Ὁ φόβος ἐμποδίζει τήν ἀλλαγή μας;

Ὁ φόβος ἐμποδίζει τήν ἀλλαγή μας;Διάβαζα κάποιες σκέψεις τῆς Γιῶτας καὶ προβληματίστηκα… Καιρὸ ἔχω νὰ καταπιαστῶ μὲ τὸ θέμα..
Ναί, πράγματι, ἔτσι εἶναι…
Ὁ φόβος ἐμποδίζει τὰ βήματά μας καὶ τὰ κάνει νὰ σταματοῦν…
Εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ σκεφθοῦμε καθαρὰ καὶ νὰ θέσουμε, ὡς σημαντικότερα ἀπὸ τὴν ἀξιοπρέπειά μας καὶ τὴν εὐτυχία μας, τὴν βολή μας, διότι φοβόμαστε μήπως χάσουμε τὰ ὅποια προνόμοια ἔχουμε, πλασματικῶς συνήθως, ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή…
Ἀνόητο;
Ναί, ἀνόητο… Διότι ἐὰν ξέραμε δὲν θὰ πέφταμε στὴν παγίδα…

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτό…
Ἡ λέξις φόβος δηλώνει ἄγνοια αὐτοῦ ποὺ ἔχω ἀπέναντί μου καὶ καλοῦμαι νὰ ἀντιμετωπίσω…
Θὰ μπορούσαμε λοιπὸν νὰ εἴμασταν δικαιολογημένοι, ἐφ΄ὅσον δὲν γνωρίζουμε τὸ …ἄγνωστο…
Ἀλλὰ δὲν εἴμαστε…
Τὸ γνωστὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχουμε τώρα, καὶ τὸ ὁποῖον μᾶς κάνει δυστυχεῖς, ἀλλὰ παραλλήλως μᾶς ὁδηγεῖ βεβαιωμένα στὴν καταστροφή.
Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε, ποὺ ἐντός του διαβιοῦμε δυστυχεῖς, εἶναι αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὴν καθημερινότητά μας…
Συνεπῶς γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε τὰ ὅποια ὄνειρά μας, δὲν χρειάζεται κάτι νὰ κάνουμε, ἀλλὰ  κάτι νὰ μάθουμε: τὴν ἀντιμετώπισι αὐτοῦ ποὺ μᾶς τρομάζει περισσότερο.

Τραβηγμένα ὅλα αὐτά;
Διόλου γιὰ ὅσους τὰ ἔχουν δοκιμάσῃ…
Τὸ πρῶτο βῆμα εἶναι τὸ δύσκολο, ὄχι τὸ δεύτερο.

Φιλονόη

φωτογραφία.

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply