Εἶναι μόνον ἔνας τυφώνας;

Σήμερα ἀν τὶ νὰ σᾶς καλημερίσω μὲ κάτι εὐχάριστο θὰ σᾶς καλημερίσω μὲ μερικὰ ἐρωτήματα.
Στὴν Βόρειο Εὐρώπη, ὅπως φαντάζομαι θὰ ἀκούσατε, συμβαίνει τῆς ἀπολύτου καταστροφῆς.
Τόσο ἀπολύτου, πού, βάσει προσομοιώσεων, ἀναμένουν θαλάσσια κύματα, ποὺ θὰ πεπερνοῦν σὲ ὕψος τὰ 6,1 μέτρα. Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του εἶναι πολὺ περίεργο.
Ἤδη ἔχουν λάβῃ πάρα πολλὲς φορὲς τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα προστασίας ἀπὸ φυσικὲς καταστροφές. Ὅμως κάθε φορὰ ἀποδεικνύονται ὅλο καὶ μικρότερα τῶν προσδοκιῶν τους ἀλλὰ καὶ ὁλίγιστα σὲ σχέσι μὲ τὶς ἀνάγκες τους.

Νεκροὶ καταγράφονται. Στὴν Ἀγγλία ἀναφέρονται, ἔως στιγμῆς, τρεῖς.
80.000 κατοικίες δίχως ῥεῦμα στὴν Σκωτία. Ἀκόμη 20.000 κατοικίες δίχως ῥεῦμα στὸ ὑπόλοιπον Ἠνωμενον Βασίλειον.
10.000 κάτοικοι ἐπίσης ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὶς ἑστίες τους.
Τὸ ἀεροδρόμιον τῆς Κοπενχάγης ἀκύρωσε ὅλες τὶς πτήσεις ἐχθές.
Ἡ γέφυρα ποὺ ἐνώνει Σουηδία μὲ Δανία ἔκλεισε καὶ χιλιάδες κατοικίες ἔμειναν δίχως ῤεῦμα.
Τεχνητὰ φράγματα στήνονται παντοῦ, σὲ κάθε παράκτια περιοχή.
120 πτήσεις ἀκυρώθηκαν στὴν Γερμανία. Σχολεῖα ἔκλεισαν καὶ ἀκυρώθηκαν δρομολόγια πλοίων, σιδηροδρόμων.
Σὲ ἐπιφυλακὴ οἱ πάντες καὶ τὰ πάντα…Ἀλήθεια, πόσες ἑβδομάδες κύλησαν ἀπό τήν τελευταία καταιγίδα πού κτύπησε τήν Ἀγγλία καί τήν Γαλλία; Ἔ;
Πόσοι μῆνες πέρασαν ἀπό τήν τελευταία ἐπίθεσι πλημμυρῶν στήν Γερμανία καί στήν Κεντρική Εὐρώπη;
Καί ποῦ ἀκριβῶς ἔμειναν ἤ κατέληξαν οἱ προετοιμασίες τῶν κυβερνήσεων γιά τήν ἀντιμετώπισιν τέτοιων καταστροφῶν; Ἐπεὶ δὴ δὲν εἶναι μόνον ἔνας μεγάλος τυφώνας… Ἤ ἐπεὶ δὴ δὲν εἶναι σκέτο ἕνας ἀκόμη μεγάλος τυφώνας…
Ἤ ἐπεὶ δὴ δὲν εἶναι τίποτα ἄσχετον μὲ τὰ ὑπολοιπα ποὺ συμβαίνουν γύρω μας…
Ἥ…
Ἄς μὴν τὸ προχωρήσω.
Τὸ παιχνίδι τοῦ νεροῦ δὲν ἀστειεύεται… Καὶ δὲν ἔφθασε ξαφνικά… Καὶ δὲν εἶναι ἄσχετον μὲ τὰ ὑπόλοιπα ποὺ συμβαίνουν σὲ κοινωνικό, οἰκονομικό, συναισθηματικό, ἠθικό, πολιτικό, ἀκόμη κι ἐρωτικον ἐπίπεδον,  σὲ ὄλον τὸν πλανήτη…
Ἄς παρατηροῦμε προσεκτικὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν καλλίτερα… Ἔχουμε πολλὰ νὰ μάθουμε γιὰ ἔννοιες ὄπως Ὕβρις, Νέμεσις, Κάθαρσις…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν ἐγὼ εἶμαι ἀναπόσπαστον κομμάτι τῆς Φύσεως, τότε καὶ ἡ Φύσις εἶναι ἀναπόσπαστον κομμάτι δικό μου.

φωτογραφίες

καὶ ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶκι ἐδῶ

Leave a Reply