Μήπως οἱ πρόγονοί μας γνώριζαν κάτι γιά τήν ἐνέργεια τῶν κυμάτων;

Μήπως οἱ πρόγονοί μας γνώριζαν κάτι γιά τήν ἐνεργεια τῶν κυμάτων;Τοιχογραφία ποὺ βρίσκεται στὴν Θήρα, τῆς Μινωικῆς ἐποχῆς, ποὺ παριστάνει ἕνα πλοῖο (κρουαζιερόπλοιο) μὲ «σπαστὰ» κουπιά, χωρὶς ναῦτες, νὰ κινεῖται μόνο του καὶ ὅπως συμπεραίνουν οἱ εἰδικοί, ἐκινεῖτο μὲ τὴν βοήθεια τῶν κυμάτων.

Παρατηρῆστε ὅτι τὰ κουπιὰ εἶναι «σπαστά» καὶ τὰ ἄτομα ποὺ κάθονται δίπλα στα κουπιὰ εἶναι κυρίες ποὺ κάνουν ταξείδι ἀναψυχῆς.
Ὁ μόνος ναύτης εἶναι αὐτός ποὺ στέκεται ὄρθιος καὶ ὁδηγεῖ τὸ πλοῖο.

Πολλοὶ σημερινοὶ μηχανικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ὑπῆρχε μηχανισμὸς μέσα στὰ ἀμπάρια τοῦ πλοίου, ποὺ ἐκμεταλλευόταν τὴν κίνηση τῶν κυμάτων, ποὺ τὴν μετέδιδαν τὰ σπαστὰ κουπιά, καὶ ἔτσι τὸ πλοῖο ἐκινεῖτο μόνο του.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply