Ἀντι-εἰδήσεις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 31 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Ἀντωνάκι μίλησε καὶ μᾶς ἔταξε ἀνάκαμψιν!!!
  Ἔμ, νά μήν μοιράσῃ ἐλπίδες;
  Πρωτοχρονιὰ εἶναι…
  Ἄν τε….
  Μὲ τὸ καλὸ νὰ μᾶς μπῇ τὸ νέον ἔτος, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου θὰ ἔχουμε καὶ πρωθυπουργὸ καὶ πρόεδρο, σὲ συσκευασία τοῦ ἑνός, γιὰ νὰ τὸ ζήσουμε κι αὐτό…
  Εἶναι, κατὰ πῶς τὰ λέει τὸ Ἀντωνάκι, τὸ γύρισμα τοῦ διακόπτου ποὺ συνέβῃ, ἤ θὰ συμβῇ, καὶ τέλος… Σωθήκαμε…
  Αὐτά…
  Κατὰ τὰ ἄλλα μία συνηθισμένη ἡμέρα εἶναι…
  Θὰ περάσῃ…

 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀλλάζει ὄνομα.
  Θὰ λέγεται σκέτο τΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα…
 • Τὸ μΠατΣοΚ ζητᾶ μέτρα ἀνακουφίσεως τῶν ἀσθενεστέρων ὁμάδων.
  Αὐτὸ τὸ «κοινωνικὸν» πρόσωπον τοῦ μΠατΣοΚ ἦταν πάντα ἄξιον λόγου.
  Ἀπὸ τὴν μία μᾶς ἔσφαζαν, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεῶς τους, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς ἔβαζαν ὁρό…
  Τί νά πῶ; Διότι ὅσα καὶ νὰ πῶ, ὄχι μόνον δὲν θὰ τὸ κυττάξουν ἀλλὰ θὰ ἐξακολουθήσουν…
  Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε…
  Ἐμεῖς πρέπει νὰ κυτταχτοῦμε…
  Οἱ ἐκλογὲς πλησιάζουν… 
 • Τέσσερα χρονάκια ἔφαγε τὸ τὸ Λιάπιεν.
  Λιάπιεν, κατὰ τὸ Ἄλιεν, ὅπως ἔχουμε ἤδη δηλώσῃ…
  Δυστυχῶς μὲ ἀναστολή. Καὶ φυσικὰ ἐξαγοράσιμος ἡ ποινή, πρὸς 50 εύρόπουλα ἡμερησίως. (365Χ3Χ50=73.000)
  Πλήρωσε καὶ 3000 γιὰ τὸ ἀνασφάλιστον ὄχημα…
  Καταξοδεύθηκε…
  Τοῦ χαλάσαμε καὶ τὶς διακοπές…
  Ὥρα εἶναι τώρα νὰ ξεκινήσῃ τὶς μηνύσεις γιὰ …ψυχολογικὰ τραύματα!!!
 • Τὰ κουδουνισμένα διακοπεύονται ἀκόμη!!!
  Κάτι δελτία τύπου, ποὺ εἶναι γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα…
  Μόνον ἐμεῖς ἀκόμη παραμένουμε ἐδῶ…
  Ὅλοι αὐτοὶ ἀπολαμβάνουν τὶς ζωοῦλες τους…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • (ἐπανάληψις)
  Τὸ δούλεμα μὲ τὴν αἰθαλομιχλη ἀκόμη καλὰ κρατεῖ.
  Ἀκόμη…
  Καὶ θὰ κρατῇ…
  Θὰ κρατῇ…
  Βρῆκαν τρόπο νὰ μᾶς ἐξολοθρεύσουν ταχύτερα…
 • Διαῤῥοὴ ἀστικῶν λυμάτων στὸν Πόρο.
  Στὴν περιοχὴ «Ῥωσσικὸς Ναύσταθμος»,
  Ἡ ἀστυνομία ἐπεβεβαίωσε τὴν μόλυνσιν.
  Τώρα θὰ κόψῃ πρόστιμο κι ὅλα θὰ τελειώσουν.
  (Ῥωσσικός ναύσταθμος εἴπαμε;)

ἐθνικοὶ μπελάδες…
(πέμπτη ἐπανάληψις)

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!!
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Ἡ ἐπίθεσις στὴν οἰκία τοῦ πρέσβεως ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν ἐθνικῶν θεμάτων.
  Δυστυχῶς, κι ἄς μὴν τὸ συνειδητοποιήσαμε ἀκόμη, αὐτὸ τὸ κτύπημα ἦταν πολὺ σοβαρὸ καὶ τελικῶς πολὺ καλὴ δικαιολογία, γιὰ κάποιους, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦν τὰ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Γερμανία σὲ ἐπίπεδον ἐντάσεως.
  Ναί, ὁ πρέσβυς φταίει… Κοινῶς τὸ σαμάρι…
  Ἀν τὶ νὰ στραφοῦν πρὸς κατευθύνσεις καὶ δράσεις ποὺ πράγματι θὰ ἐνοχλήσουν τοὺς Γερμανούς, δημιουργοῦν ἐκεῖνες τὶς συνθῆκες ποὺ θὰ κρατοῦν ἐμᾶς ὑπὸ πλῆρες καθεστὼς καταστολῆς.
  Εὖγε βρέ…
  Καὶ μετὰ θέλουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς τρομοκρατία, πολυεθνικὲς καὶ νεοταξίτες δὲν ἔχουν σχέσιν μεταξύ τους…
  Καλά… στὴν ἄλλην ζωή…
  (Γιὰ τὴν ὤρα συμβαίνει τῶν ἀνακοινώσεων καὶ τῶν ἐρευνῶν!!! Τόσες ἔρευνες οὔτε στὴν δολοφονία τοῦ Νέου Ἡρακλείου!!!)
 • Στὰ Σκόπια θὰ χρησιμοποιοῦν νομίμως (;;;) τὸν Ἥλιο τῆς Βεργίνας.
  Μετὰ τὴν κατάθεσιν νομοσχεδίου γιὰ ἀπαγόρευσιν χρήσεως τοῦ Ἡλίου τῆς Βεργίνας ὡς συμβόλου τους, ἀπὸ βουλευτὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀπεφασίσθῃ ἀπὸ τὴν βουλή τους νὰ χρησιμοποιεῖται κανονικὰ καὶ γιὰ τὰ πάντα.

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Καταργεῖται ἡ ἐπετηρίς στοὺς προϊσταμένους τοῦ Δημοσίου.
  Ἄρα ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ διορίζουν ἀβέρτα κουβέρτα τὰ κουδουνισμένα τοὺς δικούς τους…
  Βέβαια, ἐγὼ πάντα ἤμουν κατὰ τῆς ἐπετηρίδος καὶ ὑπὲρ τῆς ἀξιοκρατίας…
  Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα…
  Πάντως, κατὰ πῶς τὰ λέν, θὰ ἀντικατασταθῇ τὸ σύστημα διορισμοῦ μὲ ἄλλο, ποὺ θὰ βασίζεται στὰ τυπικὰ προσόντα. Ὄχι στὰ οὐσιαστικά, στὰ τυπικά…
  Εἶχε δῆλα δὴ ἡ θειά μου λεφτά, «ἀγόρασε» μερικὰ πτυχία γιὰ τὸ βλαστάρι της, εἶχε καὶ κουμπάρο τὸν ὑπουργό…
  …Καὶ πάει… Ἔκλεισε ἡ δουλειά… Κάτι σὰν τὸ στουρναροΣτουρνάρι, ἄς ποῦμε.
  Καταλάβαμε;

 • Συνελήφθῃ ὁ Δημήτρης Παπαχρῆστος.
  Ὡς ἐμπλεκόμενος στὸ γλέντι μὲ τὶς μίζες, τὶς δωροδοκίες καὶ τοὺς ἐξοπλισμούς.
  Στὶς 20 Ἰανουαρίου θὰ ἀπολογηθῇ ὁ Δημήτριος Εὑσταθίου, ἐπίσης ἐμπλεκόμενος στὰ γλέντια, στὶς μίζες καὶ στὶς προμήθειες ἀπὸ τὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα.
  Ἔχω τὴν αἴσθησιν πὼς μόλις λίγο σήκωσαν τὸ …καπάκι ἀπὸ τὸ βαρέλι…
  Θὰ βγῇ, ἐὰν τὸ συνεχίσουν, πολὺ βρῶμα… πολὺ μπόχα… πολὺ σαπίλα στὸν ἀέρα…
  Ὄρεξιν νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ ..εἰσπνέουμε τὴν μπόχα τους!!!
  (Βρὲ νὰ μὴν γίνω πολιτικῶν ὀρντινάτσα… Τώρααααα… Θὰ ἤμουν στὸν Βόρειο Πόλο μὲ τοὺς Ἐσκιμώους!!!)

 • Τὸ Ἵδρυμα Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανικῶν Ἐρευνῶν ἐπιβεβαιώνει τὸ Ἀντωνάκιον.
  Ἄλλως τέ, ἀπό ποιόν προέρχεται ἡ ἐντολή γιά τίς πληρωμές του;
  Σιγὰ μὴν καὶ ἀκούσουν τὴν κοινὴ λογική…
  Σιγὰ μὴν διαβάσουν τοὺς ἀριθμοὺς ὅπως ἀκριβῶς γράφονται…
  Σιγὰ μὴν κοπιάσουν νὰ σκεφθοῦν τὶς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεῶν τους…
  Τέλος, ἀπεφασίσθῃ!!!
  Τὸ 2014 θὰ εἶναι χρονιὰ ἀναπτύξεως…
  Μέ τί;
  Μὲ τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε…
  Διότι βιομηχανία, βιοτεχνία καὶ λοιπὲς ἀναλόγου εἴδους δραστηριότητες… ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ!!!
  (Ἄλλως τέ μήπως πρέπει νά ἐρευνήσουμε τήν σχέσιν Στουρνάρα-ΙΟΒΕ, γιά νά καταλάβουμε τό ποιός ἀποφασίζει καί τί;)
 • Τὸ ὡράριον τῶν καταστημάτων σήμερα θὰ εἶναι …ξεχειλωμένο.
  Τελικῶς θὰ εἶναι ἐξουθενωτικὸν γιὰ τοὺς ἐργαζομένους.
  Γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους …ποιός νοιάζεται;
  Τῆς καταναλώσεως νὰ συμβαίνῃ κι ὅλα θὰ εἶναι καλά!
 • Οἱ Ἕλληνες στὶς ἐφορίες ἀναστενάζουν!!!
  Τσακίστηκαν τόσες ἑβδομάδες νὰ κάνουν τὸ σκ@τό τους παξιμάδι, πρὸ κειμένου νὰ βροῦν τὰ χρήματα καὶ νὰ πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας… Ὅσοι δὲν τὰ βρῆκαν, ἁπλῶς καταθέτουν πινακίδες…
  Καὶ φυσικὰ στὶς ἐφορίες συμβαίνει τὸ ἀδιαχώρητον!!!
  Κάποια παράτασις; Δέν προβλέπεται; 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Κι ἀπεργοῦν… Θὰ τὴν κλείσουν καὶ τὴν ἄλλην ἑβδομάδα…
  Καὶ βλέπουμε…
 • Ὁ ΕΟΠΥΥ κλείνει.
  Καὶ 8.691 θέσεις καταργοῦνται.
  Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον ὅσοι θὰ ἔχουν χρῆμα θὰ ἔχουν καὶ περίθαλψιν.
  Αὐτά…
  Μὲ τὶς ὑγεῖες μας…
  (Λέμε κι ἀστεῖα κάπου κάπου…!!!)
  Πάντως τὸ μπιμπίκιον προγραμματίζει νέον ΕΟΠΥΥ, καθαρμένον καὶ ὑγιή…
  Ἐπίσης ὑπόσχεται πὼς δὲν θὰ χαθοῦν θέσεις ἐργασίας…
  Ἐπίσης ὑπόσχεται πὼς θὰ εἶναι καλλίτερα ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅλα καὶ πιὸ ἀξιοκρατικά…
  Ναί, μέ τί χρῆμα; Μέ τό χρῆμα ἀπό τίς …ἐνοικιάσεις τῶν νοσοκομείων, πού ἐμεῖς πληρώσαμε κι ἄλλοι τά ἔφαγαν;

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Στὶς 15 Ἰανουαρίου ἐπιστρέφει ἡ τρόικα.
  Τώρα ….χαλαράάάάά…
  Ἔχουμε καὶ μίαν προεδρία ἀπὸ αὔριο…
  Δὲν κλωτσᾶς τὸν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως…
  Τώρα θὰ ἔρχονται γιὰ ψαράκι, καλαμαράκι καὶ γενικῶς γιὰ ἄρτον κάθε εἴδους… Καὶ θεάματα παρακαλῶ… Πολὺ ἀκριβότερα ἀπὸ τὰ συνήθη…
  Τώρα θὰ διακοπεύονται γενικῶς, ὅταν θὰ μᾶς ἔρχονται…
  Μετὰ τὸν Ἰούνιο τὰ σπουδαία…

 • Τὸ 2014 βγαίνουμε ἀπὸ τὸ μνημόνιον.
  Ὑπεσχέθῃ τὸ Ἀντωνάκιον, στὸ πρωτοχρονιάτικό του μήνημα.
  Καλά, ἄς μὴν τὸ δένουμε καὶ …φιόγκο…
  Ἀλλὰ ὅπως πρὸ ἀνέφερα, ἡμέρα εἶναι καὶ θὰ περάσῃ…
  Εἶναι γιὰ νὰ μὴν μᾶς χαλάσῃ  τὴν ἑορταστικὴ ἀτ(Ι)μόσφαιρα…
  Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἑβδομάδα τὰ νέα μέτρα…
  Τώρα διακοπεύονται ἀκόμη τὰ κουδουνισμένα…

 • Τὸ Ἵδρυμα Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανικῶν Ἐρευνῶν (ΙΟΒΕ) ἐπιβεβαιώνει τὸ Ἀντωνάκιον.
  Ἄλλως τέ, ἀπό ποιόν προέρχεται ἡ ἐντολή γιά τίς πληρωμές του;
  Σιγὰ μὴν καὶ ἀκούσουν τὴν κοινὴ λογική…
  Σιγὰ μὴν διαβάσουν τοὺς ἀριθμοὺς ὅπως ἀκριβῶς γράφονται…
  Σιγὰ μὴν κοπιάσουν νὰ σκεφθοῦν τὶς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεῶν τους…
  Τέλος, ἀπεφασίσθῃ!!!
  Τὸ 2014 θὰ εἶναι χρονιὰ ἀναπτύξεως…
  Μέ τί;
  Μὲ τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε…
  Διότι βιομηχανία, βιοτεχνία καὶ λοιπὲς ἀναλόγου εἴδους δραστηριότητες… ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ!!!
  (Ἄλλως τέ μήπως πρέπει νά ἐρευνήσουμε τήν σχέσιν Στουρνάρα-ΙΟΒΕ, γιά νά καταλάβουμε τό ποιός ἀποφασίζει καί τί;)
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον  εἴχαμε…
  -0,62%.
  Μετὰ ἀπὸ τὰ πρὸ…χθεσινὰ γκάζια, εἶπαν νὰ σοβαρευτοῦν…. 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Τὸ Akademik Shokalskiy ἀκόμη ἐγκλωβισμένο στοὺς πάγους.
  ΣἈπὸ τὴν νύκτα τῶν Χριστουγέννων, ποὺ ἐγκλωβίστηκε, λόγῳ τῆς ἐντόνου κακοκαιρίας, παραμένει ἀκινητοποιημένον καὶ οἱ πάγοι, γύρω του, αὐξάνονται. Τὸ παγοθραυστικὸν Aurora Australis ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ πλησιάσῃ, ἀλλὰ ἀκόμη παραμένει σὲ ἀπόστασιν εἴκοσι χιλιομέτρων.
  Στὸ
  Akademik Shokalskiy ἐπιβαίνουν 74 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 48 τουρίστες.
  (Ναί, ὑπάρχουν κι αὐτοί!!!)

  Τελικῶς κατέληξαν στὴν διάσωσιν μὲ ἐλικόπτερα.
 • Ὀκτὼ νεκροὶ στὴν Κίνα.
  Ἐκεῖ δὲν ἀστειεύονται.
  Καὶ γενικῶς στὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα δὲν ἀστειεύονται.
  Ἡ ἀστυνομία πυροβόλησε καὶ σκότωσε ὀκτὼ ἄτομα, στὴν ἐπαρχία Γιαρκᾶντ, στὴν πόλιν Κασγκᾶρ, διότι εἶχαν ἐπιτεθῇ, μαζὺ μὲ ἕνα ἄτομο ἀκόμη, σὲ ἀστυνομικὸ τμῆμα τῆς πόλεως, μὲ μαχαίρια καὶ ἐκρηκτικοὺς μηχανισμούς.
  Ἡ περιοχὴ ἔχει μεγάλο ποσοστὸ μουσουλμάνων.
  Τὸ περιστατικὸν θεωρεῖται συνέχεια, ἄλλων δύο, ποὺ προηγήθησαν, τὸν περασμένο μῆνα, καὶ ἐπίσης σκοτώθηκαν 14 καὶ 11 ἄτομα. Στὰ προηγούμενα ἐπεισόδια ἐπίσης σκοτώθηκαν τέσσερις ἀστυνομικοί.

 • 13,05 δισεκατομμύρια μάρκα κρατοῦν στὰ σεντούκια τους οἱ Γερμανοί.
  Καὶ δὲν τὰ ἀντήλλαξαν μὲ εὐρῶ.
  Καὶ πάρα πολὺ καλὰ κάνουν… Μὰ πάρα πολὺ καλά…
  Διότι εὐρῶ εἶναι… Περνᾶ καὶ …χάνεται!!!
 • Οἱ Γερμανοὶ ταράζονται ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις Κάντα.
  Ἀρνοῦνται φυσικὰ τὴν ἐμπλοκή τους, διότι στὴν χώρα τους καὶ δὲν ἔχουν παραγραφῇ, τὰ ἐν λόγῳ ἐγκλήματα ἀλλὰ καὶ θεωροῦνται ποινικῶς ἀξιόποινες οἱ πράξεις δωροδοκίας.
  Συνεπῶς, τὰ γερμανικὰ δημοσιεύματα, καταλὴγουν στὸ «ἐάν, θά, ὅταν, ἴσως, ἄς ποῦμε, ὑποθέτουμε…» καὶ ἄλλα παρόμοια, τὰ ὁποῖα ὑποδουλώνουν κάτι σὰν τὸ «δὲν ξέρω, δὲν εἶδα, δὲν θέλω νὰ γνωρίζω… διότι δὲν μὲ συμφέρει…!!!»
  Πάντως, ἐὰν πράγματι ἐξακολουθήσουν οἱ ἔρευνες καὶ στὴν Γερμανία, ποὺ ἤδη κάποιοι μεριμνοῦν καὶ γιὰ αὐτό, τότε νὰ εἴμαστε βέβαιοι πὼς θὰ δοῦμε τὰ πάντα νὰ ἀνατρέπονται… Ἰδίως τὰ τῆς Γερμανίας δεδομένα…
  Οἱ ἔρευνες ὅμως ποὺ ἐδῶ καὶ καιρὸ γίνονται ἀπὸ τὴν γερμανικὴ εἰσαγγελία, γιὰ τὶς ἐν λόγῳ ἑταιρεῖες, ποὺ μᾶλλον, κατὰ πῶς ὑποψιάζονται οἱ ἐκεῖ εἰσαγγελεῖς, δὲν φαίνονται καὶ τόσο …καθαροί!
 • 512 μέλη δημοτικῆς συνελεύσεως στὴν Κίνα παρητήθησαν.
  Κατόπιν ἀποκαλύψεως συμμετοχῆς τους σὲ σκάνδαλον ἐκλογικῆς νοθείας.
  Τί σοῦ κάνει ὅμως ὁ κομμουνισμός; Ἔ;
  Ἀλλὰ γιὰ νὰ βλέπουμε τὰ γεγονότα ὡς ἔχουν, ὀφείλουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε πὼς οὐδέποτε συμβαίνει, ἰδίως σὲ τέτοια καθεστῶτα, κάτι ἀνάλογον, ἄνευ σοβαροῦ ἐνδεχομένου κέρδους.
  Κι ἐπεὶ δή, ἰδίως στὶς ἐποχὲς ποὺ διανύουμε, τὰ περιθώρια κέρδους εἶναι περισσότερο …πολιτικά, νά ἀναμένουμε μήπως κι ἐκεῖ μεγάλες ἀνατροπές;
 • 26 Παλαιστίνιοι ἀπελευθερώθησαν ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
  Εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως γιὰ τὶς εἰρηνευτικὲς διαδικασίες.
  Ναί, καὶ πρὸ χθὲς βομβάρδιζαν τὴν Γάζα μὲ ἀποτέλεσμα μεταξὺ τῶν νεκρῶν νὰ ὑπάρχῃ κι ἕνα τρίχρονο παιδάκι…
  Τόση εἰρήνη πιὰ δὲν ἀντέχεται….
  (Φυσικὰ δὲν παύουν καὶ τὴν δόμησιν νέων οἰκισμῶν ἐντὸς τῶν Παλαιστινιακῶν ἐδαφῶν… Εἶναι τῆς εἰρηνευτικῆς διαδικασίας κι αὐτά…!!!) 
 • Στοὺς 33 οἱ νεκροὶ στὴν Ῥωσσία.
  Ἀπὸ τὶς δύο ἐπιθέσεις στὸ Βόλγκογκραντ, πόλις ποὺ προετοιμάζεται γιὰ τοὺς χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες.
  Κι ἐδῶ μοῦ δημιουργεῖται μία ἀπορία…
  Εὐκαιρία γιὰ πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας στὴν Ῥωσσία, ἦσαν αὐτὲς οἱ δύο ἐπιθέσεις…
  Λέτε νά μήν ἦταν καί τόσο τυχαῖον; Ἤ μήπως κάτι ἄλλο συμβαίνει; 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀντι-εἰδήσεις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Leave a Reply