Αὐτὸ κάνει τὸν νικητή…

Αὐτὸ κάνει τὸν νικητή...Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ἐντελῶς καινούριο ποὺ δὲν ὑπῆρξε ποτέ προηγουμένως.
Ἔχει τὸ δικό του μοναδικὸ τρόπο νὰ βλέπει, νὰ ἀκούει, νὰ ἀγγίζει, νὰ γεύεται καὶ νὰ σκέφτεται.
Τὸ ἂν στὴν ζωὴ εἴμαστε κερδισμένοι, ἤ ὄχι, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπό τὶς συνθῆκες ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πῶς μεταφράζουμε τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὰ ἐμπόδια.

Αὐτός ποὺ εἶναι νικητὴς ἔχει ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τῆς ζωῆς του καὶ εἶναι πρόθυμος νὰ σπάσει ἔνα ἔνα τὰ ἐμπόδια, γιὰ νὰ φτάσει ἐκεῖ ποὺ θέλει.
Ξέρει νὰ πραγματώνει τὴν δική του μοναδικότητα ἀλλὰ ξέρει νὰ ἐκτιμᾷ καὶ τὴν μοναδικότητα τῶν ἄλλων. Δεν σπαταλάει τὴν ζωή του γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν φανταστικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν οἱ ἄλλοι γιὰ ἐκεῖνον οὔτε γιὰ νὰ σκέφτεται διαρκῶς τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος.
Δὲν προσποιεῖται τὸν ἄφοβο, φοβᾶται, ἀλλὰ παρ΄ ὅλα αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπει στοὺς φόβους του νὰ τὸν ὁδηγοῦν.
Δεν φοβᾶται νὰ κάνει λάθος, γιατὶ γνωρίζει ὅτι εἶναι μέρος τῆς διαδικασίας τῆς γνώσης. Ἀκούει τοὺς ἄλλους ἀλλὰ ἀποφασίζει μόνος του.
Ξέρει να διασκεδάζει ἀλλὰ καὶ να πειθαρχεῖ.
Ἐξελίσσεται, ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν κόσμο, γνωρίζει ὅτι ὁ χρόνος εἶναι πολύτιμος καὶ δεν τὸν σπαταλᾶ.

Ξέρει ὅτι κάθε στιγμὴ ἔχει ἐπιλογές, μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει τὶ θὰ σκεφτεῖ, ποῦ θὰ ἐπικεντρωθεῖ, πῶς θὰ διαχειριστεῖ τὸν χρόνο του, ποιὰ ζωὴ θὰ ζήσει.
Γνωρίζει ὅτι οἱ ἐπιλογές του, ἡ μιὰ δίπλα στὴν ἄλλη κτίζουν τὸ πεπρωμένο του, καὶ ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ παίρνει ὁτιδήποτε τοῦ δίνει ἡ ζωὴ καὶ δίνει σ΄ αὐτὸ ἕνα βαθύτερο καὶ πλουσιότερο νόημα.
Αὐτὸ κάνει τὸν νικητή.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Αὐτὸ κάνει τὸν νικητή…

Leave a Reply