Ἀντι-εἰδήσεις 11 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 11 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Καὶ η Παγκαλιὰς στηρίζει τὴν κίνησι τῶν 58.
  Δὲν ἀντέχει ὅμως τὸ Σημιταριό.
  Ἐ, μά… αὐτοὶ δὲν τρώγονται…
  Καὶ τὴν κεντροαριστερὰ θέλει ἀλλὰ καὶ τὸ Σημίτιεν ἐκτός.
  Μά γίνονται αὐτά; Πῶς θά μποροῦσαν νά συμβοῦν;
  Δὲν γίνονται. Κεντροαριστερὰ δίχως Σημίτιεν γιόκ.

 • Βρῆκαν τὸ ὁπλοστάσιον τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
  Ἀλλὰ τὸ βρῆκαν σὲ …φωτογραφίες.
  Λίγη ὑπομονὴ καὶ θὰ καταφέρουν νὰ τὸ βροῦν καὶ σὲ ἀποθῆκες.
  Πάντως, κατὰ πῶς φαίνονται τὰ πράγματα, ἕνα κατάλαβα…
  Ὅλοι ἔχουν ὅπλα ἀλλὰ μόνον ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ τὰ παρουσίαζε.
  Ἔ, αὐτὸ εἶναι ἔγκλημα.
  Ἄλλως τέ, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τὰ εὑρήματα παραμένουν σαθρά.
  Τὰ ἐγκλήματα ὀφείλουν νὰ ἀποδείξουν.
  Ἐὰν ἐγώ, γιὰ παράδειγμα, ἐμφανίζομαι σὲ φωτογραφίες μὲ τὸ μεγάλο μαχαίρι τῆς κουζίνας μου, δὲν σημαίνει αὐτομάτως πὼς ἔχω μαχαιρώσῃ κάθε μαχαιρωμένο.
  Γιὰ νὰ σοβαρευόμαστε παρακαλῶ…
  Ἀλλά σέ ποιόν τό λέω; Ἔ;
  (Βέβαια ἄλλο ὅπλα κι ἄλλο τραπεζομάχαιρα. Ἐγὼ δὲν ἔχω ὅπλο ἀλλὰ ἀυτοὶ φέρονται νὰ ἔχουν ὅπλα. Τὸ ἐὰν εἶναι νόμιμα ἤ ὄχι, ἀφορᾶ κυρίως στὴν ὀπτική. Ὅπως φυσικὰ καὶ ὅλων αὐτῶν ποὺ χρειάζονται νὰ κρατοῦν ὅπλα.)
 • Τὸ Ἀλεξέι θὰ συναντήσῃ τὸν Ὄλι Ῥέν.
  Αὔριο ὅμως. Γιὰ τὴν ὥρα προετοιμάζεται.
  Τί θά συζητήσουν; Γιατί; Θά μᾶς ἐνημερώσουν;

 • Τὸ Μπένυ ὑπόσχεται: «ὄχι νέον μνημόνιον».
  Καὶ πολὺ καλὰ κάνει.
  Ποιός νά μᾶς δανείσῃ ἀπό ἐδῶ καί πέρα;
  Κατεστράφημεν!!!
  Κι εὐτυχῶς γνωρίζουμε ἕναν ἐγκέφαλο τῆς καταστροφῆς.

ἐθνικὰ θέματα καὶ πολλοὶ μπελάδες λέμεεεεε…..!!!

 • Σκληρὴ ἡ ἀπάντησις τοῦ ΥΠΕΞ πρὸς τὸν Ἐρντογάν.
  Καὶ ὁ Ἐρντογὰν φοβήθηκε… Τρόμαξε…
  Βρὲ ἠλίθιοι, δηλώσεις σᾶς ἔκανε. Τοὺς στόχους του σᾶς ἀπεκάλυψε.
  Τί στά κομμάτια πιά; Μέ δηλώσεις θά τήν βγάλουμε καθαρή; Κάποια προετοιμασία (σοβαρή) γιά ἄμυνα; Κάποιο κονδύλι γιά τίς Ἔνοπλες δυνάμεις; Ἤ μήπως ὅταν θά ὑλοποιήσῃ τίς ἀπειλές του ὁ Ἐρντογάν θά τοῦ πετάξετε στά μοῦτρα τίς δηλώσεις σας;

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Ἀπὸ σήμερα εἴπαμε, τοῦ ψύχους θὰ μᾶς συμβῇ!!!
  Μετετέθῃ ὅμως κατὰ κάτι ὧρες ἡ ἄφιξις τοῦ παγετοῦ.
  Πάντως 6-8 βαθμοὺς πέφτει ἡ θερμοκρασία.
 • Τὰ σκουπίδια τῆς Ἑρμιονίδος καὶ τῆς Τριπόλεως ἀκόμη στὴν Φυλὴ καταλήγουν.
  Ἄλλως τὲ οἱ ὑπεύθυνοι ἀπεφάσισαν τὴν παράτασιν τῆς διακομιδῆς.
  Ἀντέχει ἡ Φυλή. Ἔχει περιθώρια.
  Τὸ ὅ,τι διαλύει τὰ ἐδάφη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιδρᾷ αὐτὸ σὲ ὅλες τὶς γύρω περιοχές, οὐδεὶς τὸ ἀντιλαμβάνεται.
  Σαθρότης ἐδαφῶν ὅμως σημαίνει πολλές, πάρα πολλὲς ἐπιπτώσεις στοὺς οἰκισμούς.
  Λέτε νά μήν τό δοῦμε κι αὐτό;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ἔσπασαν τὰ γραφεῖα ἑταιρείας τῶν υἱῶν Σιοῦφα.
  Μόνον ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν πὼς ἦταν εἰσπρακτικὴ ἑταιρεία.
  Ἐπίσης δὲν μᾶς εἶπαν τὸ ποιὸς θὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ. Ἐγχώριος ἤ εἰσαγώμενος;
  Νὰ τὰ λέμε αὐτά…
 • Τὸ Καμίνιεν ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.
  Ἄρτος καὶ θεάματα. Ἀναγκαῖα ὅπλα γιὰ νὰ διατηρῇς ὑποτελεῖς τοὺς σκλάβους σου. Ἐδῶ λοιπὸν ὑπάρχουν καὶ τὰ δύο.
  Αὐτοὶ ποὺ ἀκόμη ἔχουν ἄρτον θὰ πᾶνε νὰ ἀπολαύσουν καὶ τὰ θεάματα…
  Ἀν τὶ ὅμως νὰ διατεθοῦν τὰ χρήματαν στοὺς ἀστέγους καὶ στοὺς οἰκονομικὰ ἀδυνάτους, αὐτοὶ στήνουν καράβια στὸ Σὐνταγμα.
  Θαυμάσια…
  Κατά τό «ἔχεις δῇ καράβι στό βουνό…;»
  Ἔ, ἐκεῖ γύρω θὰ δῇς καὶ τὸ αἰδοῖον…
  Ποῦ εἶνα τό αἰδοῖον;
  Χμμμμ…
 • Παρεδόθῃ ὁ ἐπιχειρηματίας Πάλλης.
  Παρεδόθῃ.
  Ἐγὼ γνώριζα πὼς ὅταν κάποιος παραδίδεται τὸ κάνει μὲ τὴν θέλησίν του. Γιατί λοιπόν τόσες χειροπέδες; Γιά νά δείξουν τήν ἰσχύ ποίου;
  Πάντως τὸ παραμύθι μὲ τὰ ὅπλα καὶ τὰ ναζιστικὰ σύμβολα νὰ τὸ ξανακυττάξουν. Διώκεται γιὰ οἰκονομικὰ ἐγκλήματα τὸ ἄτομο κι ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο. Ἄλλως τὲ ἀπὸ μουσεῖο φωτογράφισαν τὸ ὑλικὸ ποὺ μᾶς παρουσίασαν, στὸ ὁποῖον μουσεῖον πρῶτος ἐπισκέπτης ἦταν τὸ Παπούλιεν καὶ φυσικὰ βουλευτὴς τοῦ τΣΥΡΙΖΑ μέλος τοῦ διοικητικοῦ του συμβουλίου.
  Γιατί δέν διώκονται κι αὐτοί; Ἔ;
 • Καμίνιεν καὶ Μπουτάριος διέψευσαν τὴν κυβέρνησιν.
  Ἐπικοινωνιακὲς ῥουκέτες!
  Αὐτὸ ἦταν ὅλο τὸ σκηνικὸ καὶ οἱ ὑποσχέσεις, γιὰ βοήθεια σὲ νοικοκυριά, μέσῳ μειώσεως τῶν τμολογίων καὶ τελικῶς τῶν λογαριασμῶν τῆς ΔΕΗ.
  Νὰ σβήσουν τὰ τζάκια. Νὰ ψοφήσουμε ἀπὸ τὸ κρύο. Αὐτὸ ἐπιδιώκουν.
 • Ἀπὸ αὔριο τῆς ἀπολύτου κατασχέσεως θὰ μᾶς συμβῇ.
  Θὰ βιαστοῦν κάποιοι νὰ ἀποσύρουν τὰ χρήματά τους ἀπὸ τὶς τράπεζες.
  Δυστυχῶς, ἔτσι ὅπως τὰ ἔχουν μαγειρέψῃ κάποιοι, τὰ χρήματα σὲ λίγο θὰ εἶναι …ἀτμός.
 • Χειροβομβίδα, ἀπησφαλισμένη, σὲ ἐφορία.
  Τώρα τί νά πῶ;
  Τί φταῖν τά ἀνθρωπάκια πού ἐργάζοναι ἐκεῖ μέσα ἤ οἱ πολῖτες;
  Συζητᾶμε γιά στυγνούς δολοφόνους; Ἤ μήπως κάνω λάθος;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἀπεργίες πάντως ἐξακολουθοῦν.
  Εἶναι ἔως νὰ λάβῃ τὸ Ἀδωναΐα ἀποφάσεις γιὰ ἀπολύσεις.
  Βρέ μήπως καί ὅλο αὐτό συμβαίνει γιά νά τόν …ἐπιβεβαιώσουν;
  Ἐὰν ὑποψιαστῶ….
 • Ἀσθενεῖς διακόπτουν τὶς θεραπεῖες τους λόγῳ ἐλλείψεως χρημάτων.
  Γιὰ ἀρχὴ μαθαίνουμε πὼς μόλις τὸ 10% τῶν ἀτόμων μὲ χοληστερίνη δύνανται ἀκόμη νὰ ἐξακολουθήσουν τὶς θεραπεῖες τους.
  Γιὰ ἀρχή…Ἔπεται ὅμως συνέχεια.

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ Λαγκὰρντ παραδέχεται πὼς ἔκαναν λάθος μὲ τὸν πολλαπλασιαστή.
  Αὐτοὶ ἔκαναν τὸ λάθος, ἐμεῖς καλούμαστε νὰ πληρώσουμε.
  Τόν λογαριασμό μαντάμ; Τόν λογαριασμό ποῦ νά σοῦ τόν στείλουμε; Ἔ; 
 • Τὸ στουρναροΣτουρνάρι παρουσιάζει ὡς ἐπίτευγμα τὸ ἠλεκτρονικὸν κατασχετήριον.
  Μέγιστον ἔργον!!! Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὅπλα του ὑπὲρ τῆς ἐκταμιεύσεως τῆς δόσεῶς του.
  Μόνον ποὺ ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸν κατασχετήριον ἀπουσιάζουν ὀνόματα προσώπων ποὺ τοὺς …χαρίζονται τὰ χρέη.
  Λέτε νά εἶναι κι αὐτό στημένο;

 • Ἐνεκρίθῃ ἡ προσφορὰ τῆς Jermyn Street RE γιὰ τὸν «Ἀστέρα Βουλιαγμένης».
  Καὶ ξεκινᾶ ἄμεσα ἡ ἀναβάθμισίς του καὶ οἱ ἐπεκτάσεις του.
  Τὸ τὶ θὰ συμβῇ μὲ τὸν ὑπάρχοντα ἀρχαιολογικὸ χῶρο ἀκόμη εἶναι ἀσαφές.
  Πάντως τὸ ἐξετάζουν…
  Πολὺ πιθανὸν νὰ παραδόσουν ἐπίσης καὶ τὴν διαχείρισίν του, διότι σὲ λίγο θὰ τρῶμε …πέτρες, κατὰ πῶς ὁδεύουμε. 
 • Χρηματιστήριον εἴχαμε ἐχθές…
  +1,5%. Μία χαρὰ λέμε…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τῆς καταλήψεως συμβαίνει στὴν Νομική.
  Τῆς καταλήψεως λέμε.
  Ἄφησαν τὰ μπαϊράκια οἱ διοικητικοὶ κι ἀνέλαβαν τὰ ἀγαπημένα τους παιδιά.
  Εὔγε βρέ!!! Εὔγε!!!
  Νὰ τὸ κρατήσετε κλειστὸ τὸ μαγαζί…
  Ἀλλὰ νὰ ἔχετε ὑπ΄  ὄψιν σας πὼς τὰ κλειστὰ μαγαζιὰ πηγαίνουν γιὰ φοῦντο.
 • Τὴν Δευτέρα ξεκινᾶ τὸ χειμερινὸν ἑξάμηνον.
  Χά… Μέ τί προσόντα;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Αὐξάνεται τὸ ποσοστὸ ἀσφαλείας στὴν Ἀνταρκτικὴ ἀπὸ τὴν Ῥωσσία.
  Μόλις ὁ Καναδᾶς ἀνεκοίνωσε τὴν ἐπέκτασίν του, ὁ Πούτιν ἀνεκοίνωσε τὴν δική του παγίωσι.
  Μία χαρὰ τὸ πηγαίνουν.
  Ὁ Καναδᾶς εἶναι τὸ μακρύτερο χέρι τῶν ΗΠΑ καὶ ὁ Πούτιν τὸ ἀντίπαλον δέος, ἐπισήμως…
  Γιὰ νὰ δοῦμε…
 • Ὀμπάμ(ι)α(ς) καὶ Κάστρο ἔδωσαν τὰ χέρια.
  Μετὰ ἀπὸ 52 χρόνια ἀπομονώσεως τῆς Κούβας.
  Τώρα αὐτό εἶναι καλό; Κακό; Ἤ ἀδιάφορον;
  Πάντως συνέβῃ στὴν κηδεία Μαντέλα. (Καὶ δὲν γνωρίζεται πλέον ὁ Κάστρο. Κοστουμιὲς πλέον!!!)
 • Στὴν Ἰταλία συμβαίνει τῆς ἐπαναστάσεως.
  Αὐτὰ διαδίδονται τὶς τελευταῖες ὧρες.
  Τὰ Μέσα Μαζικῆς ἐξαθλιώσεως ὅμως δὲν μᾶς ἐνημερώνουν.
  Μήπως κάτι φοβοῦνται; Ἤ μήπως κάτι περιμένουν;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 11 Δεκεμβρίου 2013.

Leave a Reply