Τὸ παντατίφ τοῦ κυρ Ἀντώνη Φοῦγγερ.

Τὸ παντατίφ τοῦ κυρ Ἀντώνη Φοῦγγερ.Τὸ παντατίφ τοῦ κυρ Ἀντώνη Φοῦγγερ.
Ὅταν, κάπου εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ ιστ΄ αἰῶνος, ὁ Χριστιανὸς Ζωγράφος ὁ ἐκ Σουαζίου (Hans Maler zu Schwaz) ἱστόρει τὴν προσωπογραφίαν τοῦ συντοπίτου του καὶ σπουδαίου τραπεζίτου, ἀνθρωπιστοῦ, λογίου καὶ μαικήνα Ἀντωνίου Φοῦγγερ (Anton Fugger), 1493-1560, δὲν παρέλειψε μιὰν οὐσιώδη λεπτομέρειαν τῆς ἐνδυματολογικῆς παρουσίας τοῦ μελανείμονος μεγαλοαστοῦ.
Τὸ ἐμφανέστατον ἐπιστήθιον περίαπτον (Pendentif), δὲν εἶναι κάποιον μάταιον «μπιζοῦ».
Ἕνας Φοῦγγερ, ἡ προσωποποίησις τοῦ καπιταλισμοῦ, οὐδέποτε θὰ ἐπέτρεπεν ἑαυτῷ μιὰν τοιαύτην …vanité!
Εἰς τὸν εὐγενῆ του τράχηλον ἀνηρτήθη ἐπίμηκες ἀντικείμενον, ὅπερ συνιστᾶ ἐν τῷ ἑνὶ ἄκρῳ του τὴν προσωπικὴν του curedent, τὴν ὁδοντογλυφίδα του!
Τὸ ἄλλον ἄκρον ἀποτελεῖ τὴν ὠτογλυφίδα του, bourgeon, αὐτὸ τὸ καὶ μπατονέττα λεγόμενον…
Βourgeon! Κατὰ κυριολεξίαν τὸ βομβύκιον, τὸ μπουμπούκι τοῦ ἄνθους,
συνηχεῖ περιέργως πρὸς τὴν λέξιν Bourgeois, ἀστός!
Τὶ οὐσιωδέστερον δι᾿ ἕνα ἀξιόλογον ἀστόν, οἰκονομικὸν πολεμιστήν;
Τίποτε περισσὀτερον τοῦ ἔχειν τοὺς ὁδόντας του καθαροὺς διὰ τῆς ὁδοντογλυφίδος καὶ τὰ ὦτα του ἀνοικτὰ διὰ τῆς ὠτογλυφίδος!

Re-natus Salvator Freantles

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply