶ τὴ δύναμη νὰ τὸ πραγματοποιήσει.

Γιώτα Σούσουλα

(Visited 38 times, 2 visits today)
Leave a Reply