Θρησκευτική παρανοϊκότης ἤ…;

Θρησκευτική παρανοϊκότης ἤ...;Μόδα εἶναι καί θά περάσῃ;
Ἐπεὶ δὴ τώρα τελευταῖα, τοὐλάχιστον εἰς τὰ Εὐρώπας, ὅλο καὶ περισσότεροι ἀνακαλύπτουν τὴν πραγματικὴ ἱστορία τοῦ κόκα-κόλα ποὺ πηγαίνει μὲ ὅλα (τὰ σκουπίδια), ἄς μὴν γελάσω πολὺ σήμερα…
Ἄς τὸ ἀφήσω γιὰ μετὰ τὴν Πρωτοχρονιά…

Πάντως, καλοῦ κακοῦ, κρατῆστε τὴν φωτογραφία…
Εἶναι ἀξιόπιστος μάρτυρας τῆς παρανοίας ποὺ κυκλοφορεῖ στὸν πλανήτη…
Εἶναι ἴσως μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐπιβεβαιώσεις γιὰ τὸν ἄκριτον μιμητισμὸ καὶ γιὰ τὴν ἀναθεώρησιν πολλῶν ἀντιλήψεων, ποὺ ἀφοροῦν στὴν …ἀντίληψιν.

Αὐτὰ γιὰ τὴν ὥρα…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλος ὁ πλανήτης προετοιμάζεται νὰ ὑποδεχθῇ τὸ νέον ἔτος…
Ἄς μὴν χαλάσω ἐγὼ τὴν χαρά τόσων καὶ τόσων…

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ μόνη ἡμερομηνία ποὺ πρέπει νὰ μετρᾷ, γιὰ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς,  (κι αὐτὸ μὲ πολλὰ ἐρωτηματικά!!!!) εἶναι ἐκείνη ποὺ πατήσαμε τὸ πόδι μας γιὰ πρώτη φορὰ στὸν πλανήτη. Τότε ξεκίνησε νὰ γυρνᾶ ἡ Γῆ μὲ ἐμᾶς ἐπάνω της. Καὶ μόνον τότε ἀξίζει νὰ στεκόμαστε σκεπτικοὶ γιὰ νὰ ἀναθεωροῦμε ἤ νὰ ἀποφασίζουμε ἤ νὰ αὐτοκρινόμεθα… Ὅλα τὰ ἄλλα, δυστυχῶς, εἶναι πακέτα ποὺ μᾶς ἔβαλαν νὰ υἱοθετήσουμε, ἀκρίτως… Σωστὰ ἤ λάθος, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀφοροῦν.
Μόνον τὸ τὶ ἐμεῖς κάνουμε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη μᾶς ἀφορᾶ… Μόνον!

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply