Τὰ σφακτάρια καὶ οἱ δοῦλοι.

Τὰ σφακτάρια καὶ οἱ δοῦλοι.Ἐδῶ χριστιανοί, ἀλλὰ καθολικοί.
Ἰνδιάνοι εἶναι τὰ θύματα.

Καὶ ἦσαν οἱ χριστιανοὶ ἐκνευρισμένοι, γιατὶ ἀρρώσταιναν καὶ πέθαιναν καὶ δὲν δούλευαν οἱ τεμπέληδες τζάμπα γιὰ τοὺς χριστιανούς.

Πῆραν λοιπὸν γερὴ ῥάτσα ἀπὸ τὴν  Ἀφρική.
Αὐτοὶ μάλιστα δούλευαν σωστὰ γιὰ τοὺς πασάδες χριστιανούς.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply