«Πληρώσαμε» τὸν κάθε νεκρὸ τῶν Ἰμίων μὲ τρισεκατομμύρια.

«Πληρώσαμε» τὸν κάθε νεκρὸ τῶν Ἰμίων μὲ τρισεκατομμύρια.1– Οἱ Γερμανοὶ τὸ 1943, γιὰ κάθε νεκρὸ στρατιώτη τους ἐκτελοῦσαν 50 Ἕλληνες, ὡς ἀντίποινα. – Οἱ ἑλληνόφωνοι πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ , γιὰ κάθε νεκρὸ στὰ Ἴμια … μᾶς χρέωσαν μὲ τρισεκατομμύρια δραχμὲς καὶ μίζες πολλῶν δισεκατομμυρίων…ἐκτελῶντας οἰκονομικὰ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.
Εἶναι ὀρατὲς οἱ διαφορὲς στην ἀντιμετώπιση τῆς ἀπωλείας στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ ἀπὸ ἐχθρικὴ ἐνέργεια.
Τὰ «αὐτονόητα» ἐξοπλιστικὰ προγράμματα, ὡς φυσικὴ ἐξέλιξη τῆς τεχνητῆς κρίσης τῶν Ἰμίων, ξεπέρασαν τὰ 10 τρισεκατομμύρια δραχμές.«Πληρώσαμε» τὸν κάθε νεκρὸ τῶν Ἰμίων μὲ τρισεκατομμύρια.2
Τὸ ὅ,τι τὴν κρίση τῶν Ἰμίων προεκαλέσαν δημοσιογράφοι τοῦ CNN-TURK, τὸ ὅ,τι ὁ στρατὸς ἰκέτεψε τοὺς «’Αμερικανούς»,  γιὰ νὰ μπῇ τέλος στην «κρίσῃ», τὸ ὅ,τι ἀκολούθησαν τερατώδη προγράμματα ἀγορᾶς μεταλλικῶν σκουπιδιῶν ἀπό τὶς ΗΠΑ, σὲ ἀξίες ὑπερπολλαπλάσιες τῶν πραγματικῶν καὶ μὲ πρώτους στὸ γαϊτανάκι τῆς μίζας τοὺς ἀμερικανοτραφεῖς ἀρχηγοὺς τῶν σωμάτων καὶ τοὺς γενίτσαρους πολιτικούς, ποὺ τοὺς τοποθετοῦσαν σ’ αὐτές τὶς θέσεις … θεωρῆστε το…τυχαῖο.

Τὸ κόλπο Problem-Reaction-Solution σὲ ὑποδειγματικὴ ἐκτέλεση.

Πιστεύετε ὅτι ὑπάρχουν μεγαλύτεροι ἐχθροί, ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἀπὀ αὐτούς πού ἡγοῦνται στήν Ἑλληνική Πολιτική, τόν Στρατό καί τήν Δικαιοσύνη μας;
Ὑπάρχουν ἐχθροί πού προκαλέσαν μεγαλύτερες καταστροφὲς στήν Ἑλλάδα ἀπό τούς ἑλληνοφώνους ἐξουσιαστλες μας καί τούς προστάτες «συμμάχους» μας;

«Σίγμα»

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply