Ἄντε νά δῶ ποιοί θά μείνουν γιά νά τούς φορολογήσετε…

Ἄντε νά δῶ ποιοί θά μείνουν γιά νά τούς φορολογήσετε...Ἀκόμη ἕνα σημεῖο διαφθορᾶς στό ταμεῖο τῶν τραπεζικῶν …. καί ἀλαλαγμοί γιά ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ἀνεργίας ….
ΚΑΛΑ !!! ΠΟΙΟΥΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ;;;; ἐξακολουθοῦν καί ὐπάρχουν ἀφελεῖς πού σᾶς πιστεύουν ;;;;

  1. Καί συνεχίζουν τήν κοροϊδία, κατάμουτρα … ἀποδεικνύοντας καθημερινά, γιά πόσο ἠλίθιους μᾶς περνοῦν!
    Καμαρώνουν σάν γύφτικα σκεπάρνια, κάθε φορά πού «ἀνακαλύπτουν» μία ἑστία διαφθορᾶς … ἀκόμη μία κομπῖνα τῶν κομματόσκυλών τους … ἀκόμη μία λαμογιά! Καί δέν βρίσκεται ΕΝΑΣ !!! ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ !!! νά τούς πῇ: καλά τόσα χρόνια τί κάνατε; δέν τό εἴχατε πάρει χαμπᾶρι; Ὁ κόσμος βοοῦσε κι ἐσεῖς σφυρίζατε ἀδιάφορα λέγοντας τήν κλασσική καραμέλλα: ὅποιος ἔχει στοιχεῖα, νά πάῃ στόν εἰσαγγελέα …
    Καί παρά τό γεγονός ὅτι βρέθηκαν ἄτομα πού εἶχαν τά κότσια καί τ’ ἄντερα νά πᾶνε στούς εἰσαγγελεῖς, οἱ καταγγελίες καί οἱ μηνύσεις μπῆκαν σέ ἕνα χαῶδες «ἀρχεῖο» στό ὁποῖο πρέπει νά γίνουν ἀνασκαφές γιά νά βρεθοῦν τά ὅποια στοιχεῖα (ἄν ὑποθέσουμε ὅτι δέν «χάθηκαν» … γνωστή … καί ἀποτελεσματική πάγια τακτική).

  2. Κι ἀκούσαμε τούς ἀλαλαγμούς περί «σταθεροποίησης» τῆς ἀνεργίας !!! στό 4ο τρίμηνο τοῦ 2013!!! Προφανῶς δέν ἔχουν μείνει καί πολλοί γιά νά ἀπολυθοῦν! Τόσο χαζοί εἶστε; Ἐδῶ ἡ ΕΛΣΤΑΤ ἔχει μαγειρέψει τά ἐλλείμματα… στά ποσοστά τῆς ἀνεργίας θά κολλοῦσε ;
    Πρῶτον: δέν εἶναι καταγεγραμμένο ΟΛΟ τό ποσοστό τῆς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ἀνεργίας!
    ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ὅσοι μποροῦν νά ἐργασθοῦν ἀκόμη… τήν ἔχουν κάνει σ’ ἄλλη γῆ … ἄλλα μέρη!

Ἄντε νά δῶ ποιοί θά μείνουν γιά νά τούς φορολογήσετε ΜΑΛΑΚΕΣ!!!

Ἑλένη

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply