Ἀντι-εἰδήσεις 5 Ἰανουαρίου 2014.

Ἀντι-εἰδήσεις 5 Ἰανουαρίου 2014.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Μπένυ …άναβαθμίζει τοὺς «ἐκβιασμούς του»!!!
  Μετὰ ἀπὸ τὸν ἀπίστευτον καὶ θρασύτατον ἐκβιασμό του ἐντὸς τοῦ κΥνοβουλείου, τώρα …ἀναβαθμίζεται.
  Φαίνεται ἄκουσε τὰ σχόλια περὶ τῆς μὴ ἱκανότητός μας νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὶς ἀπαιτήσεις τῶν μνημονίων, ποὺ φυσικὰ αὐτὸ τὸ ἄτομο ΕΠΕΒΑΛΕ, καὶ ἀπεφάσισε νὰ …τραβήξῃ μερικὰ αὐτιά!!!
  «Ἐὰν πέσῃ ἡ Ἑλλὰς θὰ πέσῃ καὶ ἡ Γερμανία»… Δηλώνει…
  Καὶ μετὰ μοῦ λὲν ἐμένα πὼς αὐτὸ τὸ ἄτομο ἔχει πιθανότητες νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὰ χειρότερα…
  Λέτε;
  Τώρα πιά, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τὶς νέες του  ἐξαγγελίες, πολὺ ἀμφιβάλλω.
  Τώρα πιὰ δὲν ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσῃ μόνον τὰ ἐγχώρια ἀνθρωποειδὴ ἀλλὰ καὶ τὰ γερμανά…
  (Βαρεῖ καμπανάκια… λέει… Ἐγὼ πάλι λέω πὼς βαρεῖ τὴν κεφάλα του!!!)

 • Τὸ Λιάπιεν ἔφτιαξε τὴν βίλλα του μὲ κρατικὲς ἐπιδοτήσεις.
  Ἔ, καλά…
  Ἦταν δυνατόν νά μήν τό πράξῃ;
  Ἡ εἴδησις θὰ ἦταν νὰ μὴν ἔχῃ φτιάξῃ τὴν βίλλα του μὲ κρατικὲς ἐπιδοτήσεις.
  (Χῶστε τὸν μέσα μωρέ!!! Τί περιμένετε;)
  Ἐπίσης ἀρνεῖται τὶς ἐπιδοτήσεις… Τὶς πῆρε ἡ θεῖτσα του…
  Ἄει… Καλά…
  (Ἐγώ γιατί δέν ἔχω θεῖες γιά νά «τσιμποῦν» ἐπιδοτήσεις καί κατόπιν νά κληρονομῶ τά …ἀποτελέσματά τους;)
 • Τὸ Σημίτιεν ἐξακολουθεῖ νὰ φοβᾶται τὴν …χρεοκοπία μας.
  Μὰ αὐτὸ ποὺ ἔχουν τὰ κουδουνισμένα νὰ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὰ δάκτυλά τους, εἶναι τοὐλάχιστον …ὀξύμωρον.
  Ἄκου φοβᾶται πὼς δὲν ἀποφύγαμε τὴν …θυσία τῆς Ἰφιγενείας!!!
  Δέν τόν ἔχουν ἐνημερώσῃ πώς ἠ θυσία …τελείωσε;

 • Τὸ Ἀλεξέι θὰ πάῃ εἰς τὰς Εὐρώπας.
  Γιὰ συζητήσεις καὶ διαβουλεύσεις…
  Γενικῶς…
  Ἔμ,τώρα ποὺ ἔμαθε τὸν δρόμο, δὲν κρατιέται… 
 • Καὶ τὸ Βούτσιεν αὐτοπαραμυθιάζεται!!!
  «Ξένες δυνάμεις θὰ ἐμποδίσουν τὸν τΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ τὴν πορεία του πρὸς τὴν ἐξουσία»…
  Ναί, καὶ μετὰ θὰ ξυπνήσῃ ἀπότομα, διότι θὰ ἀνακαλύψῃ πὼς …μόλιες ἔπεσε ἀπὸ τὸ κρεββάτι του!!!
  Ἔ ῥὲ τρέλλα ποὺ πωλοῦν ἐκεῖ μέσα…
  Χειρότερα ἀπὸ τὸ Μπένυ κατήντησαν τὰ πιντιὰ τῆς Κουμουνδούρου!!!
 • Καὶ ἡ Ντόρα ὑπὲρ τῆς τιμωρίας τῶν ἀτίμων.
  Ναί, μία χαρά…
  Ἔχουμε ὅμως κάτι …«θεματοφύλακες»  τοῦ ἤθους, τῆς τάξεως καὶ τῶν νόμων…
  Ἄλογον πρᾶγμα…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Στοὺς -25 (καὶ -30 σὲ κάποιες περιοχές) βαθμοὺς οἱ ΗΠΑ. (χθεσινὴ εἴδησις)
  Σήμερα ἐπανέρχεται, ἡ μόλις …ἀπελθοῦσα κακοκαιρία, πιὸ ἀγριεμένη.
  Καὶ μετὰ θὰ πλακώσῃ ὁ καύσων!!! (χθεσινὸν σχόλιον)
  Ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε  …κλιματικὴ ἀλλαγή!
  (Ἔχουμε, ἀλλὰ …ἀνάποδα!!!)

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (ἐννάτη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Στὶς προμήθειες τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων ἐμπλέκονται καὶ ἀξιωματικοί.
  Μὰ φυσικὰ δὲν θὰ τὸ ἀναλύσουμε…
  Οὔτε κι ἔχουν σημασία τὰ ὀνόματα…
  Ἡ κατάντια ἔχει σημασία!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ Τομ-ποῦλο-γλου ἐλέγχεται εἰς …βάθος.
  Μά εἶναι δυνατόν νά ἀμφισβητοῦν τίς συμβάσεις πού ὑπέγραψε καί διαχειρίστηκε στό σύνολόν τους;
  Ἄ πὰ πά…
  Πολὺ καχύποπτοι εἶναι οἱ εἰσαγγελεῖς…
  Τὸ ἄτομο εἶναι κολλητάρι τοῦ μπιμπικίου… Τὸ μπιμπίκιον τσιρίζει καὶ σκούζει πὼς μόνον αὐτὸς εἶναι Ἑλληναρᾶς…
  Ἕνας Ἑλληναρᾶς δὲν κάνει ἁρπακτές… Ἕνας Ἑλληναρᾶς δὲν συνεργάζεται μὲ τύπους ποὺ κάνουν ἁρπακτές…
  Ἄρα ὁ Τομ-ποῦλο-γλου δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ὑποπέσῃ σὲ τέτοια σφάλματα…
  Διαφορετικῶς …ὑπόλογον εἶναι τὸ μπιμπίκιον!!!
 • Νέα 17η Νοεμβρίου μᾶς ξημέρωσε;
  Ἔτσι διαδίδουν.
  Δυστυχῶς, ὅταν «κυκλοφορεῖ» ἐλευθέρα μία «17η Νοεμβρίου», τὸ κράτος δικαιολογεῖται νὰ ἐφαρμόζῃ αὐστηρὰ μέτρα «προστασίας του».
  Συνεπῶς, γιὰ νὰ μὴν πολυλογοῦμε, στημένη δουλειά…
  Ἐμᾶς ἔχουν στὸ στόχαστρον…
  Ἐμεῖς θὰ περιφρουρηθοῦμε!!!
  (Κοινῶς; Μεγαλώνουν τὰ σίδερα τῆς φυλακῆς μας!!!)
 • Ἐπιχείρησις «σκούπα» στὴν Κορινθία καὶ στὴν Ἀρκαδία.
  Βεβαιώθηκαν πολλὲς παραβάσεις σὲ διαφόρους τομεῖς.
  Ἀπὸ τὴν ἁπλῆ παράβασιν τοῦ ΚΟΚ ἔως καὶ ἄλλες ποὺ ἀφοροῦν σὲ ζητήματα ὑγειονομικῆς ἀσφαλείας.
  Ἔγιναν 22 συλλήψεις.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Κι ἀπεργοῦν… Θὰ ἀπεργήσουν ἔως τὶς 10 Ἰανουαρίου.
  Γιὰ τὴν ὥρα…
 • Κατὰ τὸ μπιμπίκιον τὰ 25 εὐρόπουλα εἶναι δίκαιον μέτρον.
  Ἐν τάξει…
  Θά τοῦ χαλάσουμε ἐμεῖς τά χατήρια;
  Σὲ τέτοια ὄντα μόνον «ΝΑΙ» πρέπει νὰ λέμε…
  Σιγὰ μὴν πλακωθοῦμε τώρα ἐμεῖς μὲ τὸ μπιμπίκιον…
  Εἶναι προτιμότερον νὰ …πλακωθῇ μόνο του μὲ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔρχονται!!! 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ὁ «ἐλεγκτὴς» τῆς τρόικα θὰ συναντηθῆ μὲ τὸ Ἀντωνάκιον. 
  Τὴν ἐπομένη ἑβδομάδα.
  Εἶναι γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὸ ἐὰν παραμένῃ ὑπάκουον καὶ καλὸ πιντί…
  Μὴν φοβᾶστε…
  Δὲν θὰ πέσουν ἀκόμη σφαλιάρες…
  Ἔχουμε καὶ μίαν προεδρία…
 • Τὸ στουρναροΣτουρνάριον ὀνειρεύεται πὼς βγαίνουμε ἀπὸ τὴν κρίσιν.
  Καί γιατί νά τοῦ χαλάσουμε τό ὄνειρο;
  Ἐγὼ λέω νὰ τὸ ἀφήσουμε τὸ ἄτομον στὴν κοσμάρα του…
  Ἔτσι, ἀφήνοντάς το στὴν κοσμάρα του, θὰ ἀπολαύσουμε περισσότερο τὴν …κατακουτελικὰ ποὺ θὰ ἁρπάξῃ!!!
 • 3,8% πτώσις τῆς χρηματοδοτήσεως στὶς ἐπιχειρήσεις.
  Κατρακύλα τὸ λέν, ἀλλὰ ἐμεῖς διατηροῦμε τὰ προσχήματα…
  Ἁπλῶς καὶ ἡ δανειοδότησις τῶν ἐπιχειρήσεων τελειώνει…
  Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα μόνον λουκέτα…
  Ὅπως δῆλα δὴ συνέβαινε ἤδη…
  Ἁπλῶς τώρα εἶναι ἐπίσημον!
 • Οἱ τράπεζες ἑτοιμάζονται νὰ «ἀπαλλαγοῦν» ἀπὸ τὰ «κόκκινα δάνεια».
  Πῶς;
  Μέ δέν φαντάζεστε; Εὔκολα… Ἤ μὲ κατασχέσεις ἤ μὲ πώλησιν τῶν δανείων.
  Σὲ κάθε περίπτωσιν τὸ κλείνουν τὸ θέμα… 
 • Τὸ ΣτΕ ἀποφασίζῃ νὰ δίδεται ὁλόκληρον τὸ ἐφ΄ ἅπαξ.
  Ἐν τάξει…
  Καλῶς ἀποφασίζει τὸ ΣτΕ.
  Ἀναφέρεται ὅμως σέ τί; Σέ χρήματα πού θά δοθοῦν ἤ σέ χρήματα πού ἔχουν …καταργηθῆ; 
 • Μὲ 15 εὐρόπουλα τὸν μήνα ἐξοφλοῦμε τὶς ἐφορίες.
  ΣΑὐτὸ διαφημίζουν οἱ ἠθίνοντες.
  Βέβαια δὲν συμπληρώνουν πὼς αὐτὰ τὰ 15 εὐρόπουλα ἀφοροῦν σὲ μικροποσά, ποὺ δὲν ξεπερνοῦν τὰ 300 ἤ τὰ 400 ἤ ἀκόμη καὶ τὰ 600 εὐρῶ.
  Τί γίνεται ἐάν κάποιος χρωστᾶ 5.000 ἤ 10.000 ἤ 30.000;
  Πόσες δόσεις θά τοῦ ὁρίσουν; 
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν  εἴχαμε…
  Ἄρα ἀπὸ αὔριο τὰ σπουδαῖα…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Στὶς ΗΠΑ εἶναι …παράνομες οἱ παρακολουθήσεις, ἀλλὰ …ἐπιτρέπεται γιὰ λίγο ἀκόμη ἡ ἐξακολούθησίς τους.
  Αὐτοὶ δουλεύονται καὶ μεταξύ τους…
  Τί σημαίνει εἴπαμε αὐτή ἠ δικαστική ἀπόφασις;

 • Επανεξετάζεται ἡ ὑπόθεσις ἀπαγωγῆς τῆς μικρῆς Μανλίν.
  Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς σοβαρότερες περιπτώσεις ἀπαγωγῆς παιδιῶν.
  Νέα στοιχεῖα προέκυψαν καὶ ἡ ὑπόθεσις ἐπανῆλθε στὸ προσκήνιον. 
 • Στὴν Ἰνδία 14 νεκροί.
  Ἀπὸ κατάῤῥευσιν ἐργοστασίου. 
 • Κινεζικὴ φρεγάτα στὴν Κύπρο.
  Προορισμός της ἡ Συρία γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν χημικῶν ὅπλων.
 • Στὴν Βηρυτὸ πέθανε ἡγέτης σουνιτικῆς ὀργανώσεως.
  Νοσηλευόταν φρουρούμενος ἀλλὰ μᾶς ἄφησε χρόνους.
 • Τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῶν γυναικῶν στὸ Ἀφγανιστὰν εἶναι θηριώδη.
  Ναί, τώρα περιμέναμε νὰ μᾶς τὸ ἀνακοινώσουν.
  Ἐγὼ ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ ἐὰν οἱ γυναῖκες ἐκεῖ ἀκόμη ὑπάρχουν…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply