Ἀσχολούμεθα ὑπερβολικῶς μὲ τὰ χρήματα…

Ἀσχολούμεθα ὑπερβολικῶς μὲ τὰ χρήματα...Συμπέρασμα, στὸ ὁποῖον κατέληξαν οἱ Ἰάπωνες δημοσιογράφοι, κατὰ τὴν καταγγελία τῆς Ἀθηνᾶς.
Μᾶς γράφει ἡ Ἀθηνᾶ:

Ἀνασκόπησις εἰδήσεων τῆς χρονιᾶς στὴν Ἰαπωνία.

Πέραν ἀπὸ τὰ ἐγχώρια γεγονότητα, ἀσχολήθηκαν καὶ μὲ τὰ παγκόσμια γεγονότα.
Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ γεγονότα, στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, μὲ συνέντευξη καὶ τοῦ Κασιδιάρη. Ὄχι ἀκριβῶς ὁλόκληρη. Ἁπλῶς μία πρότασις ὅ,τι «δὲν μποροῦμε νὰ ταΐζουμε ἐπὶ πλέον κόσμο, ὅταν οἱ Ἕλληνες ζοῦν στὴν ἀνέχεια καὶ θέλουμε οἱ παράνομοι λαθρομετανάστες νὰ ἐπαναπροωθηθοῦν στὶς χῶρες τους»…

Καὶ μετὰ ἔδειξαν τὴν δολοφονία τοῦ Φύσσα, ἀπὸ τὸν «χρυσαυγίτη».
Φυσικὰ δὲν ὑπῆρξε καμμία ἀναφορὰ στοὺς δύο χρυσαυγίτες ποὺ δολοφονήθηκαν, οὔτε στὶς πόσες χιλιάδες Ἕλληνες ἔχουν αὐτοκτονήσει, οὔτε στὶς πόσες χιλιάδες οἰκογένειες ζοῦν χωρὶς ῥεῦμα κλπ κλπ κλπ…
Θὰ χαλοῦσε τὴν ὡραία ῥοῆ τῆς συζητήσεως, περὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ, ποὺ αὐξάνεται στὴν Εὐρώπη, μίας καὶ εἶναι ἰσότιμη μὲ τὴν λέξη ναζισμός. (Δὲν τὸ λέω ἐγώ. Στὴν τηλεόραση τὸ εἶπαν.)
Καὶ κατέληξαν στὸ ὅ,τι ὅλη αὐτὴ ἡ φασαρία προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ σημασία ποὺ δίνουν στὰ χρήματα!!!

Κοινῶς…
Σταματῆστε νὰ ἀσχολεῖστε μὲ τὰ χρήματα πιά!!!
Τί δίνετε τόσο πολύ σημασία σέ αὐτά καί τί ἔγινε πού εἶστε στόν δρόμο καί τά χάσατε ὅλα;
Δέν φθάνει πού ἀναπνέεται;

Νὰ ἐνημερώσω ὅτι συμμετεῖχαν στὴν συζήτησι ὀκτὼ δημοσιογράφοι, ἀπὸ ὅλες τὶς ἡλικίες. Ἀπὸ 25 ἔως «ξέχασα νὰ πεθάνω»…!!!
Εἶπε κάποιος κάτι γιά τήν δημοσιογραφία;

Ἀθηνᾶ

Χμμμ….
Ἐπεὶ δὴ δὲν τυγχάνω χρυσαυγίτισα…
Κι ἐπεὶ δὴ τυγχάνω πατριώτισσα…
Κι ἐπεὶ δὴ μαζύ μὲ ἐμέναν τυγχάνουν ὅλο καὶ περισσότεροι Ἕλληνες κάτι σὰν κι ἐμέναν…
Θὰ φᾶν καλὰ ἀπὸ τὰ σκ@τ@ ποὺ μᾶς σερβίρουν ὡς εἰδήσεις.

Κι ἐμεῖς;
Ἔ, ἐμεῖς θὰ μιλήσουμε στὸ τέλος…
Μιλᾶ καλλίτερα ὅποιος μιλᾶ τελευταῖος…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply