Ἀντι-εἰδήσεις 6 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 6 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Μπένυ τὰ «χώνει» στὴν τρόικα.
  [Ἐπαναστάσεως συνέχεια (Ε’).]
  Καὶ ζητᾶ ἀναγνώρισιν γιὰ τὶς θυσίες τῶν Ἑλλήνων.
  Ὄχι τὶς δικές του, διότι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δὲν ἀναφέρεται στὶς δικές του μεγάλες θυσίες… (Οἱ ὁποῖες παραμένουν μεγάλες… Μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς δικές μας!!! Ὁλόκληρο κόμμα κατέστρεψε!!! Ὁλοκληρη ἀρχηγεία χάνει!!! Ὁλόκληρος γιὰ φτύσιμο εἶναι!!!)
  Τὶς δικές μας θυσίες ἀξιώνει νὰ ἀναγνωρίσῃ ἡ τρόικα.
  Ἔ ῥὲ γέλια…
  Νὰ τὸν δῶ μὲ σημαῖες καὶ μπαϊράκια στοὺς δρόμους, νὰ διαμαρτύρεται κατὰ τῆς τρόικα, καὶ τὶ στὸν κόσμο…
  Ἀφῆστε ποὺ πολὺ φοβᾶμαι πὼς συντόμως θὰ προσχωρήσῃ στὴν «κίνησι τῶν 58» γιὰ νὰ γίνῃ ἡ «κίνησις τῶν 59».
  (Ἔως τοῦ νὰ γίνῃ ἡ «κίνησις τῶν 69» ἔχουμε χρόνο…!!! Ἄν κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, τὸ Μπένυ πιάνεται γιὰ …ἐντεκαπλό!!!)
 • Τὸ Μπένυ δὲν λογαριάζει τὶς δημοσκοπήσεις.
  Φυσικὰ καὶ τὶς ἔχει ἐγγεγραμμένες στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του. Ξέρει αὐτό.
  Ἄλλα λογαριάζει… Ἤ ὀρθότερα, ἄλλα λογάριαζε… Καὶ τὰ κουκιά του δὲν τοῦ βγαίνουν τώρα πιά…
  Καὶ οἱ κωλοτοῦμπες διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλην…
  Ἡ δική του «ἐπανάστασις» ἀκολουθεῖ τὴν ἄλλην, τοῦ Ἀντωνακίου, ἀλλὰ παραμένει στὴν ἐπικαιρότητα.
  Καὶ τὰ ἐρωτήματα, οἱ προβληματισμοί του, οἱ ἀνησυχίες του πολλές…
  Νά πέσῃ ἡρωϊκῶς ὑπέρ Πατρίδος ΤΟΥ; Νά πέσῃ ἡρωϊκῶς ὑπέρ κόμματος;
  Ἤ νά πέσῃ ξεφτιλισμένως ὡς σκέτο Μπένυ;
  Πράγματι… Σοβαρότατοι προβληματισμοί…

 • Τὸ στουρναροΣτουρνάρι στὸ στόχαστρο τῶν …δικῶν του!!!
  Ἔ, καλά… Ἄς μὴν τὰ πιστεύουμε ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε…
  Εἶπαν τώρα, τάχα μου τάχα μου, πὼς διαφωνοῦν μὲ τὸ στουρναροΣτουρνάριον.
  Ἔτσι εἶπαν…
  Σὲ λίγο θὰ ψηφίζουν μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια, ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ ζητηθοῦν ἀπὸ στὸ στουρναροΣτουρνάριον.
  Μᾶς δουλεύουν;
  Ἄ πὰ πά…
  Ἁπλῶς ἐμεῖς εἴμαστε καχύποπτοι!!!

 • Καὶ οἱ βο(υ)λευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀκόμη διώκονται…
  Κυβερνητικῆς γελοιοποιήσεως συνέχεια. Ἀντιτρομοκρατικὴ κατὰ βο(υ)λευτῶν!!!
  Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων, ποὺ ἀνευρέθησαν στὶς οἰκίες τῶν βο(υ)λευτῶν, εἶναι usb, ὑπολογιστές, κινητὰ τηλέφωνα, ψηφιακὸ ὑλικὸ (ἀσαφὲς ἦταν αὐτό), φωτογραφικὲς μηχανές, φωτοαντίγραφα…
  Ὤ, ναί!!! Ἐπικίνδυνα πράγματα!!!
  Ἡ ἀνηψιά μου, γιὰ παράδειγμα, ἐννέα ἐτῶν, πρέπει νὰ διωχθῇ, διότι κατέχει ὑπολογιστή, usb καὶ κινητό!!! (Ἄνευ κάρτας, ἀλλὰ κατέχει!!!)
  Ἐπίσης ἀνευρέθησαν: μία σφαίρα, πολλὲς σφαῖρες, λίγες σφαῖρες, μὲ ἤ χωρὶς ὅπλα.
  Τὰ ὅπλα ἦσαν νόμιμα, κυνηγετικὰ καὶ συνοδεύονταν ἀπὸ σφαῖρες.
  Ἡ μία, μόνη της σφαίρα, δὲν ἀντιλαμβάνομαι τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς μέσον προπαγάνδας ἤ ὡς μέσον ἐκφοβισμοῦ ἤ ὡς μέσον δολοφονίας.
  Νά γελάσω ἤ νά κλάψω;
  Γελάω… Εἴπαμε… Στὴν ἀρχὴ εἴμαστε…
 • Μεγάλη ἡ συγκέντρωσις τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὸ Σύνταγμα.
  Τελικῶς γιὰ νὰ μάθῃ κάποιος κάτι πρέπει νὰ …ταξειδεύσῃ.
  Ἡ σελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀναφέρει «χιλιάδες διαδηλωτές».
  Σελίδες διαφόρων ποὺ τὴν ἀντιπαθοῦν ἀναφέρουν «300-500 συγκεντρωμένους, κι αὐτὸ μὲ τὸ ζόρι».
  Κατέληξα στὸν ζούγκλα καὶ εἶδα ταινιάκια, φωτογραφίες, σχόλια γιὰ νὰ καταλάβω πὼς ναί, πράγματι, ἦταν μεγάλη ἡ συγκέντρωσις.
  Πόσοι πῆγαν; Σιγὰ μὴν μοῦ ἔδιδαν ἀναφορά…
  Ἀλλὰ πῆγαν… Ἀρκετοί.

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Τῆς καπνίλας συνέβῃ στὴν πρωτεύουσα.
  Ἐὰν δὲν ψοφήσουμε ἀπὸ πείνα, θὰ ψοφήσουμε ἀπὸ κρύο.
  Ἐὰν δὲν ψοφήσουμε ἀπὸ κρύο, θὰ ψοφήσουμε ἀπὸ τὰ τζάκια…
  Ναί, ναί… Ἄν τὲ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή…
  Καὶ τὰ τζακοπρόστιμα ξεκινοῦν!!!
  Προσοχὴ λέμε!!!
  Γιὰ νὰ σωθοῦμε πρέπει νὰ πάψουν ΟΛΟΙ τὴν χρήσι πετρελαίου!!!
  Μὰ ΟΛΟΙ λέμε!!!

ἐθνικοὶ μπελάδες…. λέμε!!!

 • Ἐὰν δὲν κλείσουμε τὴν ΕΛΒΟ δόσι δὲν λαμβάνουμε.
  Καὶ πολὺ καλὰ θὰ μᾶς κάνουν.
  Τὸ μόνον ποὺ περιμένουν γιὰ νὰ μᾶς δόσουν τὸ ἕνα δισεκατομμύριον εἶναι νὰ κλείσουν κρατικὲς βιομηχανίες ἤ νὰ ἀναδιαρθωθοῦν.
  Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἐὰν δὲν μείνουμε γυμνοὶ ἀπὸ ἀμυντικὴ βιομηχανία, δὲν θὰ μᾶς ἐλεήσουν.
  Τόσο ἁπλᾶ!!! 
 • Τὸ ἀντιῤῥατσιστικὸν ψηφίστηκε ἐπὶ τῆς ἀρχῆς.
  Ἄρα ἀπὸ σήμερα ΟΛΟΙ μας (κι ἄς μὴν χαίρονται κάποιοι ποὺ διαφωνοῦν…!!!) θεωρούμαστε ῥατσιστές!!!
  Νὰ ζήσουμε βρὲ νὰ μᾶς χαιρόμαστε!!!
  Τόση ἀναβάθμισις… Τόση τιμή!!! Τόση περιποίησις…
  Οὐδεπώποτε!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Δύο χιλιάδες «χρυσοὶ καταθέτες».
  Ἀπὸ τὴν συμπαθὴ τάξι, κατὰ τὰ ἄλλα, τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.
  Ἔλεγα κι ἐγώ… Θά τούς βροῦν; Δέν θά τούς βροῦν;
  Τοὺς βρῆκαν… Τοὺς φανεροὺς δῆλα δή…
  Νά ἀναμένουμε καί ἐπιστροφή τῶν κλοπιμαίων, ἐάν ἀποδειχθῆ πώς ἦσαν κλοπιμαῖα; Ἤ νά τά ξεγράψουμε αὐτά;
 • Ξεκινοῦν οἱ πορεῖες στὴν μνήμη τοῦ ἥρωος Γρηγοροπούλου.
  Δύο ἡμέρες εἶναι…Θὰ περάσουν κι αὐτές…
  Τὰ ἀποκαΐδια ἄς ἑτοιμαστοῦμε μόνον νὰ μαζέψουμε…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τῆς ἀπεργίας ὅμως συμβαίνει  ἀκόμη…
  Καὶ θὰ πάῃ ἔως τὶς 13 τοῦ μηνοῦ!!!
  13 εἴπαμε…
  Ὑπομονή…
  Ἐὰν κόπτεστε νὰ ἀσθενήσετε τώρα, λυπᾶμαι… πεθαίνετε!!!

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Αὔξησις ὁρίων συνταξιοδοτήσεως γιὰ μητέρες ἀνηλίκων.
  Σιγὰ μὴν καὶ τοὺς ξέφευγαν…
  Βασικῶς καταργεῖται τὸ δικαίωμα στὴν μητρότητα, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν μᾶς τὸ ἔχουν ἀνακοινώσῃ.
  Στὰ ἐπόμενα νομομαγειρέματά τους, νὰ τὸ θυμᾶστε. Ἐπὶ ποινῇ θανάτου θὰ τὴν θέσουν τὴν ῥημάδα τὴν μητρότητα. 
 • Ἐνιαίους φόρους, δύο ταχυτήτων συζητοῦν.
  Μὲ 10% ἤ μὲ 20%, πάγια φορολόγησι, ἐρευνοῦν οἱ φωστῆρες μας, γιὰ τὸ ἐὰν μποροῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν…
  Καλὸ σὰν σκέψις, γενικῶς, ἀλλὰ νὰ δοῦμε καὶ τὰ «ψιλὰ γράμματα».
  Διότι πολὺ φοβᾶμαι πὼς οἱ παραπάνω συζητήσεις θὰ καταλήξουν στὸ νᾶς μᾶς ἐπιβαρύνουν μὲ ἐπὶ πλέον φόρους τῆς τάξεως τοῦ 10% ἤ τοῦ 20%…  Γενικῶς…

 • Οἱ φοιτητὲς δικαιοῦνται ἐπιδόματος θερμάνσεως, ἀλλὰ …δὲν δικαιοῦνται.
  Καλά, τέτοιο σούργελο…
  Ἐρωτήθῃ ὁ ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν (ἐν τάξει, λέμε κι ἀστεῖα κάπου κάπου…) γιὰ τὸ ἐὰν δικαιοῦνται ἐπιδόματος οἱ φοιτητὲς καὶ ἀπήντησε πὼς ναί, δικαιοῦνται, ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι  προστατευόμενα μέλη.
  Μωρέ πάει καλά ἐτοῦτο τό κουδουνισμένο;
  Ὑπάρχει φοιτητής πού νά μήν εἶναι προστατευόμενον μέλος τῆς οἰκογενείας του;
  Ἔ ῥὲ παράνοια…
 •  Χρηματιστήριον εἴχαμε  ἐχθές…
  -1,77%!!!!
  Μπρρρ… Αὐτὸ δὲν ἦταν διόρθωσις…
  Αὐτὸ ἦταν …κατακρήμνισις!!!!

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τίτλοι εἰδήσεων γιὰ τὰ τῆς ἀ-παδείας τῶν ΑΕΙ:

  • Ἐμφύλιος στὸ Καποδιστριακόν.
  • Ἐξακολουθεῖ ἡ ἀπεργία στα περισσότερα ΑΕΙ.
  • Νέες 24ωρες ἀπεργίες στὸ Καποδιστριακόν.
  • Ἀνοίγει τὸ Μετσόβιον. (σιγὰ σιγά, δὲν βιάζεται…!!!)
  • Δὲν ἀνοίγουν τὰ ΑΕΙ ἐὰν δὲν ἀρθοῦν οἱ διώξεις κατὰ τοῦ Πελεγρίνη.
  • Ἀνοικτὰ ΑΕΙ ζητοῦν οἱ πρυτάνεις. Οἱ διοικητικοὶ ζητοῦν κλειστὰ ΑΕΙ.

  Καταλάβατε ἐσεῖς κάτι γιά ὑπαρκτή παιδεία ἀπό τά παραπάνω;
  Διότι ἐγὼ μόνον κομματικοσυνδικαλιστικοκαρεκλάτα διακρίνω. (Κι ἀφήνω ἀπ’  ἔξω τὰ οἰκογενειακά τους!!!)

 • Ὁ πρύτανις ἀνευρέθῃ!!!
  Μᾶλλον θὰ τελείωσαν οἱ ὑποκριτικές του ὑποχρεώσεις.
  Ἔκανε καὶ σκληρὲς δηλώσεις.
  Ἀναμένεται νὰ ἐπιστρέψῃ δριμύτερος…
  Θέλει νὰ προστατεύσῃ καὶ τὸ Πανεπιστήμιον.
  Ἔ, τώρα πιά, ἰδίως ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, θὰ τὰ δοῦμε ὅλα…
  Τὸ βλέμμα μας σταθερὰ πρὸς τὰ ἐκεῖ ποὺ …κτυποῦν οἱ καμπάνες!!!
  Ἔχει πολὺ γέλιο!!! Μὰ πάρα πάρα πολύ!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Πέθανε ὁ Νέλσον Μαντέλα.
  Μεγάλοι οἱ ἀγῶνες του, κατὰ πῶς λέγεται…
  Μεγάλη καὶ ἡ παράδοσις τῆς χώρας του στὸ σημερινὸ καθεστώς.
  Ἀλήθεια, μετά ἀπό μερικά χρόνια πῶς θά τόν θυμᾶται ὁ πλανήτης; Ὡς μεγάλον ἀγωνιστή; Ὡς μεγάλο κορόϊδο; Ἤ ὡς μεγάλο συμβιβασμένο;
 • Πρωτοφανὴς κακοκαιρία πλήττει τὴν Βόρειο Εὐρώπη.
  Δύο νεκροὶ στὴν Βόρειο Ἀγγλία καὶ ἀναμένονται ἐπὶ πλέον θύματα, ἐφ΄ ὅσον τὰ καιρικὰ φαινόμενα εἶναι πάρα πολὺ ἔντονα.
  Ἀπειλοῦνται Ὁλλανδία καὶ Βέλγιο.
  Ἠ Γερμανία ἐπίσης ἐτέθῃ σὲ κατάστασι συναγερμοῦ.
  Σὲ κάποιες περιοχὲς ἀναμένεται ἄνοδος τῆς στάθμης τῶν ὑδάτων ἀπὸ ἕξι μέτρα κι ἐπάνω.
  Κι ἔπεται συνέχεια.
 • Στὴν Ὑεμένη ἐπίθεσις αὐτοκτονίας σὲ νοσοκομεῖο.
  Παρανοϊκὸς δολοφόνησε 52 πολῖτες, ἰατρούς, νοσοκόμες ἀλλὰ καὶ στρατιῶτες, ὅταν ἐπετέθῃ κατὰ τοῦ στρατιωτικοῦ νοσοκομείου τῆς Ὑεμένης.
 • Στὸ Μπανγουΐ περισσότεροι ἀπὸ ἐκατὸ οἱ νεκροί.
  Στὴν πρωτεύουσα τῆς Κεντροαφρικανικῆς Δημοκρατίας, τὸ Μπανκουΐ συμβαίνουν αὐτά.
  Γάλλοι, κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ΟΗΕ, θὰ ἐπέμβουν.
  Ἔμ… Κοινωνικὰ φαινόμενα εἶναι αὐτά… Πρέπει νὰ κατασταλοῦν καὶ νὰ ἐλεγχθοῦν.
 • Τὰ ἀμερικανὰ δὲν ἔχουν χάμπουργκερ.
  Ὤχ, τὶ ἔπαθαν… Συμφορά!!!
  Λόγῳ ἀπεργιῶν τοὺς ἔκοψαν τὰ σκουπίδια… ἔ, συγγνώμη, τὸ φαΐ ἤθελα νὰ πῶ!!!

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 6 Δεκεμβρίου 2013.

Leave a Reply