Ἡ φάτνη μὲ τὸ θεῖο βρέφος …Διόνυσον.

Ἡ φάτνη μὲ τὸ Θεῖο βρέφος – Διόνυσο.
Εἶναι ἀπὸ τὸ Μουσείον Ἀγορᾶς τῆς Άθήνας καὶ εἶναι χρονολογημένη τὸν 4ον αι.π.χ.
Ἡ φάτνη μὲ τὸ θεῖο βρέφος ...Διόνυσον.Σ`αὐτήν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὴν φάτνη, ὅπου ὁ Ἑμῆς παραδίδει τὸ Θεῖο βρέφος, Διόνυσο, στὶς Νύμφες, ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Διός, τοῦ Πανός,τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Δήμητρος.

Ἀσύμβατη Ἱστορία

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply