Ἀντι-εἰδήσεις 16 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 16 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Ἀντωνάκι ἔχει ἀγωνίες…
  Καὶ πολὺ καλὰ κάνει…
  Λίγο οἱ κωλοτοῦμπες, λίγο τὰ σκυψήματα στὰ τέσσερα, λίγο οἱ πολλές του ἀποτυχίες, τοῦ ἔχουν κλέψῃ τὸν ὕπνο…
  Τί θά κάνῃ δίχως πολιτική καρέκλα; Πῶς θά ζῇς ἐάν δέν τόν δοξάζουν κάποιοι;
  Κι ἐπεὶ δὴ τὸ Ἀντωνάκι δὲν εἶναι ὅποιος κι ὅποιος, νὰ τὸν παρακολουθεῖτε στενά…
  Αὐτὲς τὶς ἡμέρες εἰδικῶς κάνει τὴν αὐτοκρικτική του.
  Ὄχι διότι πιστεύει πὼς ἔκανε λάθη…
  Μᾶλλον πιστεύει πὼς λίγα μᾶς ἔκανε…

 • Τὸ Κωστάκι τὸ Καραμανλίεν ἐπανέρχεται δριμύτερον.
  Ὄχι καλέ…
  Δὲν θέλει νὰ γίνῃ χαλίφης στὴν θέσιν τοῦ χαλίφη..
  Νὰ στηρίξῃ θέλει…
  Συμφωνεῖ ἀπολύτως μὲ τὸ Ἀντωνάκι. Δὲν συμπαθεῖ τὸ στουρναροΣτουρνάριον ἀλλὰ ἀναγνωρίζει πὼς ἦταν ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη λύσις… Τὰ εἶπε προσφάτως καὶ μὲ τὴν Ντοράκλα…
  Ἔμ… Ξέρει νὰ παραμένῃ, ἀκόμη καὶ παρασκηνιακῶς, στὰ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τῶν κομματισμῶν…
  Νά εὐχηθῶ τά καλλίτερα; Νά εὐχηθῶ νά κάνῃ σέ λίγο καιρό δημοσίως τίς κωλοτοῦμπες του, μήπως καί μαζέψει μερικά ψιλά ἀπό τούς περαστικούς;
  Ποτὲ δὲν ξέρεις…
  Ἕνα πιατάκι ἐμπρὸς ἀπὸ ἕνα κωλοτουμπιασμένο Κωστάκι ἴσως νὰ εἶναι ἀρίστη πηγὴ εἰσοδήματος…
 • Τὸ Τασούλι τὸ Γιανίτση δὲν θέλει νὰ δῇ σκηνὲς Ἀργεντινῆς στὴν χώρα μας.
  Τό θυμᾶστε τό ἄτομον;
  Λοιπόν… Ἔχουμε καὶ λέμε…

  • Γερμανοσπουδαγμένον τὸ καμάρι μας, στὴν Γερμανικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ μὲ μεταπτυχιακὸν στὸ Βερολῖνον.
  • σύμβουλος στὴν Ἔνωσιν Ἑλληνικῶν τραπεζῶν.
  • μέλος οἰκονομικῆς ἐπιτροπῆς ΟΟΣΑ
  • οἰκονομικὸς σύμβουλος τῶν (κρατηθεῖτε!!!) Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ Κῶστα Σημίτη!!! (Εἴδατε προϋπηρεσία;)
  • ὑπουργὸς ἐργασίας καὶ κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων τοῦ Σημίτη
  • ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τοῦ Σημίτη
  • ὑπουργὸς ἐργασίας καὶ κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων τοῦ Σημίτη
  • ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τοῦ Σημίτη
  • μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου …ἔ, Λαμπράκη ἤθελα νὰ πῶ…
  • ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν τοῦ Παπαδημ(ί)ου.

  Πλουσιότατον τό βιογραφικόν του;
  Ἄμ πῶς…
  Πάντως νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε ἐμεῖς… Στηρίζει τὴν κίνησιν τῶν 58… Τριαλαρίλαρό…
  Τώρα λοιπὸν ἀνησύχησε γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχουμε νὰ γίνουμε Ἀργεντινή.
  Χμμμ… Σὰν νὰ ἔχῃ δίκαιον… Ἀλλά πόσο ἄμοιρος εὐθυνῶν εἶναι ὁ ἴδιος; Ἔ;
  Πάντως προτείνω, γιὰ τὴν περίπτωσιν ποὺ θὰ γίνουμε Ἀργεντινή, ἀν τὶ νὰ ἀφήνουμε ἐλεύθερες ἀγελάδες στοὺς δρόμους, νὰ ἀφήνουμε τέτοια κουδουνισμένα…
  Ἴσως νὰ μᾶς ποῦν κανιβάλους, ἀλλὰ τέλος πάντων, πρέπει νὰ ἐφαρμόσουμε στὴν πράξιν αὐτὰ ποὺ τόσες δεκαετίες μᾶς διδάσκουν.
  Τί λέτε;
  Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὸν κάθε βολεμένο…

 • Τὸ Ἀλεξέι σχεδὸν ὁμοφώνως ὑποψήφιον γιὰ τὴν προεδρία τῆς Κομισιόν.
  Ἔτρεχε μόνο του κι ἔφθασε… δεύτερο!!!
  Ἄμ τέτοιους στημένους ἀγῶνες θέλω κι ἐγώ…
  Νὰ τρέχω μόνη μου, νὰ φθάνω πρώτη καὶ μετὰ νὰ μὲ δοξάααααζουν!!!
  Βέβαια τὸ 100% τῆς ἐγκρίσεως δὲν τὸ ἔλαβε τὸ κουδουνισμένο μας… Μετὰ βίας τὸ 85%!!!
  Βρέ μπᾶς καί κάποιοι ἀκόμη σκέπτονται ἐκεῖ μέσα στοιχειωδῶς; Βρέ μπᾶς καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἀριστερά δέν εἶναι ὅλοι πουλημένοι; Ἔ;
  (Ἀλλά νά τρέχῃ μόνο του καί νά φθάσῃ …δεύτερο; Δέν εἶναι περίεργον; Τό GAP μιμεῖται;)
 • Τὸ Φώτι ἐπανεξελέγῃ!!!
  Κι αὐτὸ μόνον του ἔτρεχε… Ἀλλὰ μόλις 81,21% ἔλαβε… Δεύτερο κι αὐτό!!!
  Μά τί στά κομμάτια;
  Τόσο πολύ φοβοῦνται τόν ἀντίλογον πού τόν στραγγαλίζουν ἐν τῇ γενέσει του; 
 • Οἱ ἐκλογές πλησιάζουν;
  Ἄγνωσται αἱ βουλαὶ τοῦ Ἀντωνακίου…
  Πάντως καλοῦ κακοῦ κάνει τὶς ἀνάλογες ἐπαφές… Νὰ ἔχει τὰ νῶτα του φυλαγμένα τέλος πάντων…

τὸ περιβάλλον στὶς πατοῦσες μας…

 • Ὁ μεγάλος ἐχθρός μας εἶναι τὰ ξύλα λέμε….
  Ἀπαγορεύεται εως καὶ σήμερα τὸ νὰ ἀνάψουμε τζάκια μας!!!
  Ἐν ὁλίγοις…
  Κι ἀπὸ ἐκεῖ τραβοῦν νὰ μᾶς ἀφανίσουν…

ἐθνικὰ θέματα πολλὰ ἔχουμε… ἐθνικὴ κυριαρχία δὲν ἔχουμε…

 • Ἡ ἀμυντική μας βιομηχανία δὲν φαίνεται νὰ ξεφεύγῃ ἀπὸ τὴν ἐπίθεσιν τῆς τρόικα.
  Καὶ φυσικὰ κάποιοι βλαμμένοι χαίρονται.
  Νὰ τοὺς δῶ σὲ λίγο…
  Τότε ποὺ θὰ ζητοῦν πολεμικὴ βιομηχανία καὶ θὰ πάρουν τὸ …μακρύτερον!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Κλείνουν τὶς ἀμυντικὲς βιομηχανίες.
  Παρὰ τὶς ὅποιες κορῶνες τους ἦταν βέβαιον πὼς ἐκεῖ στόχευαν ἐξ ἀρχῆς.
  Μία βιομηχανικὴ ἀνάσα εἶχε ἡ χώρα καὶ τὴν σφραγίζουν.
  Νά ἀρχίσουμε ἀπό τώρα τήν ἐπαιτεία ἤ νά περιμένουμε τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς παραστάσεως;
 • Κύκλωμα τεσσάρων Πακιστανῶν ἐξαρθρώθηκε στὰ Καλύβια.
  Διακινοῦσαν ΛΑΘΡΟμετανάστες καὶ φυσικὰ τοὺς ἐξεβίαζαν.
  Ἀφορμὴ ἐδόθη, γιὰ τὴν σύλληψίν τους, ἡ διαφυγὴ δύο ἐκ τῶν δέκα Συρίων φυλακισμένων τους, ποὺ ὑπέστησαν τὰ χείριστα βασανιστήρια, πρὸ κειμένου νὰ πείσουν τοὺς συγγενεῖς τους νὰ καταβάλουν λύτρα.
  Ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος… Καὶ οἱ δουλέμποροι κυριαρχοῦν…
  (Βρέ μήπως καί ἦσαν κι αὐτοί χρυσαυγῆτες;)
 • Θρίαμβος τῆς ΝουΔουΛάρας στὸ Ἐμπορικὸν Ἐπιμελητήριον.
  Δεύτερο τὸ μΠατΣοΚ.
  Καὶ μὴ χειρότερα νὰ λέμε…
  Μᾶλλον ἀκόμη κάποιοι ἐπενδύουν δυνατὰ στὰ δύο αὐτὰ ἀποκόμματα.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἀπεργίες πάντως ἐξακολουθοῦν, παρὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Ἀδωναΐ…
  Γιὰ νὰ δοῦμε σήμερα…
  Θά ἔχουμε νεώτερα; Ἔχουμε καὶ κάποιες ἡμέρες νὰ δοῦμε τὸ κουδουνισμένο…
  Ἀρχίσαμε νὰ ἀνησυχοῦμε…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Οἱ συναντήσεις στουρναροΣτουρνάρα-τρόικας δὲν ἀποδίδουν.
  Λέει…
  Ναί, τὰ εἶπαν καὶ δὲν τὰ βρῆκαν.
  Τὰ ξαναεῖπαν, ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν τὰ ξαναβρῆκαν…
  Τελικῶς κουβέντα νὰ γίνεται…
  Γιὰ νὰ πάρουμε τὸ ἕνα δισεκατομμυριάκι θὰ πρέπῃ νὰ στηθοῦμε ὅλοι στὴν σειρὰ καὶ μάλλιστα ξεβράκωτοι…
  Ἀλλὰ ἄς μὴν σκιαζόμαστε…
  Ἔχουμε ὑπουργάρες ἐμεῖς…
  Θὰ ἐπαναστατήσουν λέμε… 
 • Οὔτε τὸ Χατζηδάκιεν τὰ βρῆκε μὲ τὴν τρόικα.
  Εἴπαμε…

  • Τὸ δούλεμα ἐξακολουθεῖ… Μᾶς ἐμπαίζουν κανονικότατα… Οἱ πλειστηριασμοὶ ἔχουν ξεκινήσῃ, τὰ σπίτια ἁρπάζονται ἀπὸ τὶς ἐφορίες γιὰ χρέη μικρότερα τοῦ 10% τῆς ἀξίας τους, οἱ λογαριασμοὶ ἀπογυμνώνονται, οἱ ἄνθρωποι μένουν στὸν δρόμο μὲ τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες τους οἰκογένειες κι αὐτοὶ συζητοῦν, τάχα μου, γιὰ ἐπιμήκυνσιν ἰσχύος τοῦ νόμου Κατσέλη. Δῆλα δὴ καὶ πλιατσικολογοῦν κανονικότατα καὶ σφυρίζουν ἀδιάφορα…

  Αὐτὰ ἔγραφα ἐχθές.
  Σήμερα τὰ ἐπαναλαμβάνω…
  Ἐὰν δὲν μᾶς προκύψῃ «ἐπανάστασις», τότε θὰ μᾶς προκύψουν πλειστηριασμοί…
  Ἀναμένουμε…

 • Μᾶς δίνουν τὴν δόσιν τοῦ ἑνὸς δισεκατομμυρίου ἀλλὰ ζητοῦν μέτρα 1,2 δισεκατομμυρίων.
  Εἴδατε τί ὡραῖα;
  Μία χαρὰ καὶ δέκα τρομάρες τὰ κατάφεραν…
  Νά πιστέψουμε πώς τελείωσε αὐτό τό τμῆμα τῆς παραστάσεως ἤ ἔχει κι ἄλλο; 
 • Ὁ φόρος γιὰ τὰ κλειστὰ ἀκίνητα θὰ παραμείνῃ ὡς ἔχει.
  Βρὲ δὲν πᾶτε νά κουρευτεῖτε;
  Φαίνεται νὰ λέῃ τὸ στουρναροΣτουρνάριον…
  Ζητᾶ, λέει, προτάσεις, γιὰ νὰ τὸ σκεφθῇ…
  Τρία πουλάκια κάθονται…
  Τὰ ἀκόνητα λιμπίστηκαν…

 • Τὸ χαράτσι μονιμοποιεῖται σήμερα.
  Ναί, τὸ ψηφίζουν…
  Νὰ ζήσουμε νὰ θυμόμαστε τὶς κατοικίες μας…
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Θὰ ἔχουμε ὅμως σήμερα…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἀνοίγει, λέν, σήμερα τὸ ΕΚΠΑ.
  Αὐτό θά διαρκέσῃ ἤ εἶναι προσωρινόν;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἡ Γερμανία ἀπέκτησε τὴν νέα της κυβέρνησιν.
  Κάτι σὰν τό: «ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς κι ἔβαλε τὰ ῥοῦχα του ἀλλοιῶς»…
  Φυσικὰ ἡ μανδὰμ Μέρκελ κρατᾶ τὸ τιμόνι τῆς χώρας κανονικότατα κι ὁ Σόιμπλε τῆς κρατᾶ τὰ μπόσικα.
  Ἔ ῥὲ γλέντια ποὺ ἔχουν νὰ συμβοῦν εἰς τὰς Εὐρώπας…

 • Πέθανε ὁ ἠθοποιὸς Πῆτερ Ὀ Τοῦλ.
  Σὲ ἡλικία 81 ἐτῶν.
 • Ἡ Μισὲλ Μπασελὲτ πάλι πρόεδρος τῆς Χιλῆς.
  Γιὰ δευτέρα φορά.
  Ἀφοῦ τὴν θέλουν οἱ Χιλιανοί θά ἔχω ἐγώ ἀντιῤῥήσεις;
  Σιγά… 
 • Ἡ Ἰρλανδία ἐκτὸς μνημονίου.
  Ἀλλὰ ἡ λιτότης λιτότης…
  Συνεπῶς τί νά πανηγυρίσουν οἱ ἄνθρωποι; 
 • Ἡ Καταλωνία (ἤ Καταλονία) διοργανώνει δημοψήφισμα ἀποσχίσεῶς της ἀπὸ τὴν Ἰσπανία.
  Καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς διαπιστώσεις πὼς τὰ μνημόνια βλάπτουν σοβαρὰ τὴν ὑγεία, μετὰ ἀπὸ τὶς διαγνώσεις τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς λιτότητος, μετὰ ἀπὸ τὴν πτωχοποίησιν των πληθυσμῶν, ἔρχεται ἡ Καταλωνία γιὰ νὰ ζητήσῃ ἀπόλυτον ἀνεξαρτησία.
  Τὴν ἴδιαν στιγμὴ ξεκίνησαν ἐξοργισμένες διαδηλώσεις κυρίως ἀπὸ ἰατρικοὺς κλάδους.
  Συμπτώσεις ὅμως κι αὐτές;
  Σιγὰ μὴν σωθοῦν… Ἔτσι γιὰ νὰ λέμε… 
 • Νεκρὴ δημοσιογράφος στὸ Ἰράκ.
  Ἡ πέμπτη στὴν σειρά…
  Δὲν τοὺς ἀρέσουν φαίνεται οἱ γυναῖκες δημοσιογράφοι ἐκεῖ.
  Μίλησε κάποιος γιά φασισμό;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 16 Δεκεμβρίου 2013.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψεως μέσῳ τῶν «ἀπηγορευμένων» καὶ «ἀποδεκτῶν» βιβλίων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply