Ἡ διαφύλαξις τῆς ἐλευθερίας τοῦ Λόγου εἶναι θεμελιώδης ἀξία γιὰ κάθε πολιτισμένο ἄνθρωπο.

Ἡ διαφύλαξις τῆς ἐλευθερίας τοῦ Λόγου εἶναι θεμελιώδης ἀξία γιὰ κάθε πολιτισμένο ἄνθρωπο.Ἡ διαφύλαξη τῆς ἐλευθερίας τοῦ Λόγου εἶναι θεμελιώδης ἀξία γιὰ κάθε πολιτισμένο ἄνθρωπο. Θεμελιώδης, τὸ τονίζω. Ἔχουν πεθάνει ἀμέτρητοι ἄνθρωποι γι’ αὐτό, καὶ σήμερα οὐδεῖς δικαιολογεῖται νὰ ἐθελοτυφλῇ μπροστὰ στὴν ἀδιανόητη Ὕβρι τοῦ Λογοκριτικοῦ.

Λυποῦμαι καὶ μόνον ποὺ διαπιστώνω ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ στηρίζουν αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα.Ἀξίζουν πλέον νὰ λογίζονται γιὰ ἄνθρωποι ἢ μήπως πρόκειται γιὰ ὑποκείμενα ποὺ δὲν ἀνήκουν σὲ καμμία πολιτισμένη κοινωνία; Ἰδίως σὲ τέτοιους καιροὺς ποὺ ζοῦμε καὶ κάτω ἀπὸ τὶς συγκεκριμένες συνθῆκες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας, μόνον τὰ χείριστα κατακάθια θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ ἦταν ὑποστηρικτὲς τοῦ Λογοκριτικοῦ.

Ξέρετε ποῖοι εἴσασθε… καὶ ξέρουμε ποῖοι εἶσστε. Ὥρα νὰ ἀποχωρεῖτε. Σύντομα ἔρχεται ὁ καιρὸς ποὺ θὰ σὰς φτύνουν κατάμουτρα, καὶ θὰ εἴσασθε πλήρως ἀποκλεισμένοι κοινωνικά, πολιτικά καὶ πνευματικά. Ὅπως σὰς ἁρμόζει.

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply