Σεισμοί κατά πυρηνικῶν;

Σεισμοί κατά πυρηνικῶν;Ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια εἶναι ἡ σημαντικότερη ἐνέργεια ποὺ δύναται νὰ λάβῃ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν φύσι.
Ὅμως αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, γιὰ τὴν ὤρα, δὲν ἐξυπηρετεῖ κάποιων τὰ συμφέροντα καὶ διώκεται.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ μᾶς ἔχουν πείσῃ, μέσῳ τῆς γνωστῆς προπαγάνδας τους, γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητά της.
Τὸ κάθε τὶ ὅμως ποὺ καθίσταται ἐπικίνδυνο γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὁπωσδήποτε ἐμπεριέχει τὸν παράγοντα «ἀνθρωπίνου λάθους». Διότι ὅλα τὰ ἀτυχήματα ποὺ ἔχουν συμβῇ στὸν τομέα τῶν πυρηνικῶν μᾶλλον διόλου τυχαῖα ἦσαν.

Ἐδῶ καὶ λίγον καιρὸ λοιπὸν στὸ Ἰρὰν παρουσιάζονται ἐπίσης «ὅλως τυχαίως» σεισμοί, ποὺ μάλλιστα ἔχουν μίαν …τάσι νὰ προσεγγίσουν τὰ σημεῖα ὅπου ὑπάρχουν ἐργοστάσια πυρηνικῶν.
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού γνωρίζουμε γιά τό εἶδος τῶν κοσμοεξουσιαστῶν, καί φυσικά ἐάν συνδυάσουμε τὰ ὅσα ἔχουν διαῤῥεύσῃ ἀναφορικῶς μὲ τὸ HAARP, καθὼς καὶ μὲ ὅλα τὰ συστήματα ἐλέγχου, παρακολουθήσεως καὶ ἀλλοιώσεως ἤ τροποποιήσεως φυσιολογικῶν διεργασιῶν, τὸ συμπέρασμα γιὰ τὴν ἐμφάνισι σεισμῶν σὲ περιοχὲς ποὺ ὑπάρχουν πυρηνικά, δὲν εἶναι καὶ τόσο …εὐχάριστο.
Πολὺ φοβᾶμαι πὼς πρὶν ξεκινήσῃ ἡ ὁποιαδήποτε πολεμικὴ ἐπιχείρησις κατὰ τοῦ Ἰρᾶν πρῶτα θὰ μᾶς ἀποδείξουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πόσο κακὰ κι ἐπικίνδυνα παιχνίδια εἶναι τὰ πυρηνικά.

Φιλονόη

Εφιαλτικός σύμμαχος κατά του πυρηνικού Ιράν ο Εγκέλαδος…

Τους τεράστιους κινδύνους που παραμονεύουν για χώρες που διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις σε σεισμογενείς περιοχές, αναδεικνύει μια ακόμη σεισμική δόνηση στο Ιράν. Πρόκειται για δόνηση 5,7 της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία είχε επίκεντρο στις ακτές του Κόλπου, πολύ κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Μπουσέρ.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται πως δεν σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, παρότι η δόνηση εντοπίστηκε μόλις 60 χιλιόμετρα μακρύτερα, στην πόλη Μποραζιάν.

Ο σεισμός ήταν πού ισχυρός και φαίνεται πως κατέστρεψε 250 (!) σπίτια και εταιρικές εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται, ότι τον Απρίλιο είχε σημειωθεί τρομακτική δόνηση μεγέθους 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ στο νοτιοανατολικό Ιράν που έγινε αισθητός μέχρι και το Νέο Δελχί της Ινδίας και είχε 40 νεκρούς.

Τον Δεκέμβριο του 2003, επίσης, τρομακτική σεισμική δόνηση είχε ως αποτέλεσμα τον άδικο χαμό 26.000 περίπου κατοίκων και την πλήρη καταστροφή της πανάρχαιας πόλης Μπαμ. Η σεισμικότητα του Ιράν έχει οδηγήσει σε μαζικές διαμαρτυρίες από άλλες χώρες του Κόλπου, οι οποίες διαμαρτύρονται για πιθανή διαρροή, σε περίπτωση πολύ ισχυρού σεισμού.

πηγή

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply