Ἀντι-εἰδήσεις 26 Νοεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 26 Νοεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρότασι γιὰ σύστασι ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ ὑποβρύχια καὶ τὸν Σκαραμαγκᾶ.
  Ἄρα τὸ Μπένυ τώρα δὲν σώζεται μὲ κάτι…
  Τελειώνει σὲ λίγο…
  Ὅλα μαζὺ τοῦ ἔρχονται…
  Καὶ τελειωμένο σὰν πολιτικός, καὶ τελειωμένο σὰν ἀρχηγὸς κόμματος ἀλλὰ καὶ σὰν πολίτης…
  Λέτε νά φθάνουμε ἐπί τέλους στό πολυπόθητο σημεῖο;
 • Ὁ «προϋπολογισμὸς ἐπικοινωνιακῆς ἀπάτης».
  Κατὰ τΣΥΡΙΖΑ πάντα.
  Ναί, αὐτοὺς περιμέναμε γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸν ἐμπεγμό.
  Νὰ δῶ ὅμως θέλω τοὺς δικούς τους προϋπολογισμοὺς σὲ λίγο…

 • Τὸ Μπένυ καὶ τὸ Ἀντωνάκι θέτουν «κόκκινες γραμμές».
  Γιὰ τὴν τρόικα. Καὶ ἄργησαν…  Ἀλλὰ δὲν ἄργησαν!!!
  Οὐσιαστικῶς οἱ κόκκινες γραμμὲς εἶναι ἀνύπαρκτες, διότι ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ κουδουνισμένο κυβερνητικὸ σχῆμα, ποὺ τώρα βλέπουμε, δὲν ἔχει κάτι ἀκόμη νὰ μᾶς «προσφέρῃ», ἐφ΄ ὅσον «τὰ κουκιὰ δὲν βγαίνουν».
  Τὸ πλαστὸ κλίμα αἰσιοδοξίας εἶναι μία ξεφτισμένη παράστασις καὶ ἐμεῖς, κατ’  αὐτοὺς πάντα, μεγάλα κορόιδα ποὺ τοὺς πιστεύουμε.
  Κατὰ τὰ ἄλλα ὅλα καλά…
  Πρέπει νὰ τὶς δοῦμε κι αὐτὲς τὶς «κόκκινες γραμμές», γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ ἔως ποῦ μποροῦν νὰ φθάσουν τὰ καραγκιοζιλίκια.
 • Τὸ GAPατο εἶναι ψυχοπαθής!!!
  Κατὰ τὰ ὅσα κατήγγειλε τὸ 2011 ὁ Σαρκοζύ.
  Γιατί; Μὰ διότι ἤθελε, τότε, ἐὰν θυμᾶστε, νὰ κάνουμε δημοψήφισμα.
  Βέβαια τσακίστηκαν νὰ τὸν μαζέψουν οἱ «σύμμαχοί» μας, διότι θὰ τοὺς χαλοῦσε τὴν σούπα…
  Κατὰ τὰ ἄλλα, αὐτὸ εἰδικῶς τὸ σημεῖον, τοῦ δημοψηφίσματος, ποὺ δηλώνει ψυχοπάθεια, διότι ἄλλα συμφώνησαν κι ἄλλα πῆγε νὰ κάνῃ, πρέπει νὰ τὸ θυμόμαστε.
  Κι ὄχι, δὲν ἤθελε πράγματι νὰ κάνῃ δημοψήφισμα. Κάτι περισσότερο ἀξίωνε ἀπὸ τοὺς συνεταίρους του. Τὸ τί, τὸ πῶς, τὸ γιατί, ἴσως νὰ μὴν τὸ μάθουμε… Ἀλλὰ σίγουρα τὸ ἔλαβε ἐφ΄  ὅσον ἀμέσως μετὰ ἐξακολούθησε τὰ «θαυμαστά του ἔργα».
 • Αἴτησις ἀποφυλακίσεως κι ἀπὸ τὸν Παππᾶ.
  Τί νά σχολιάσουμε;
  Νὰ στοιχειθετήσουν κατηγορητήριο καὶ μετὰ νὰ ἀσκήσουν διώξεις. Αὐτὰ ποὺ κάνουν γελοιοποιοῦν αὐτοὺς ποὺ τὰ κάνουν κι ὄχι αὐτοὺς ποὺ τὰ παθαίνουν.

Ἐθνικοὶ μπελάδες λέμεεεεε….!!!

 • Ἡ Τουρκία κατέλαβε ἐδέσμευσε αἰφνιδιαστικῶς  περιοχὲς τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ.
  Τὴν στιγμὴ ποὺ ξεκίνησαν οἱ ἄτυπες εἰρηνευτικὲς συζητήσεις.
  Διαμαρτύρεται ἡ Λευκωσία ἀλλὰ ὁ Ἐρντογὰν δὲν ἐνδιαφέρεται.
  Συνεπῶς; Τί θά συμβῇ; Πάλι τούς ξένους θά περιμένουμε νά «καθαρίσουν» τό τοπίο; 

  Ζορίζουν τὰ πράγματα εἴπαμε… Ἀγριεύουν… Κι ὁ Ἀναστασιάδης ἀκόμη συζητᾶ καὶ διαμαρτύρεται…
 • Δίχως συμφωνία οἱ συζητήσεις Ἀναστασιάδου Ἔρογλου.
  Συμφωνία ἴσως νὰ μὴν ἐπετεύχθη, ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι μία χαρὰ κάνουν τὶς δουλειές τους.

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Νέα κακοκαιρία στὴν Ῥόδο.
  Νέες πλημμύρες. Εὑτυχῶς δίχως θύματα αὐτὴν τὴν φορά.
  Νεκρὸς βρέθηκε στὰ τουρκικὰ παράλια κι ἐρευνᾶται τὸ ἐὰν εἶναι ὁ ἀγνοούμενος.
  Ἡ Ψέριμος καὶ ἡ Κάλυμνος σχεδὸν κατεστράφησαν.
 • Στὸν Παναγιώτη Ἠλιόπουλο, τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ξεσπᾶ η …πολιτεία!!!
  Ὅλα τὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας μας θὰ λυθοῦν ἐφ΄ ὅσον ὁ Ἠλιόπουλος θὰ κλειστῇ στὴν φυλακή.
  Τὸ θέμα δὲν τὸ ἀναφέρω στὶς πολιτικὲς εἰδήσεις ἀλλὰ στὶς κοινωνικές, διότι ἡ αἴσθησις τοῦ δικαίου ἔχει ἐξαφανισθῇ ἀπὸ τὴν ἀντίληψίν μας. Οἱ πολιτικὲς διώξεις ἀντιμετωπίζονται, ἀπὸ μεγάλο τμῆμα τῆς κοινωνίας μας, ὡς κάτι φυσικό.
  Δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ
 • Νὰ καὶ ὁ Κοκκός!!!
  Ἀναμενόμενον κι αὐτό!!!
  Τὸ μόνον ποὺ δὲν εἴχαμε εἶναι τὸ Κοκκὸ νὰ μᾶς συμβουλεύῃ…
  Ἀλλὰ ἐὰν δὲν τὰ μάθατα, ὁ Κοκκὸς εἶναι ἐδῶ, ἐνωμένος μετὰ τῆς οἰκογενείας του καὶ δυνατός.
  Ἀπὸ πίσω σέρνεται, πρὸς ὑποστήριξιν, μία τεραστία περιουσία, πρὸ κειμένου νὰ ὀργανωθῆ κομματικὸς σχηματισμὸς τέτοιος ποὺ νὰ μᾶς τὸν παρουσιάσῃ ἐπίσης ὡς σωτήρα…
  Κι ἔλεγα, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, νὰ πάω διακοπές….
  Ἄμ δέ… Ἐδῶ εἶναι τὸ γλέντι καὶ τὸ γέλιο…
  Ἰδίως τώρα μὲ τὸν Κοκκὸ καὶ τὰ Κοκκάκια του…
 • Σοβαρὸ τροχαῖο στὰ Τέμπη.
  Ἕνας νεκρὸς καὶ δεκατρεῖς τραυματίες.
  (Δεκαεπτὰ ἔγραφε τὸ «ἔθνος».)
 • Ἀρχίζει ἡ δίκη Παπαγεωργοπούλου.
  Γιὰ τὸ σκάνδαλον τῆς «παγίου πληρωμῆς». Καλά, αὐτὸς …πλήρωσε νωρίς!!!

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τῆς ἀπεργίας ἐξακολουθεῖ νὰ  γίνεται…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ τρόικα ζητᾶ νέες μειώσεις.
  Τοὐλάχιστον 8% μειώσεις στὶς συντάξεις ἀλλὰ κι ἄλλα πολλὰ χαριτωμένα…
  Ἐμεῖς ἔχουμε ἀντιστασιακούς!!! Νὰ μὴν φοβόμαστε!!!
  Θὰ μᾶς σώσουν λέμεεεεε!!!!!!!!!
 • Μειώθηκε ἡ ἀνασφάλιστος ἐργασία.
  Ἰσχυρίζεται ἡ κυβέρνησις.
  Ἐγώ γιατί δέν τό εἶδα κάπου αὐτό; 
 • Ὁ προϋπολογισμὸς θὰ ψηφισθῇ τὸ Σάββατο.
  Τὸ ἐὰν θὰ τηρηθῇ εἶναι ἄλλο θέμα.
  Τὸ ἐὰν ἔχῃ λογική, φυσικὰ καὶ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῇ…
  Προϋπολογισμὸς εἶναι… Θὰ περάσῃ…
 • Σύνταξις σὲ 45 ἡμέρες λέν…
  Ἐν τάξει… Ἄλλὰ νὰ μὴν τὸ δέσουμε ἐμεῖς…
 • Ὀκταπλασιασμὸς τῶν φόρων ἀκινήτων.
  Μᾶς συνέβῃ…
  Μία χαρά…
  Ἀπορῶ γιατὶ τόση φασαρία…
  Γιατί δέν ἔβγαζαν μίαν ἀπόφασι πού θά μᾶς τά ἅρπαζαν μέ τήν πρώτη;
  Τόσα μισθά, τόσα ῤεύματα, τόσες διαλέξεις γιά νά καταλήξουμε σέ κάτι πού θά τό εἶχαν κλείσῃ ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα;
 • 19.000 ἀπολύσεις…
  Ἀπὸ τριάντα ὑπηρεσίες καὶ φορεῖς…
  Μία χαρά…
  Ἀλλὰ τὸ κριτήριον παραμένει ὁ ἀριθμὸς κι ὄχι τὸ εἶδος τῶν ἀπολυμένων.
  Οὐσιαστικῶς πάλι μέσα οἱ ἀπατεῶνες καὶ οἱ ἐπίορκοι καὶ στὸν δρόμο οἱ φουκαράδες….
 • Εἴχαμε  Χρηματιστήριον ἐχθές…
  Καὶ πῆρε μίαν φόρα, φόρα ἀνηφόρα…
  + 2,47% παρακαλῶ!!! 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Σὲ συμφωνία φαίνεται νὰ καταλήγουν πρυτάνεις καὶ Ἀρβανιτόπουλος.
  Ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ κάτι βέβαιον…
  Ἄλλως τὲ μὲ τόση οἰκογενειοκρατία ἐκεῖ μέσα, τί περιμένουμε;
  Σήμερα τὰ «βρίσκουν» κι αὔριο τὰ χαλοῦν…
  Ἀναλόγως τῶν συμφερόντων….
  Πάντως ἀκόμη ἀπαιδεία ἔχουμε.
  Τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν πάντως φαίνεται νὰ ἀνοίγῃ…
 • Ἄν καὶ συμφωνοῦν, οἱ ἀπεργίες θὰ ἐξακολουθήσουν.
  Ἡ ΑΔΕΔΥ μάλλιστα στηρίζει τὶς κινητοποιήσεις τῶν ΑΕΙ.
  Μία χαρὰ ἐκτονώσεις δῆλα δὴ συμβαίνουν…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Νέος ἔνοπλος στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Γέηλ.
  Ἕνα ἀκόμη φαινόμενον ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ βεβαιωμένα στὸν ἀφοπλισμὸ τῶν Ἀμερικανῶν πολιτῶν.
  Τὸ προηγούμενο δὲν μάθαμε πῶς ἐξελίχθηκε…
  Γιά αὐτό; Θά μάθουμε;
  (Γιὰ τὴν ὥρα φαίνεται πὼς ἦταν φάρσα… Γιὰ νὰ δοῦμε… γιὰ νὰ δοῦμε…)
 • Κατὰ 33% αὐξήθηκαν τὰ κρούσματα τοῦ AIDS στοὺς ἐφήβους.
  Ἕνα ὑπερόπλο κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ ἐνισχύει τὴν προσπάθεια ἀποπληθυσμοῦ, ἤδη ἔχει προχωρήσῃ ἀρκετὰ γιὰ νὰ μποροῦμε πλέον νὰ ἀναγνωρίζουμε τὸ πόσο διεστραμμένα εἶναι κάποια μυαλά.
  Ἡ αὔξησις αὐτὴ εἶναι πολὺ σοβαρή, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς αὐτοὶ οἱ νέοι αὔριο θὰ ἀπαγορευθοῦν ἀπὸ τὴν τεκνοποίησι.
 • Στὴν Συρία ἀναζωπυρόνονται οἱ συγκρούσεις.
  Περισσότεροι ἀπὸ διακόσιοι νεκροί, σὲ λιγότερο ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἀντι-εἰδήσεις 26 Νοεμβρίου 2013.

Leave a Reply