Τί θά ἤθελες νά κάνῃς περισσότερο στήν ζωή σου;

Τί θά ἤθελες νά κάνῃς περισσότερο στήν ζωή σου;Τί θἀ ἤθελες νά κάνεις περισσότερο, ἤ λιγότερο, στήν ζωή σου;

Σκέψου κι ἄφησε τὸν ἑαυτό σου ἀνοικτὸ στὶς θετικὲς ἀλλαγές…
Σπεῖρες τοὺς δικούς σου προσωπικοὺς σπόρους, ἄφησε τὴν εὔγλωτη εὐφυΐα τῆς ἀγάπης νὰ σὲ ξελογιάσει καὶ νὰ σὲ ὁδηγήσει στὴν πραγματικότητα τῶν ὡραίων σχεδίων σου…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply