Πῶς μαλάκωναν τίς πέτρες καί τό ἐλεφαντόδοντον οἱ παπποῦδες μας;

Πῶς μαλάκωναν τίς πέτρες καί τό ἐλεφαντόδοντον οἱ παπποῦδες μας;Ὑπῆρχε τρόπος καί μαλάκωναν οἱ πρόγονοί μας, τὶς πέτρες καὶ τοὺς χαυλιόδοντες:

Στὸν Ἀκροκόρινθο ὑπαρχουν αὐτὰ τὰ τείχη.
(Ἐπάνω φωτογραφία).

Εἶναι κατασκευασμενα ἀπὸ ὀγκώδεις πέτρες, συνδεδεμένες μεταξύ τους ἀπόλυτα, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήθηκε συγκολλητικὸ ὑλικὸ.
Τέτοια τείχη ἐχουμε καὶ σὲ ἀλλὰ μέρη τῆς Ἑλλαδας, καθὼς καὶ σὲ ἀλλὰ μέρη τοῦ κόσμου, ὅπως στὸ Περοῦ, τὸ περίφημο τεῖχος στὸ Kycko.
Ἀποροῦμε πῶς κτίστηκαν.
Τὸ μυστήριο νομίζω λύθηκε.
Ὁ Βρετανὸς ἐρευνητὴς συνταγματάρχης Percy Fawcett, παρατήρησε ὅτι στὰ δάση τοῦ Περοῦ καὶ τῆς Βολιβίας, ποὺ καλύπτουν τὶς πλαγιὲς τῶν Ἄνδεων, ζεῖ ἕνα μικρὸ πουλί, παρόμοιο μὲ τὴν ἐδῶ ἀλκυόνα.
Κάνει τὶς φωλιές του στα βράχια, οἱ ὁποῖες εἶναι τελείως στρογγυλές.
Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι δὲν τὶς βρίσκει ἕτοιμες τὶς τρύπες, ἀλλά τὶς κάνει μόνο του!!!
Τὸ πῶς τὶς κάνει ἦταν ἕνα ἄλυτο μυστήριο, γιατὶ τὰ βραχια εἶναι πολὺ σκληρά.

Ὁ Βρετανὸς ἐρευνητὴς συνταγματάρχης Percy Fawcett ὅμως παρατήρησε ὅτι τὸ πουλὶ μὲ ἕνα φύλλο φυτοῦ, τὸ ὁποῖο εἶχε στὸ ῥάμφος του, ἔτριβε τὴν ἐπιφάνεια τῆς πέτρας μὲ κυκλικὴ κινήση, μέχρι τὸ φύλλο νὰ διαλυθεῖ.
Στὴν συνέχεια, τὸ πουλὶ ἔφερνε ἄλλο φύλλο καὶ συνέχιζε τὸ ἴδιο ἔργο.
Ὁ βράχος, παραδόξως, μαλάκωνε καὶ τότε σχημάτιζε τὴν φωλιά του.
Αὐτο τὸ φυτὸ ἤξεραν οἱ πρόγονοί μας καὶ κάνοντας τὶς πετρες σὰν πλαστελίνη, μπόρεσαν νὰ κατασκευάσουν αὐτὰ τὰ τείχη, ποὺ δὲν χωρᾶ οὔτε μιὰ λάμα ἀνάμεσά τους.

Ἐπάνω: Τείχη ἀπὸ τὸν Ἀκροκόρινθο.

Καὶ μὲ τοὺς χαυλιόδοντες εἶναι ἔνα μυστήριο.
Μέχρι τώρα δὲν μπόρεσαν οἱ ἐπιστήμονες νὰ βροῦν πῶς ὁ Φειδίας ἔφτιαξε τὴν Ἀθηνᾶ στὸν Παρθενῶνα, ποὺ εἶχε καὶ ἐλεφαντόδοντο.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 62 times, 1 visits today)
One thought on “Πῶς μαλάκωναν τίς πέτρες καί τό ἐλεφαντόδοντον οἱ παπποῦδες μας;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς μαλάκωναν τίς πέτρες καί τό ἐλεφαντόδοντον οἱ παπποῦδες μας; | Η Ασπίδα του Αχιλλέα

Leave a Reply