24.000 ἐτῶν λείψανο ἀγοριοῦ ἀνατρέπει ὅλες τὶς κρατοῦσες ἱστορικὲς ἀπόψεις.

24.000 ἐτῶν λείψανο ἀγοριοῦ ἀνατρέπει ὅλες τὶς κρατοῦσες ἱστορικὲς ἀπόψεις.Mία πολὺ σημαντικὴ ἀνακάλυψη, ποὺ ἐξέπληξε τοὺς ἐρευνητές: λείψανα νεαροῦ ἀγοριοῦ ἀπὸ τὴν Σιβηρία, χρονολογούμενα πρὶν 24.000 ἔτη, ἀναλύθηκαν γενετικά. Κατ’ ἀρχὴν τὸ γενετικὸ ὑλικὸ του ἦταν κυρίως ἀπ’ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ὑποδηλώνοντας πολὺ μεγαλύτερη ἐξάπλωση τῶν εὐρωπαϊκῶν φύλων στὴν Εὐρασία ἀπ’ ὅτι πιστευόταν.
Δεύτερον: ὑπῆρχε πολὺ μεγαλύτερη γενετικὴ σχέση μὲ τοὺς Ἰνδιάνους τῆς Ἀμερικῆς, κλονίζοντας τὴν ἄποψη ὅτι αὐτοὶ συνδεόντουσαν κυρίως μὲ τοὺς ἀνατολικοὺς Ἀσιάτες, (τὰ λείψανα τοῦ ἀγοριοῦ δὲν ἔδειχναν σχέση μὲ τοὺς σημερινοὺς ἀνατολικοὺς Ἀσιάτες καθόλου) καὶ ὑποδηλώνοντας μετακινήσεις πρὸς τὴν Ἀμερικὴ σὲ πολὺ παλαιότερη ἐποχή ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιοχὲς.

Πολλὰ ἐρωτήματα μένουν ἀκόμη ἀναπάντητα, ὅπως ὅτι λείψανα τῶν ἀρχαίων Ἰνδιάνων ἔχουν πολὺ μεγαλύτερη συγγένεια μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἀπὸ ὅτι σημερινοὶ Ἰνδιάνοι, ἢ πότε ἔγιναν αὐτὲς οἱ μετακινήσεις.

Πέρσεια Ἑκάτη

24,000-year-old Siberian boy links Western Europeans to Native Americans

The anthropological world was stunned when the recent genome study of the 24,000-year-old remains of a small Siberian boy revealed that the child was both part-Western European and modern Native American.

This turns on its head the long-held notion that those who first settled the Americas (themselves descendants of Siberian populations) were related to East Asians, as well as raising questions as to when the Americas were first settled – and by which peoples. New evidence gleaned from the three-year-old Mal’ta boy found near Lake Baikal in Eastern Siberia shows that the ancient Native Americans could in fact be a mixture between West Europeans and an ancient East Asian people, according to a study published in the journal Nature on Wednesday.

The study demonstrates that as much as 30 percent of this brown-haired, freckled boy’s DNA can be found in modern Native Americans, which suggests that their modern population came directly from Siberia.

The boy’s body was discovered by Russian archaeologists in the 1920s, lying under a slab of rock, wearing ancient jewelry – an ivory diadem, a bird-shaped pendant and a bead necklace – all of which point to an Upper Paleolithic European culture. Some figurines were found at the site as well.

All of this was excavated by the scientists and studied for two decades, then subsequently stored in museums in Leningrad (now St. Petersburg).

But a team led by Danish ancient DNA expert, Eske Willersley, from the University of Copenhagen, recently got to work trying to find a direct connection between East Asia and the American Indians. The resulting research was published in the journal Nature on November 20.

Willersley set about extracting mitochondrial DNA from the boy’s arm, but was underwhelmed when it turned out to belong to the U lineage – which means modern Europeans who settled on the continent over 44,000 years ago. The lineages common to Native Americans are A, B, C, D and X.

But having analyzed the so-called nuclear genome, which carries more evidence of our ancestry, he told AFP that “the result came as a complete surprise to us.”

Firstly, the boy was from all over Europe: the two examined genomes show that modern Europeans had traveled much father into Eurasia than we had previously assumed.

Kelly Graf, an assistant professor at the Center for the Study of First Americans and Department of Anthropology at Texas A&M, who helped Willersley in his research, told Science Daily that the find “shows he had close genetic ties to today’s Native Americans and some western Eurasians… Also, he shared close genetic ties with other Ice-Age western Eurasians living in European Russia, Czech Republic and even Germany. We think these Ice-Age people were quite mobile and capable of maintaining a far-reaching gene pool that extended from central Siberia all the way west to central Europe.”

Secondly, the Native American connection was finally found.

“Our study proves that Native Americans’ ancestors migrated to the Americas from Siberia and not directly from Europe as some have recently suggested,” Graf said. This sort of intricate and complete DNA mapping of a human is the oldest of its kind ever performed.

However, given the boy’s European-Native-American mix, it was strange that the boy had no connection to modern East Asians. This has led Willersley and his team to suppose that the ancient Native Americans had already broken off ties with the East Asians before interbreeding with the Mal’ta people, to whom the boy belongs.

This population must then have traveled over the frozen Beringian land bridge that used to be between Siberia and Alaska. This consequently resulted in the creation of the modern Native Americans.

Intriguingly, even these new groundbreaking discoveries don’t fully solve all the remaining puzzles.

For one, ancient Native American skulls look more European than modern ones. And another one is that the X lineage found in modern Native Americans sometimes occurs in Europeans as well.

Also, the exact time and place of the mixing – whatever combination it was – cannot yet be determined. Likewise, the bigger question that this inevitably leads to is when the American continent was first settled.

They can be answered in time, but will require dipping into a much more ancient DNA pool. However, we now know that Siberia is an ancient treasure trove that holds the secrets to how Americans and Europeans interbred and settled thousands of years ago.

πηγή

(Visited 196 times, 1 visits today)
0 thoughts on “24.000 ἐτῶν λείψανο ἀγοριοῦ ἀνατρέπει ὅλες τὶς κρατοῦσες ἱστορικὲς ἀπόψεις.

 1. θα πρέπει να καταλάβεις ότι στην επιστήμη δεν επικρατεί η διπολική σκέψη όπως τη συναντάμε στον απλό πολίτη. Όπως φανερώνεις στο τίτλο που έχεις στο άρθρο αυτό, δυστυχώς την ίδια ανώριμη μέθοδο χρησιμοποιείς για να εισάγεις στο σκεπτικό σου τα νέα δεδομένα. Όταν μιλάμε για το ανθρώπινο γονιδίωμα δεν μπορείς να αναφέρεσαι σε ” κρατοῦσες ἱστορικὲς ἀπόψεις” αλλά για scientific hypothesis or theories βάση των δεδομένων της Μοριακής Βιολογίας, της Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας κλπ. Ένα τέτοιο εύρημα είναι σίγουρα άξιο ερευνάς ως μεμονωμένο στοιχείο αλλά και για το πως μπορεί να δέσει πάνω στον υπόλοιπο όγκο των δεδομένων και να γίνει έρευνα για λάθη σε μεθόδους και ερμηνείες . Δεν πετάμε ποτέ όλα τα στοιχεία και τις θεωρίες χρόνων με τη μια και μόνο παραφωνία!. Από την άλλη, το να ανατραπεί μια επιστημονική “υπόθεση” ή και ακόμα και μια επίσημη θεωρία….στην επιστήμη είναι κάτι πολύ φυσικό και σύνηθες και δεν αποτελεί καινοτομία! Η άγνοια μόνο κάποιου για το πως δουλεύει η επιστήμη μπορεί να φέρει ως σχόλιο σε τίτλο κάτι ανάλογο σαν σε αυτό το άρθρο.
  Άλλωστε αν παρακολουθήσεις κάποιο οnline course πάνω στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, θα δεις ότι διδάσκονται πάνω απο 3 hypothesis για την χρονολογία αποίκησης της Αμερικής.(κάνουν ακόμα και αναφορά στα “μολυσμένα” ευρήματα,με φυσικό τρόπο, της κεντρικής Αμερικής που μιλάνε για 200.000+ χρόνια ). Άποψή μου είναι να παραθέτεις τα στοιχεία χωρίς σχόλια, μια και δεν βλέπω να έχεις την στοιχειώδη υποδομή για το πως δουλεύει η επιστημονική μέθοδος.

  • Κατ’ ἀρχὰς τὸ ἄρθρον ὑπογράφει ἡ Πέρσεια κι ὄχι ἐγώ.
   Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ μὲ τὴν Πέρσεια πλησιάζουν κατὰ πολὺ οἱ θέσεις μας, θὰ σοῦ πρότεινα νὰ πᾶς νὰ ἐρευνήσῃς τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει ἐπιστήμη, τὸ τὶ ῤόλο παίζει ἡ ἐπιστήμη γενικῶς στὸν πλανήτη καὶ τὸ ποιὸς εἶναι ἐπιστήμων σήμερα.
   Ἄ, γιὰ νὰ σὲ βοηθήσω, ἄν φυσικὰ δύνασαι νὰ τὸ ἀντιληφθῆς, πήγαινε νὰ ΜΕΛΕΤΗΣῌΣ τὰ βιογραφικὰ τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ Ἱπποκράτους, τοῦ Θέωνος…
   Ἐὰν τὰ καταλάβῃς, τότε τὰ ξαναλέμε…
   Κι ὅσο γιὰ τὴν ἐπιστήμη σου… Ξέρεις ποῦ τήν ἔχουμε …τοποθετημένη; Ἐκεῖ ποὺ τῆς ἀξίζει!!! Ἀκριβῶς ἐκεῖ!!! Πουθενὰ ἀλλοῦ!

  • Ἄ, ξέχασα κάτι σημαντικό…
   Ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανίσθηκε ἡ «ἐπιστήμη τῆς γλωσσολογίας», διελύθῃ ἡ γλῶσσα, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ σκέψις. Προβατάκια κατήντησαν κάτι τύποι, ὄνομα καὶ μὴ χωριό…
   Ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανίσθηκε ἡ «ἐπιστήμη τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν», χάθηκε ἡ ἀντίληψις τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τοὺς φυσικοὺς νόμους…
   Ὅσο γιὰ τὶς ἄλλες «ἐπιστῆμες»…
   Τί νά σοῦ πῶ;
   Ἴσως θὰ πρέπῃ νὰ ἀναζητήσῃς κάποιους πραγματικοὺς ἐπιστήμονες στὴν πηγὴ τῆς ἐπιστήμης κι ὄχι σὲ αὐτὸ ποὺ σὲ ἔπεισαν πὼς εἶναι ἐπιστήμη…
   Διότι ἀποσπασματικὲς γνώσεις δὲν συνεργοῦν στὴν ἐπιστήμη. Μᾶλλον τὴν διαλύουν… (Ἴσως γιὰ νὰ τὴν ἐλέγχουν καλλίτερα…!!!)

Leave a Reply