Βία, αἷμα καὶ θλίψιν νὰ φέρῃ τὸ νέον ἔτος…

Βία, αἷμα καὶ θλίψιν νὰ φέρῃ τὸ νέον ἔτος...Βία, αἷμα καὶ θλίψιν νὰ φέρῃ τὸ νέον ἔτος,
σὲ ὅσους ἐφρόντισαν νὰ πληγώσουν τὴν Πατρίδα μου
καὶ κατ’ ἐπέκτασιν κι ἐμένα…
Καὶ ἐὰν αὐτὰ δὲν ἔρχονται μόνα τους,
νὰ εἶμαι ἀποδέκτης τῆς εὐχῆς μου,
ἐὰν δὲν προσπαθήσω τοὐλάχιστον νὰ τοὺς εὕρῃ συμφορά!
Εἶθε!

Δημήτριος Δεσποτάκης

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply