Ἂν ἔχῃς τύχην (;) διάβαινε…

Ὁ Κορωναῖος πατράδελφος.
Ἐστάλη μοι καὶ Ὑμῖν δωρίζω.
(Ἂν ἔχῃς τύχην (;) διάβαινε…)Ἂν ἔχῃς τύχην (;) διάβαινε...

Στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κοσμήτωρ είναι η Ε….. Χρ…..κη, και καθηγητής ο Π….. Χρ…..κης.
Από κει και πέρα παρακολουθήστε την πορεία της οικογένειας:
Η κόρη Ε….. Χρι…..κη έλαβε διδακτορικό τον Αύγουστο του 2004 από τον πατέρα της Π….. Χρ…..κη τότε Πρόεδρο του Τμήματος που ήταν επιβλέπων του διδακτορικού της, έχοντας αποτύχει στις προσπάθειές της για διδακτορικό στη Νομική Αθηνών και στη Νομική Θράκης. Σε λίγους μήνες εκλέγεται…κατ΄ ευθείαν επίκουρη καθηγήτρια, παρακάμπτοντας το νόμο που απαιτεί κάποια χρόνια διδασκαλίας σε ΑΕΙ μετά την απόκτηση του διδακτορικού.
Απλά χαρακτηρίστηκε διεθνούς κύρους…;;;;;; επιστήμων!!! και άκουσον άκουσον μέσα σε τρία χρόνια το 2008 σε ηλικία 35 ετών…!!! γίνεται τακτική ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ!!!, παρακάμπτοντας πάλι το νόμο.
Στη συνέχεια ο γαμπρός Χρ…..κη,
Α…..ς Γ…..ς και σύζυγος της Ε…..ς Χ…..κη εκλέγεται επίκουρος καθηγητής στο ίδιο Τμήμα.
Ο αδελφός του γαμπρού Χρ…..κη,
Γ…..ς Γ…..ς ετοιμάζεται και αυτός για άλλη θέση στο ίδιο Τμήμα.
Η άλλη κόρη του Χρ…..κη, Ό…..α Χρ…..κη, ετοιμάζεται και αυτή για τη Σχολή και πήρε θέμα διδακτορικού με επιβλέπουσα την αδελφή της, Ε….. Χρ…..κη.
Ο άλλος γιός Χρ…..κη, Ε…..ς Χρ…..ης, πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, δάσκαλος στην Κύπρο, χωρίς πτυχίο Θεολογίας και χωρίς μάστερ που είναι απαραίτητο, γίνεται και αυτός υποψήφιος διδάκτωρ και στην επιβλέπουσα επιτροπή ορίζεται πάλι ο καθηγητής Χρ…..κης.

Πρόσωπα κατέχοντα δημόσιον ἀξίωμα καὶ χρηματοδοτούμενα ἐκ τοῦ βαλαντίου περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς Ἑλλήνων, δὲν «προστατεύονται» ἐκ τοῦ «κουτσομπολιοῦ».
Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν, αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖτε «κουτσομπολιόν» εἶναι κοινωνικὴ κριτική!

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply