Ἰσότης καί δικαιοσύνη μποροῦν νά συνυπάρξουν;

Ἔχουμε, δυστυχῶς, ἀντιληφθῇ τὰ πάντα λάθος, διότι μᾶς τὰ ἐδίδαξαν λάθος.
Μόνον ἡ ἀντίληψις γιὰ τὴν κοινωνία μας φιλτράρεται μέσα ἀπὸ τὶς πεποιθήσεις μας κι ὄχι μέσα ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. Βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, αὐτὸ ποὺ θὰ θέλαμε κι ὄχι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει…

Ὅλα τὰ δάκτυλά μας δὲν εἶναι ἴσα…
Ὅλα τὰ πρόσωπα δὲν εἶναι ἴδια.
Ὅλα τὰ σώματα δὲν εἶναι ἴδια…

Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὶς δικές του ἀνάγκες, τὰ ὄνειρα, τὶς ἐπιθυμίες…
Πῶς μποροῦμε, τόσο φασιστικά νά ἰσοπεδώνουμε τά πάντα, στόν βωμό τῆς …ἰσότητος;Ἰσότης καί δικαιοσύνη μποροῦν νά συνυπάρξουν;

Προσέξτε αὐτὴν τὴν εἰκόνα: 

Νομίζω μᾶς ἀπαντᾶ…
Τὸ ζήτημα εἶναι τὸ τὶ ἐμεῖς θέλουμε νὰ δοῦμε σὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα.
Ὄχι τὸ τὶ ἀπεικονίζεται.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply