ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;

Πρὸ χθὲς διάβαζα κάτι ἄρθα στὸ Ἔθνος.
Οἱ λέξεις «ΛΑΘΡΟμετανάστης», «ΛΑΘΡΟμετανάστες», «ΛΑΘΡΟμετανάστευσις» κυριαρχοῦσαν στὶς ἀναρτήσεις τους.
Πολὺ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις μᾶς πλάκωσε… Πάρα πολύ…
Καὶ δὲν ξέρουμε ἀπὸ ποῦ νὰ γλυτώσουμε…
Καὶ συζητᾶμε πάντα γιὰ τὸ «Ἔθνος», μίαν κατ’ ἐξοχὴν καθεστωτικὴ ἐφημερίδα, ποὺ κρατᾶ τὰ σκήπτρα στὸν «ἀγώνα κατὰ τοῦ «ῥατσισμοῦ»»!!! (Διπλὰ εἰσαγωγικά, διότι ὁ «ῥατσισμός» τους, καθὼς κι ὁ «ἀντιῤῤατσισμός» τους, στοχεύουν ΜΟΝΟΝ στὴν φίμωσιν καὶ στὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Ἕλληνος!!!)

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς μπορεῖτε νὰ δεῖτε, σὲ τυχαία ἀναζήτησιν, ποὺ ἀφορᾷ στὴν ἱστοσελίδα τῆς ἐφημερίδος:ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;1

Ἀντιθέτως, ἡ «ἐλευθεροτυπία», πιὸ εὐπρεπισμένη καὶ πιὸ ἐναρμονισμένη μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ἐποχῆς, τὸ ἔχει κόψῃ τὸ «ΛΑΘΡΟ…», ὡς πρῶτον συνθετικόν, ἀπὸ τὸ 2009. Εἶδες τί κάνει ἡ …προσαρμοστικότης;ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;2

Καὶ πᾶμε νὰ δοῦμε τὰ …ἀντιπολιτευόμενα μέσα. (Λέμε κι ἀστεῖα, κάπου κάπου, ἐὰν δὲν τὸ ἔχετε ἀντιληφθῇ!!!)
Αὐτά, ποὺ τέλος πάντων, ἰσχυρίζονται πὼς διατηροῦν ἀκόμη κάποιαν ἐντιμότητα καὶ κάποιαν θέλησιν στὸν νὰ μᾶς σώσουν…
Ὄχι, ὄχι… Δὲν θὰ προσφύγω στὰ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ ΚΚΕ προσκείμενα μέσα ἀποχαυνώσεως… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὰ ἔχουν ἀπὸ πίσω τους μία μεγάλη ἱστορία …προδοσίας. Θὰ σταθῶ μόνον στὸν πολὺ Θέμο, στὸν Χατζινικόλα καὶ στὰ σχετικά μὲ αὐτοὺς μέσα ἐνημερώσεως.

Ζούγκλας, γιὰ παράδειγμα.
Ἡ λέξις ΛΑΘΡΟμετανάστης τείνει νὰ ἐξαλειφθῇ… Περνᾶμε ταχύτατα στὸ σκέτο μετανάστης…
Ὁμοίως καὶ τὸ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις ποὺ ὁδεύει ξεκάθαρα πρὸς τὸ μετανάστευσις, μὰ πιὸ ἀργοὺς ῥυθμοὺς ὅμως, ἀπὸ αὐτὲς τῶν ὑπολοίπων.

ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;6

Θέμος καὶ «πρῶτο θέμα»,  ἄλλο παράδειγμα…
Κι ἐδῶ τὰ ἴδια…
Λίγο πρὸς τὸ …χειρότερον!!! (Περισσότερο …συμβιβασμένον θὰ ἔλεγα!)

Προσέξτε τὸ ἀποτέλεσμα, τῶν ἀναζητήσεων, σὲ ἀριθμούς…
Θὰ καταλάβετε πολλά.
ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;9 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;10 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;11

Χατζηνικόλας κι «ἑνικός»…
Ἐδῶ πιὰ εἶναι ὅλα ὁλοφάνερα…ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;3 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;4 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;5

Τελικῶς αὐτὸ τὸ «ἀντιῤῥατσιστικὸ» εἶναι μεγάλος βραχνάς…
Ὅλοι τρέμουν… Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ …ῥιζοσπαστικοί. (Ἄς ποῦμε…)

ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;12 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;13 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;14 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;15 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;16 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;17 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;18 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;19 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;20 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;21 ΛΑΘΡΟμετανάστες ἤ Παράνομοι μετανάστες;22

Πάντως μεγαλύτερες ἐλευθερίες ἀπολαμβάνουν καθεστωτικὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἀπὸ τὰ ἀντικαθεστωτικά.
Εἴπαμε, στὰ ἀριστερολάγνα δὲν εἰσῆλθα… Παρέμεινα στὰ «οὐδέτερα (σᾶς σφάζουμε)» ἤ στὰ μερικῶς δεδηλωμένα…

Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε στὴν χώρα μας ἐλευθέρα βούλησιν, θέλησιν κι ἀντίληψιν…
Ναί… ὁπωσδήποτε!

Ἄ, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε…
Παρέθεσα δύο καὶ τρεῖς ἀναζητήσεις, γιὰ νὰ φανῆ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον «αὐξάνονται» ἤ «μειώνονται» οἱ «δογματισμοί» τους, ἀναλόγως πάντα τοῦ κλίματος καὶ τῆς γραμμῆς ποὺ κάποιοι θέλουν νὰ περάσουν…

Πάντως ἡ καθεστωτικὴ ὀρθοβλακεία καλὰ κρατεῖ.
Οὔτε καὶ οἱ ἴδιοι ἀντιλαμβάνονται πόσο ἀστεῖοι εἶναι…
Οὔτε πόσο γελοιοποιοῦνται καθημερινῶς ἐφ΄ ὅσον κάθε στιγμὴ ἀλληλοσυγκρούεται ἡ λογική τους μὲ τὶς ἐντολὲς ποὺ λαμβάνουν ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους…

Φιλονόη.

Υ.Γ. ΛΑΘΡΟμετανάστης ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ ΛΑΘΡΑ περνᾶ σύνορα, καταπατῶντας καὶ καταλύοντας τὴν ἰσχὺ καὶ τὴν ὑπόστασιν συνόρων, ἐθνικῶν ἀρχῶν καὶ ἐθνικῆς ἀσφαλείας…

 

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply