Ποῦ ἀκριβῶς ἦταν ἡ Ἀτλαντίδα;

Ποῦ ἀκριβῶς ἦταν ἡ Ἀτλαντίδα;Ἡ Ἀτλαντίδα.
Βρῆκα κι  ἀπὸ ἄλλον ἀρχαῖο ἱστορικὸ ὅτι ἦταν ἐκεῖ ποὺ λέει ὁ Πλάτων:

Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω.
Τώρα εἶμαι συνταξιουχος, ἄρα λίγο τεμπελης.
Ἔχω χρόνο ἐλεύθερο καὶ γιὰ νὰ «σκοτώσω» τὴν ὥρα μου διαβάζω.
Ἔψαξα γιὰ τὴν Ἀτλαντίδα.
Οἱ Ἀρχαιολόγοι, ποὺ σπουδάσαν σὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστήμη, ἄλλοι συμφωνοῦν μὲ τὸν Πλάτωνα καὶ ἄλλοι τὴν τοποθετοῦν  σὲ Κρήτη, Κύπρο, Θῆρα, Ἰνδικὸ Ὠκεανο, Μαύρη Θάλασσα κλπ.
Δὲν θέλω νὰ ὑπερηφανευθῶ. ἀλλὰ βρῆκα καὶ ἄλλον ἀρχαῖο ἱστορικό, ὁ ὁποῖος λεει πὼς  Ἀτλαντίδα εἶναι ἐκεῖ ποὺ λέει ὁ Πλάτων.
Δέν μπόρεσαν τόσον καιρό νά τό βροῦν οἱ ἀρχαιολόγοι;

Λοιπόν, ὁ ἱστορικὸς εἶναι ὁ ΝεοΠλατωνικὸς Φιλόσοφος καὶ ἱστορικὸς ΠΡΟΚΛΟΣ.
Αὐτὸς ἐπισκέφθηκε ὁ ἴδιος τὸν Ναὸ τῆς Νηΐθ στὴν Αἴγυπτο, γιὰ νὰ ἐλέγξει ἀπὸ κοντὰ τὴν αὐθεντικότητα τῶν γεγονότων.
Ὁ Πρόκλος εἶδε μὲ τὰ ἴδια του τὰ μάτια τὴν Ἀφηγήση τῆς καταστροφῆς καὶ τὴν θεση τῆς Ἀτλαντίδος, εἰκονογραφημένη στὸν Ναό, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε να τὴν μεταφράσει. Τελικὰ ἐμπιστεύθηκε τὴν εἰλικρίνια τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων, οἱ ὁποῖοι τοῦ τὰ μετέφρασαν.
Τὰ γεγονότα ἦταν ἀκριβῶς ὅπως τὰ ἔγραψε ὁ Πλάτων, μέσῳ βεβαίως τῶν πληροφοριῶν τοῦ Σόλωνος.
Ὁ Σόλων αὐτὴν τὴν εἰκονογραφημένη ἀφηγήση, σὲ Ἱερογλυφικὴ μορφή, στὸν Ναὸ τῆς Νηΐθ (Αἰγυπτικῶς ἡ Ἀθηνᾶ) στὴν Σάιδα, εἶδε καὶ τοῦ ἐξηγησαν οἱ Αἰγυπτιοι ἱερεῖς.
Ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα ὁ Πρόκλος ἤταν κατενθουσιασμένος, διότι ὁ Πλάτων  εἶχε δίκιο στὰ λεγόμενά του περὶ Ἀτλαντίδος!

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΝΗΙΘ;;

ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ;
Χάθηκαν.
Ὅπως χάνονται πολλὰ ἄλλα, γιατὶ αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν, ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, δὲν θέλουν νὰ μάθουμε τὴν ἀληθινὴ ἱστορία τοῦ Ἀνθρώπου.
Θέλουν νὰ ξέρουμε ὅ,τι μᾶς λὲν τὰ δικά τους ἱερατεῖα καὶ τὸ δικό τους ἐπίσημο κατεστημένο.

Ἡ Ἀτλαντὶς κατὰ τὸν Πλάτωνα.

Ἡ Ἀτλαντὶς κατὰ τὸν Πλάτωνα.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸ ἀναζήτησις

φωτογραφία

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply