Τό κράτος πρέπει νά λαμβάνῃ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν;

Τό κράτος πρέπει νά λαμβάνῃ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν;Δὲν παλεύεται ἄλλο, πάει. Αὐτὴ ἡ τελευταία εἴδηση ποὺ ἄκουσα ἦταν τὸ κερασάκι στὴν τούρτα! Σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα “τὸ κράτος πρέπει νὰ λαμβάνῃ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν”, ἰσχυρίζεται τὸ ΣτΕ… Ὄχι γιὰ κανέναν ἄλλο λόγο, ὄχι γιὰ τοὺς ἀμέτρητους ἀνασφάλιστους πολίτες ἢ ὅσους δὲν ἔχουν νὰ πληρώσουν τὴν θεραπεία τους. Ὄχι… αὐτὸ ἔγινε πρὸς “αἰτiολόγηση” γιὰ τὴν καπνοαπαγόρευση! Ναί, γιὰ νὰ ἀπαγορευθῇ τὸ …..κάπνισμα σὲ ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις! Μὲ ἐθελοντικὴ προσέλευση! Ἔτσι προστατεύονται οἱ πολίτες! Ταυτόχρονα μὲ τὴν ἄρνηση ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως!!!!!


Εἶναι ντροπή. Νὰ μὴν ἀναλαμβάνεται καμμία μέριμνα γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν νὰ πληρώσουν, εἶναι ἀνασφάλιστοι, ἄνεργοι, πλήρωναν τόσα ἔτη εἰσφορὲς καὶ τὼρα κινδυνεύει ἡ ἴδια τους ἡ ζωὴ μὲ τὴν ΑΡΝΗΣΗ ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως κατὰ παράβαση συνταγματικῆς, εὐρωπαϊκῆς καὶ διεθνοῦς νομοθεσίας!!! Ἀλλὰ μὴν ἀνησυχεῖτε. Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχετε φάρμακα καὶ περίθαλψη ἀλλὰ….”προστατεύεσθε”. Ἀπὸ τὸ ….κάπνισμα τῶν ἄλλων. Ἄμα τυχὸν μπεῖτε σὲ καμμιὰ ταβέρνα…

Τίποτε δὲν ἀναδεικνύει καλλίτερα τὴν ἀπόλυτη παράνοια τῆς ἐποχῆς μας, ἀπὸ τὸν παραπάνω συνδυασμό. Τὴν ἀπάνθρωπη ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή. Τὴν πλήρη ἔλλειψη πρακτικότητος στὸ τὶ χρειάζονται οἱ ἄνθρωποι πραγματικά. Τὴν τυφλότητα ποὺ ἐπιφέρει ἡ ματαιοδοξία.
Καλὸ τέλος δὲν θὰ ἔχουν ὅλα αὐτά πιά.

Πέρσεια Ἑκάτη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply