Ἀντι-εἰδήσεις 13 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 13 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ «ἀριστερὸ» Ἀλεξέι τὰ συζητᾶ μὲ τὸ «δεξιὸ» Ὄλι Ῥέν.
  Τώρα μάλλιστα συζητοῦν γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας καὶ κατ’  ἐπέκτασιν τὸ δικό μας.
  Σέ τί συμφωνία θά καταλήξουν; Συμφέρουσα γιά ποιόν; Γιά τίς «ἀριστερές» ὁμάδες πού ἐκπροσωπεῖ τό Ἀλεξέι ἤ γιά τίς «δεξιές» ὁμάδες τῶν τραπεζιτῶν πού ἐκπροσωπεῖ τό Ὄρι Ῥέν;
  Γιὰ μαντέψτε…

 • Τὸ Φώτι δὲν πάει μὲ τοὺς 58 γιὰ νὰ γίνουν 59.
  Τί νά σᾶς πῶ;
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀντιλαμβάνεται, ναί, ἔως ἐκεῖ ἀντιλαμβάνεται, πὼς τὰ ψωμιά του μετρημένα εἶναι. Τί μέ τούς 58 τί μόνος του;
  Τελειμένοι ὅλοι τους…
  Αὐτὴ ἡ αὐτοαποδόμησις πολὺ μοῦ ἀρέσει τελικῶς!!!
 • 11 βο(υ)λευτὲς τοῦ μΠατΣοΚ ζητοῦν τὴν σύγκλισιν τῆς κεντρικῆς ἐπιτροπῆς. 
  Τί ἔγραφα γιά τό Φώτι καί τά κοράκια του;
  Ἔ τὰ ἴδια ἀκριβῶς γράφω γιὰ τὸ μΠατΣοΚ καὶ τὰ δικά του κοράκια.
  Βρῆκαν τώρα κάτι Πεταλωτῆδες καὶ κάτι Σαχινίδηδες γιὰ νὰ ἐνδιαφερθοῦν στὰ ὅσα φυσικὰ ἀφοροῦν μόνον στὸ …κόμμα τους. Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, στὰ ὅσα ἀφοροῦν στὴν συνήθη τακτικὴ τῆς ἁρπακτῆς.
  Εἶναι τώρα ὥρα νά χάσουν τήν κουτάλα μαζύ μέ τήν καρδάρα;
  Ὄχι, δὲν εἶναι… Ἄρα… ναί, «ἐπαναστατοῦν» κι αὐτά…
 • Τὸ GAPατο εἶναι καραγκιοζης.
  Δὲν τὸ λέω ἐγώ. Κάποιος φοιτητὴς στὸ Μέριλαντ τὸ ἰσχυρίστηκε.
  Λέτε νά γνωρίζῃ κάτι περισσότερο ἀπό ἐμᾶς; 

ἐθνικὰ θέματα πολλὰ ἔχουμε… ἐθνικὴ κυριαρχία δὲν ἔχουμε…

 • Λιμάνια, ἀεροδρόμια, σιδηρόδρομοι τέλος.
  Ἀνέλαβε τὸ ΤΑΙΠΕΔ.
  Ἄρα… νὰ ξεχάσουμε τὴν ἐθνική μας κυριαρχία ὁριστικῶς…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Ἐπὶ τέλους θὰ ἀποικήσουμε τὸν Ἄρη.
  Ἔφθασε ἡ ὥρα…
  Ὁλλανδικὴ ἑταιρεία πίσω ἀπὸ τὸ ἐγχείρημα.
  Ἄν τὲ νὰ γελάσουμε πάλι…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Μία ἀπαγωγὴ ποὺ …δὲν ἔγινε.
  Προσπάθεια ἀπαγωγῆς, μέ τί ἄλλο; Μὲς ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ φυσικά…
  Ὑποψήφιον θῦμα ὁ Ἀνδρέας Ἰωάννης Μαρτίνος.
  Γόνος τῆς ἐφοπλιστικῆς οἰκογενείας τῶν Μαρτίνων καὶ σύζυγος τῆς Μαρίνας Λιβανοῦ.
  Κατάφερε νὰ διεμβολίσῃ τὰ ὀχήματα τῶν ἀπαγωγέων καὶ νὰ διαφύγῃ.
  Κι ὅπως ἴσως γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ καταλάβαμε, ἡ ἀστυνομία ἀναζητᾶ τοὺς δράστες ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα ἐλλιπῆ.
  Ἀκόμη καὶ τὰ αὐτοκίνητα ἔκαψαν οἱ ἀπαγωγεῖς, τὰ ὁποῖα ἦσαν κλεμμένα..
  Ἐν ὁλίγοις…
  Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ κατάστασιν εὐνομίας, ἕνα χρειαζόμαστε… Καὶ τὸ γνωρίζουμε…
  ὴν βγεῖ κάποιος νὰ ἰσχυριστῇ πὼς ἐφοπλιστὴς εἶναι, λεφτὰ ἔχει, δὲν τρέχει κάτι…
  Θὰ τὸ θέσω ὅπως πρέπει νὰ τὸ βλέπουμε κι ὄχι ὅπως μᾶς ἔμαθαν: ἄνθρωπος εἶναι. Ἀνθρώπινον ὄν, σὰν τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς. Ἡ βία δὲν πρέπει νὰ τοῦ ἐπιβάλῃ κάτι, ὅπως δὲν πρέπει νὰ ἐπιβάλῃ καὶ σὲ ἐμᾶς. Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι νόμιμα καὶ ἠθικὰ τὰ χρήματά τους… Αὐτὸ δὲν εἶναι δικό μου θέμα νὰ τὸ κρίνω, ἀλλὰ τῆς δικαιοσύνης. Οὔτε δύναμαι νὰ λάβω θέσιν, ὡς ἄλλος θεός, γιὰ ζωὴ καὶ γιὰ θάνατο. Κατανοητόν;)
 • Ἔρχονται αὔριο οἱ συγγενεῖς τοῦ Σαχζᾶτ Λουκμᾶν.
  Φαντάζομαι πὼς καταφθάνουν, ἀπὸ τὸ Πακιστάν, μὲ δικά μας ἔξοδα.
  Ὁ Σαχζᾶτ Λουκμᾶν εἶναι τὸ θύμα δύο χρυσαυγιτῶν.
  Ἔρχονται λοιπὸν οἱ συγγενεῖς του γιὰ νὰ καταθέσουν.
  Ἀλήθεια, ὡς τί θά καταθέσουν; Ὡς αὐτόπτες μάρτυρες;
 • Ἕνας στοὺς τρεῖς Ἕλληνες ἀδυνατεῖ νὰ ζεσταθῇ.
  Καὶ φυσικὰ αὐτὸ εἶναι ἀδιάφορον γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔφεραν σὲ αὐτὴν τὴν κατάστασιν.
  Παράπλευρες ἀπώλειες εἴμαστε… 
 • Φωτιὰ στὸ ἐξοχικὸ τοῦ Σημίτου.
  Ἐξετάζεται τὸ ἐνδεχόμενον ἐμπρησμοῦ.
  Τὸ ὅ,τι τὸ Σημίτιεν ἀκόμη κυβερνᾶ δὲν  μᾶς ἐνοχλεῖ. Τὸ ἐξοχικό του μᾶς ἐνόχλησε.
 • Στὴν Νάουσα κατήγγειλαν προσφορὰ τοῦ Σόρος, νὰ θερμάνῃ τὰ σχολεῖα.
  Νὰ τοὺς συγχαροῦμε.
  Βέβαια βρῆκε τρόπο αὐτὸς νὰ πάῃ διὰ τῆς …πλαγίας ὁδοῦ.
  Πάντως πρέπει νὰ καταθέσουμε συγχαρητήρια γιὰ τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Ὁ ΕΟΠΥΥ ἀγοραστὴς ὑπηρεσιῶν ὑγείας.
  Κι ὄχι πάροχος.
  Τί σημαίνει αὐτό;
  Ἀρχικῶς σημαίνει πὼς 8.500 ἐργαζόμενοι τίθενται σὲ διαθεσιμότητα. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει γιὰ 1200 ἰατρούς.
  Οἱ ἰατροί, ποὺ θὰ περάσουν στὸ ΕΣΥ, θὰ ἔχουν, ἤ δὲν θὰ ἔχουν, σχέσιν ἐργασίας μὲ τὸν ΕΟΠΥΥ.
  Νά τό ποῦμε σέ ἁπλᾶ ἑλληνικά;
  Τέλος ἡ δημόσια παροχὴ ὑπηρεσιῶν ὑγείας, τὴν ὁποίαν εἴχαμε πολλάκις πληρώσῃ καὶ ξαναπληρώσῃ. Μετὰ τὴν πλιατσικολόγησιν τῶν ἀποθεμάτων τῶν ταμείων, μετὰ ἀπὸ τὴν διάλυσι τοῦ ἐθνικοῦ συστήματος ὑγείας, μετὰ ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ κάθε ὑπολοίπου, ἀκόμη κι ἀπὸ κουμπαράδες, τώρα ἔρχονται νὰ μᾶς πουλήσουν αὐτὸ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως μᾶς ἀνήκει.
  Εἴπαμε κάτι;

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Πρωτογενές πλεόνασμα; Ποιός ἦλθε;
  Ὁ Σταϊκούρας, πιστὸς στὴν γραμμὴ τοῦ στουρναροΣτουρναρίου, «ἀποδεικνύει» πὼς ἔχουμε πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως παραδέχεται πὼς ὑπάρχουν τρία σοβαρὰ λάθη: 1. αὔξησις ἀνεργίας, 2. ἀδυναμία καταπολεμήσεως φτώχειας, 3. ἀδυναμία μειώσεως κοινωνικῶν ἀνισοτήτων.
  Καί ὡς πότε θά κρατᾶ τό δούλεμα βρέ «κουμπάρε»;
  Γιὰ νὰ μειώσῃς τὴν ἀνεργία ἀπαιτεῖται ἐπένδυσις. Ἐσεῖς ἐπιβάλλετε ἀφαίμαξιν.
  Γιὰ νὰ μειώσῃς τὴν φτώχεια πρέπει νὰ μειώσῃς τὴν ἀνεργία καὶ νὰ αὐξήσῃς τὶς κοινωνικὲς παροχές. Ἐσεῖς αὐξάνετε τὴν ἀνεργία καὶ μειώνετε τὶς κοινωνικὲς παροχές.
  Γιὰ νὰ μιεώσεις τὶς κοινωνικὲς ἀνισότητες πρέπει νὰ στείλῃς στὴν δικαιοσύνη αὐτοὺς ποὺ πράγματι κατασρτέφουν τὴν οἰκονομία. Ἐσεῖς τοὺς ἀθωώνετε καὶ τοὺς κάνετε δωράκια μὲ τὰ δικά μας…κερατάκια.
  Τώρα λοιπόν τί νά καταλάβουμε ἐμεῖς οἱ «κοινοί θνητοί»; Πώς εἶστε πολύ ἠλίθιοι ἤ πώς εἶστε πολύ ἐντεταλμένοι;
  Δέν λυπᾶστε τό σάλιο σας, πού κάθε τρεῖς καί λίγο βγαίνετε γιά νά πεῖτε κάτι καί λέτε, ὅπως πάντα ΤΙΠΟΤΑ;
  Ἄ, καὶ κάτι ἀκόμη «κουμπάρε». Δὲν ἔχεις πρωτογενὲς πλεόνασμα, διότι οὐσιαστικῶς, κατὰ πῶς τὰ ἔφτιαξες δὲν θὰ ἔχῃς κἄν εἰσοδήματα ἐντὸς ὁλίγου. Νὰ σὲ δῶ νὰ μετρᾶς ξανὰ τὰ κουκιά, σὲ λίγους μῆνες, καὶ νὰ σοῦ βγαίνουν …ἄνθρακες. Νὰ σὲ δῶ…
 • Τὰ κρατικὰ ἔσοδα εἶναι στὸ ἴδιο, μὲ τὸ περυσινὸ ἐπίπεδον.
  Ἐδῶ γελᾶμε. Ἐὰν θέλετε ξεκαρδιζόμαστε.
  Αὐτὰ λοιπόν, κι ἄλλα κουλά, ἰσχυρίζονται οἱ διαχειριστές (;;;) τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας.
  Δῆλα δή, ἔμ αὐξήθηκε ἡ ἀνεργία, ἔμ μειώθηκε ἡ δυνατότης τῶν συνανθρώπων μας στὸ νὰ πληρώνουν τὰ κόστη διαβιώσεῶς τους, πολλῷ δὲ μᾶλλον τοὺς νέους φόρους, ἔμ τὸ χρῆμα ἔχει ἐξαφανιστῇ ἀπὸ τὴν ἀγορά, κι αὐτοὶ περιχαρεῖς χοροπηδοῦν δηλώνοντας πὼς οἱ εἰσπράξεις τους παραμένουν στὰ ἴδια ἐπίπεδα.
  Ἀπό ποῦ μωρέ; Πῶς; Ποιός πληρώνει σήμερα; Πλάκα μᾶς κάνετε;
  Ἤ μήπως πάλι στά μελλοντικά ἔσοδα βασίζεστε;
  Τό ὅ,τι ἔχουν ἀδειάσῃ οἱ λογαριασμοί τῶν καταθετῶν δέν μετρᾶ; Ἤ μήπως εἶμαστε ἀκόμη στό ἁπλό πλιατσικολόγημα;
  Οὔστ κοράκια…

 • Σημεῖον συμφωνίας μὲ τὴν τρόικα οἱ ἀπολύσεις καὶ οἱ πλειστηριασμοί.
  Λέτε νά μήν τά βροῦν;
  Ἤ λέτε νά μᾶς προκύψῃ πρῶτα ἡ …«ἐπανάστασις» γιά τήν …«σωτηρία» μας; 
 • 2.000 νοικοκυριὰ ἐπανασυνεδέθησαν στὴν ΔΕΗ.
  Καὶ ὁ λογαριασμὸς πηγαίνει σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀκόμη ἔχουν ῥεῦμα.
  Θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ ἀνεκτό, ἐὰν δὲν γνωρίζαμε πὼς τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν χρημάτων πάλι κάποιοι, «γνωστοὶ-ἄγνωστοι» τὸ τσιμπολογοῦν.
 • Τὸ χαράτσι μονιμοποιεῖται.
  Ἀνέλαβε ὁ …φόρος ἀκινήτων τὴν μονιμοποίησίν του.
  Νὰ ζήσουμε νὰ τὰ χαιρόμαστε τὰ …σπίτια ποὺ χάνουμε.
 • Μειώνονται τὰ κόστη μεταβιβάσεως ἀκινήτων.
  Απὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2014.
  Ναί, τώρα ποὺ χάσαμε τὰ ἀκίνητα, μειώνονται.
  Διότι πῶς θά ἔλθῃ ὁ κάθε «ἐπενδυτής» γιά νά «ἐπενδύσῃ»; 
 • Χρηματιστήριον εἴχαμε ἐχθές…
  -0,84%. Μπρρρ εἴπαμε…
  Πῆρε τήν κατηφόρα του ἤ μήπως …διορθώνεται ὁ δείκτης σέ νέες βάσεις; 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Στὸ Καποδιστριακὸν καίγεται τὸ πελεκούδι.
  Βασικῶς ἀκόμη ἀπεργίες ἔχουν. Ἀλλὰ ἰσχυρίζονται πὼς τὶς τελειώνουν…
  Μὰ δὲν βαριέστε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, καὶ νὰ ξεκινήσουν τὰ μαθήματα, ἐκτὸς τόπου, χρόνου καὶ …πραγματικῆς ἐκπαιδεύσεως θὰ εἶναι. Τοὐλάχιστον τώρα ἀποδεικνύουν τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχουν.
  Γιὰ παιδεία, ἀργότερα… Μετὰ τὴν φωτιά…
 • Καὶ φυσικά… τὴν Δευτέρα εἴπαμε πὼς ξεκινᾶ τὸ χειμερινὸν ἑξάμηνον.
  Χά…Ποιός ἦλθε; Κι ἀπό ποιάν πόρτα;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Στὴν Ὑεμένη 15 νεκροὶ καὶ τριάντα τραυματίες ἀπὸ ἐπίθεσιν …ἀνθρωπιστῶν.
  Κατὰ πῶς προκύπτει ἀπὸ τὴν …σιωπὴ κάποιων.
  Τὸ ἀεροσκάφος ποὺ ἐπετέθῃ σὲ γαμήλια τελετή, εἶναι ἀγνώστου πατρός, μητρὸς καὶ ταὐτότητος.
  Ἤ τοὐλάχιστον εἶναι μὴ ἀνακοινώσιμον τὸ ἀπὸ ποῦ κρατᾶ ἡ σκούφια του.
  Καί οἱ νεκροί; Οἱ τραυματίες; Ἔτσι γιά πλάκα πατοῦν κάποιοι κουμπιά;

 • Στὴν Οὐκρανία ἀκόμη παίζει τὸ ἔργο τῆς …«πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεως».
  Δὲν θέλω σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων νὰ διανοηθῶ τὸ τὶ τοὺς ἑτοιμάζουν…
  Πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ εἶναι χειρότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο τους πάθημα στὸ παρελθόν.
 • Καὶ στὴν Ἰταλία ἐξακολουθεῖ ἡ ἐπανάστασις.
  Ὄχι ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ.
  Νά ὑποψιαστῶ μήπως πώς κι ἐδῶ ἔχουν χωθῇ ἐξωετεριά βρώμικα δάκτυλα; 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply