Ἀντι-εἰδήσεις 6 Ἰανουαρίου 2014.

Φαβέλες μᾶς φτιάχνουν; Ὤ, ναί... Φαβέλες!!!

Φαβέλες μᾶς φτιάχνουν;
Ὤ, ναί… Φαβέλες!!!

Σήμερα πολλὲς πολλὲς εἰδήσεις δὲν ὑπάρχουν…
Αὐτὲς τὶς ἐλάχιστες ὅμως πρέπει νὰ τὶς προσέξουμε!!!

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἡ σιωπὴ τῆς κυβερνήσεως στὸ ζήτημα Λιάπιεν.
  Ἄν καὶ ἡ προσβολὴ τῆς ἀντιλήψεῶς μας, ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τοῦ Λιάπιεν εἶναι καταφανής, ἔως αὐτῆς τῆς στιγμῆς κουβέντα δὲν ἔχει ὑπωθῇ.
  Πάγωσαν; Τρόμαξαν;
  Εἶδαν τίς μοῦρες τους στά ἔργα τοῦ Λιάπιεν;
  Τό βουλώνουν διότι ἔχουν πράξῃ ἀκόμη χειρότερα;
  Ἤ μήπως διαπιστώνουν πώς ὅταν δέν σέ προστατεύῃ τό κύκλωμα τῆς πολιτικῆς γίνεται εὔκολα ἀντικείμενον χλευασμοῦ κι ἀποκαλύψεων;
  Νὰ παρατηρήσουμε πολὺ προσεκτικὰ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κυκλώματος τῶν ἐργολάβων τῆς πολτικῆς σκηνῆς.
  Ἐδῶ θὰ βροῦμε καὶ τὶς ἀπαντήσεις γιὰ τὴν δική τους κατάληξιν. 

 • Τὸ τελειωμένον μΠατΣοκ.
  Ναί, τελειωμένον. Οὔτε μὲ τεχνητὲς ἀναπνοὲς δὲν θὰ ὑπῆρχε…
  Ὑπάρχει διότι …ἀντλεῖ ἐνέργεια ἀπὸ ἀλλοῦ.
  Μέσῳ ἐκβιασμῶν, ἐξαπατήσεων καὶ λοιπῶν συνηθισμένων του μεθοδεύσεων, τὸ ἀπόκομμα τῆς συμφορᾶς ὄχι μόνον ὑπάρχει, ἀλλὰ ἔχει καὶ τὸν ἀρχηγό του σὲ μίαν ἀπὸ τὶς σημαντικότερες θέσεις γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα.
  Τό συμπέρασμα;
  Εἶναι πολύ μεγάλος ὁ ὄγκος τοῦ …ὀχετοῦ πού ἔχει κεκαλύψῃ τήν ὑπόθεσιν. Μὲ παιχνίδια καὶ μὲ ὀφθαλμαπάτες πασχίζουν νὰ κρύψουν τὴν μπόχα του καὶ τὴν ὑπερχείλισιν τῶν λυμάτων του.
  Ξέρετε τό τί θά συμβῇ μόλις θά πάψῃ τό «τέρας» νά ἀσκῇ τίς δυνάμεις ἐκεῖνες πού τό κρατοῦν ζωντανό; Δῆλα δή ξέρετε τό τί θά συμβῇ ὅταν θά κοποῦν οἱ διασωληνώσεις; Ἤ, ἄλλως, ὅταν θά πάψῃ νά ..ἐκβιάζῃ;
  Ἡ ἔκρηξις τοῦ …σκατοῦ θὰ συμβῇ!!!
  Νὰ μοῦ τὸ θυμᾶστε!
  Τόση μπόχα οὐδέποτε…
 • Ὑποψήφιος δήμαρχος μοίραζε κουπόνια γιὰ κρέας.
  Γκόρτσος….
  Γκόρτσος…. Στὴν Μύκονο παρακαλῶ…
  Συμπέρασμα;
  Ἐξαγόρασε τοὺς ψηφοφόρους σου, μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο, γιὰ νὰ ἀποδείξῃς πὼς ἰσχύει ἡ δημοκρατία.
 • Ἡ κίνησις τῶν …«75» (εἶναι οἱ «58» ποὺ αὐξάνονται) δὲν ἐγκρίνουν συγκυβέρνησιν μΠατΣοΚ-ΝουΔουΛάρας!
  Καὶ ἀποσύρουν σταδιακῶς τὴν στήριξίν τους πρὸς τὸ Μπένυ.
  Τί μάθαμε σήμερα;
 • Ὁ Διαμαντόπουλος τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, γελοιοποίησε (γιὰ ἀκόμη μία φορά) τὰ τῆς ἐκκλησίας.
  Καὶ φυσικὰ ἔχει σηκώσῃ θύελλα ἀντιδράσεων, διότι προτίμησε νὰ ἐνδυθῇ μὲ τὰ …πατροπαράδοτα ῥάσα.
  Δὲν ἔχω κάτι νὰ σχολιάσω. Μόνον τὴν ἀποδόμησιν ἀναγνωρίζω. Διαλέξτε ἐσεῖς τὸ ἐπίπεδόν της.

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Τὸ -25 καὶ τὸ -30 τῶν ΗΠΑ ἦταν γιὰ ἕνα μόνον 24ωρο.
  Καὶ ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία αὐτό, διότι ἡ ἐμφάνισις αὐτῶν τῶν θερμοκρασιῶν «στιγμιαίως» καταδεικνύει κάτι ἄλλο κι ὄχι συνθῆκες ψύχους.
  Κι ὁπωσδήποτε ΟΧΙ συνθῆκες θερμάνσεως τοῦ πλανήτου.
  Σὲ κάθε περίπτωσιν κλιματικὴ ἀλλαγὴ ΔΕΝ ὑφίσταται!!!
 • Κι ἐν ᾦ συμβαίνει τῆς «σφαγῆς» στὸ θέμα Λιάπιεν, ἡ αἰθαλομίχλη ἐπανῆλθε.
  Καὶ μᾶς ἀπειλεῖ κανονικότατα.
  Εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸν θέμα μὲ τὸ ὁποῖον ἀσχολοῦνται.
  Εἶναι βλέπετε πίσω της ὁ φόρος τοῦ διοξειδίου, ποὺ ἔχουν προϋπογράψῃ, ἐδῶ καὶ χρόνια.
  Εἶναι, γιὰ νὰ τὸ ὑπενθυμίσω, ὁ φόρος τῶν …φυτῶν.
  Δῆλα δή, τὸ διοξείδιον, κατ’ ἐξοχὴν πρώτη ὕλη διατροφῆς τῶν φυτῶν, ἄρα καὶ παράγων διατηρήσεως τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου, γίνεται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως.
  Σὰν νὰ ἀποκτήσαμε τὴν τσατσὰ τῆς ἀνάσας μας…
  Διότι αὐτὸ εἶναι! 

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (δεκάτη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Ἡ ἐμπλοκὴ τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ, στὶς προμήθειες, δηλώνει ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ!!!
  Ἐὰν δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς, ναί, πρόκειται γιὰ συμφορά, γιὰ ἀπόστημα ποὺ ἔχει μολύνῃ τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες.
  Θεραπεία δὲν χωρᾶ πλέον!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ συνδικαλιστὴς Ῥίζος φαίνεται ἐμπλεκόμενος σὲ κύκλωμα σωματεμπορίας.
  Ἔμ, συνδικαλισμὸ δὲν κάνεις ἐὰν δὲν ἔχῃς τὰ κατάλληλα προσόντα τοῦ …«μπράβου».
  Τί κάνουν οἱ …«μπράβοι» ὅταν διαπιστώσουν πώς μποροῦν νά δέρνουν;
  Ἤ πολιτικοὶ γίνονται ἤ σωματέμποροι.
  Δῆλα δὴ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τσατσάδες!!!
 • Νέα 17η Νοεμβρίου μᾶς ξημέρωσε;
  Ἔτσι διαδίδουν.
  Δυστυχῶς, ὅταν «κυκλοφορεῖ» ἐλευθέρα μία «17η Νοεμβρίου», τὸ κράτος δικαιολογεῖται νὰ ἐφαρμόζῃ αὐστηρὰ μέτρα «προστασίας του».
  Συνεπῶς, γιὰ νὰ μὴν πολυλογοῦμε, στημένη δουλειά…
  Ἐμᾶς ἔχουν στὸ στόχαστρον…
  Ἐμεῖς θὰ περιφρουρηθοῦμε!!!
  (Κοινῶς; Μεγαλώνουν τὰ σίδερα τῆς φυλακῆς μας!!!)
 • Ἡ στέγασις τῶν ἀστέγων.
  Εἶναι θλιβερόν, καὶ τελικῶς ἐνοχλητικόν, τὸ θέαμα τῶν ἀστέγων.
  Τὸ κράτος λοιπὸν θὰ τοὺς στεγάζῃ ἀντὶ μικροῦ ἀντιτίμου.
  Ἐπὶ τῆς οὐσίας, θὰ τοὺς κρύψῃ ἀπὸτ τὸ βλέμμα μας κι ἀπὸ τὸ βλέμμα τῶν κρατούντων!!!
  Θὰ τοὺς βάζῃ νὰ πληρώνουν μικρὸ ἀντίτιμο, γιὰ φτηνά, βρώμικα δωμάτια.
  Ἀρκεῖ… Μᾶς ἐκάλυψαν!
 • Τὸ φαινόμενον τοῦ Λιάπιεν ἀφορᾷ σὲ …Ὅλο τὸ χωριό!
  Ὅλοι ἔλαβαν ἐπιδοτήσεις!
  Μὰ ὅλοι…
  Συνεπῶς;
  Συνεπῶς τὰ κορόιδα εἶναι αὐτοὶ ποὺ Δὲν ἔλαβαν!!!
  Ἄρα; Γιατί τί ἀκριβῶς συζητᾶμε;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Κι ἀπεργοῦν… Θὰ ἀπεργήσουν ἔως τὶς 10 Ἰανουαρίου.
  Γιὰ τὴν ὥρα…;

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ τρόικα πλέον δὲν ἐξυπηρετεῖ.
  Μποροῦν καὶ μόνα τους τὰ κουδουνισμένα νὰ ἐφαρμόσουν τὰ ὅσα ψήφισαν.
  Τὸν ἐπόμενον θέλω νὰ δῶ…
  Πάντως μὲ βάσιν τὴν ὑπάρχουσα φορολογία, εἶναι ἀδύνατον νὰ κρατηθοῦν γιὰ πολὺ στὴν ἐξουσία.
  Γιά πόσο θά κρατηθοῦν;
  Γιὰ ὅσο χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ τελειώνουμε μὲ τὰ μοῦτρα τους!!! 
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν  εἴχαμε…
  Ἄρα ἀπὸ αὔριο τὰ σπουδαῖα…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Οἱ αἰώνιοι φοιτητὲς τελειώνουν.
  Τρέχουν στὰ φροντιστήρια μήπως καὶ καταφέρουν νὰ πάρουν πτυχίον.
  Ἄλλο δεῖγμα τῆς σαπίλας κι αὐτό!
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ Σουμάχερ μᾶλλον διέφυγε τοῦ κινδύνου.
  Ἄγνωστον βέβαια τὸ πῶς θὰ εἶναι μετά.
 • Στὸ Μπαγκλαντὲς 18 νεκροί, σοβαρὰ ἐπεισόδια καὶ ἔναρξις ἐμφυλίου.
  Ἄν καὶ εἶναι μακρυά μας, ἄς προσέξουμε λίγο τὰ γεγονότα ἐκεῖ.
  Μᾶς ἀφοροῦν… Εἶναι βλέπετε πολὺ εὔκολο νὰ ὁδηγῇς τοὺς ἐξαθλιωμένους σε ἐμφύλιον πόλεμον ἤ σὲ δικτατορίες,
  Τὰ κόλπα γνωστὰ καὶ πάντα ἐξυπηρετικά.
  Τὰ σημάδια ἴδια κι ἀλλοῦ… Ὅπως γιὰ παράδειγμα …ἐδῶ!!! 
 • Στὸ Μόναχο τὸ κέντρον ἐρευνῶν γιὰ τὴν διαφθορὰ τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν!
  Ἀπὸ ἀλλοῦ τὸ περιμένουμε κι ἀπὸ ἀλλοῦ θὰ μᾶς ἔλθῃ!!!
 • Τέσσερις νεκροὶ ἀπὸ χιονοστιβάδες.
  Στὶς Ἄλπεις. Μία χαρά…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 4 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 6 Ἰανουαρίου 2014.

Leave a Reply