Κατάγονται οἱ Ἰρλανδοί ἀπό τούς Ἕλληνες;

Κατάγονται οἱ Ἰρλανδοί ἀπό τούς Ἕλληνες;Οἱ Ἰρλανδοὶ κατάγονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες:

Στὸ Ἰρλανδικὸ βιβλίο « Leadhar gadhal» διαβάζουμε:

«Τὸ 1240 π.Χ. ἔφθασαν στὴν χώρα ἀπὸ τὰ νησιὰ τῆς Δύσης εἴκοσι τέσσερα ζεύγη ἀποίκων ἔχοντας ἀρχηγό τους τὸν Ἕλληνα πρίγκιπα Μπάρτολον.
Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ἔγιναν μὲ τὸν καιρὸ 5000.
Πέθαναν ὅμως ἀπὸ μία ἀρρώστια καὶ τάφηκαν ὁμαδικὰ GHT, ἔξω ἀπὸ τὸ Δουβλίνο, κατὰ τὰ πάτρια ἔθιμά τους.

Τὸ 2600 ἀποβιβάστηκαν ἄνδρες τῆς φυλῆς Fig Bolg, Gallionib ( Βέλγοι καὶ Γαλάτες).

Ὕστερα ἀπὸ αὐτοὺς ἔφτασαν στὴν Ἰρλανδία προερχόμενοι ἀπὸ τὰ νησιὰ τῆς Δύσης ἄνδρες τῆς φυλῆς τῆς Tuatha de Dadan.
Ἤταν ἄνδρες Θείας καταγωγῆς καὶ εἴχαν φέρει μαζί τους μαγικὰ σύνεργα, ῥομφαῖες, δόρατα κ.λ.π. καὶ τὴν πέτρα τῆς «Μοίρας», ἐπάνω στὴν ὁποία κάθονταν οἱ Βασιλεῖς τῶν Ἰρλανδῶν γιὰ νὰ ἐμπνευστοῦν καλὰ ἔργα.

Βλέπουμε λοιπὸν τοὺς Δαναοὺς (Tuatha de Dadan).
Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὴν πέτρα τῆς «Μοίρας», ποὺ ἦταν ἕνα κομμάτι ἀπὸ βράχο τῆς σπηλιᾶς στὴν Ἵδη τῆς Κρήτης.
Μέσα σ’ ἐκείνη τὴν σπηλιὰ ἀγρυπνοῦσε κάθε ἐννέα χρόνια ὁ Μίνως ὁ Α΄ τῆς Κρήτης, προσμένοντας τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ μεγάλου Δία ὡς πρὸς τοὺς νόμους ποὺ ἔπρεπε νὰ θεσπίσει, γιὰ νὰ κυβερνήσει δίκαια τοὺς ὑπηκόους του. Πάνω σ’ αὐτὴ τὴν πέτρα κάθονταν καὶ οἱ μετέπειτα βασιλεῖς τῆς Ἰρλανδίας προσμένοντας καὶ ἐκείνη τὴν ἴδια ἐπιφοίτηση τοῦ προγονικοῦ τους Θεοῦ Δία, γιὰ τοὺς νόμους ποὺ ἔπρεπε νὰ θεσπίσουν γιὰ τὴν δίκαιη διακυβέρνηση τῶν Ἰρλανδών.

Ἐπάνω φωτογραφία μὲ λαβύρινθο Ἑλληνικὸ στὴν Ἰρλανδία. 

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 139 times, 1 visits today)
Leave a Reply