Ὁ …«Διασκορπισμός» μας!

Ὁ ...«Διασκορπισμός» μας!Ὄχι, δὲν εἶμαι καθόλου εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν «ἐξέλιξη» τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.
Μπορεῖ διάφοροι σοφοὶ «γλωσσολόγοι» καὶ γλωσσολογοῦντες νὰ εἶναι «βαθύτατα συγκινημένοι» καὶ νὰ τοὺς διασκεδάζῃ ἡ «ζωντάνια» της καὶ ἡ «ταχύτητα» μὲ τὴν ὁποία «ἐξελίσσεται».
Τοὺς σέβομαι βαθύτατα, ἀλλὰ δὲν αἰσιοδοξῶ.
Δὲν τὸ «διασκεδάζω».

Δια-σκεδάζω. Δια-σκεδάννυμι. Δηλαδή, δια-σκορπίζω (-ομαι);
ΑΥΤΟ λοιπὸν κατήντησε νὰ σημαίνῃ ἡ «διασκέδασις»;
ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ.
(Ὄχι, «δὲν θὰ πάρω»! Θὰ μείνω κατηραμένος γλωσσικὸς …«λουδίτης»).

Re-natus Salvator Freantles

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply