Βρῆκα κομμάτια ἑαυτοῦ…

Βρῆκα κομμάτια ἑαυτοῦ...Maelstrom 2013.
Περιδινούμενος εἰς τὸ τρομερὸν Μαῖλστρομ τῶν ὑπερβορείων θαλασσῶν, βρῆκα κομμάτια ἑαυτοῦ,
τεθειμένα εἰς ἀέναον ἐλικοειδῆ κίνησιν,
πολὺ πρὸ τῆς βυθίσεώς μου.
Κάποιοι προσκείμενοι συνεβούλευσαν νὰ τὰ μαζέψω.
Ἄλλοι, -παρακείμενοι αὐτοί-, νὰ τὰ ἀφήσω.
Οἱ πιὸ στυγνοὶ μοῦ εἶπον ὅτι ῥυπαίνω τὰ παγωμένα νερά.
Τοὺς ἄκουσα. Καὶ τοὺς μέν καὶ τοὺς δέ!
Κι᾿ ἀπεφάσισα.
Ἔμεινα καὶ γώ στὴν δίνην.
Μὲ τὰ κομμάτια μου.
Ὅποιοι θέλουν, ἂς μὲ μαζέψουν.
Ὅποιοι θέλουν, ἂς μ᾿ ἀφήσουν.
Νὰ περιδινοῦμαι.
Μὲ τὰ κομμάτια τοῦ ἑαυτοῦ μου.

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply