Ἐσεῖς περάσατε ἀπό τό ΚΤΕΟ τήν μηχανή σας;

Ἐσεῖς περάσατε ἀπό τό ΚΤΕΟ τήν μηχανή σας;Τί; Δέν τό περάσατε;
Κακῶς… Καὶ πολὺ καλὰ νὰ πάθετε…
Διότι ὅλα τὰ δίκυκλα ποὺ ἔχουν ἄδεια κυκλοφορίας πρὸ τοῦ 2001 ὑποχρεοῦνται σὲ ἔλεγχο ἀπὸ τὸ ΚΤΕΟ.
Τὸ πρόστιμο φθάνει στὰ 400 εὐρόπουλα, γιὰ αὐτοὺς ποὺ εἶναι εἶτε ἀμελεῖς εἶτε ἄφραγκοι εἶτε κατ’  ἐπάγγελμα δημιουργοὶ χρεῶν.
Συνεπῶς, τὸ θέμα τῆς νέας παραβάσεως, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως εἶναι ἐπίσης παράλογη, ἀφορᾶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔως τώρα ἦσαν κάπως πιὸ ἀνεξάρτητοι, ἀπὸ βενζίνες καὶ καύσιμα, λόγῳ δικυκλισμοῦ. 

Γιατί ὅμως σήμερα μέ ἔπιασε τό ἐνδιαφέρον γιά τά τοῦ ΚΤΕΟ τῶν δικυκλιστῶν;
Μὰ διότι ἔχω πάρα πολλοὺς φίλους ποὺ διαθέτουν δίκυκλα καὶ δὲν τὸ γνωρίζουν. Ὅταν τοὺς ἀνέφερα ἔπεσαν ἀπὸ τὰ σύννεφα. Δὲν γνώριζαν κἄν πὼς ὑπάρχει τέτοιο νομο-ἔκτρωμα. Συνεπῶς εἶναι ὅλοι οἱ ἔχοντες μηχανὲς παράνομοι, κατὰ τὰ ὅσα τὰ κουδουνισμένα ψηφίζουν.
Κάποιοι μάλλιστα ποὺ ἔσπευσαν στὰ ΚΤΕΟ γιὰ νὰ τακτοποιήσουν τὸ «κενὸ τοῦ νόμου» ποὺ τοὺς ἀφορᾷ, πλήρωσαν «συμβολικὸ» προστηματάκι 21 εὐρώ.

Τί λέγαμε λοιπόν;
Ἕ, δὲν λέγαμε κάτι σπουδαῖο…
Ἁπλῶς πὼς ναί, κι ἀπὸ ἐκείνη τὴν πλευρὰ  πασχίζουν νὰ μᾶς κλειδώσουν στὰ σπίτια μας…
Δύσκολο, γιὰ τὴν ὥρα, ἐφ΄  ὅσον δὲν ἔχουν ἀκόμη βρεθῇ ὅλα τὰ σαΐνια μαζύ, ποὺ θὰ συσκεφθοῦν γιὰ τὰ νέα τρομο-νομοθετήματα…
Ἀλλὰ ὅπως καὶ μὲ τὰ καυσόξυλα, ἔτσι καὶ μὲ τὶς μηχανές, νὰ ἀναμένουμε…
Δὲν θὰ ἀργήσουν…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Καλά, νὰ μποροῦμε νὰ ἀντισταθοῦμε συνειδητῶς. Ἐάν ὅμως δέν μποροῦμε; Ἔ τότε εἶναι δεδομένον πὼς πρέπει νὰ πληρώσουμε…

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply