Σχῶρα με πουλάκι μου…

Σχῶρα με πουλάκι μου...Ὅλος αὐτὸς ὁ κομματικὸς ἔμετος «συλληπητηρίων» διὰ τὸν «ἄτυχον» (sic) ἀστυνομικόν, ὁ ὁποῖος -ματαίως- ὑπερησπίσθη τὰ -ἀόρατα- σύνορα τῆς πατρίδος μας, τὶ μοῦ θυμίζουν;
Τὸν μοναδικὸν -πρὸ τριακονταπενταετίας- ἐκδοροσφαγέα τῆς νήσου Ὕδρας, ὅστις προτοῦ ὑψώσῃ τὸ φονικὸν του φάσγανον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ θύματος, διὰ τρεμούσης φωνῆς πάντοτε ἔλεγε:
-Σχώρα με πουλάκι μου…

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply