Περὶ ὑπερθερμάνσεως κι ἄλλων ἀνοησιῶν.

Αὐστραλία... Πίσω ἀπὸ τὴν ξηρασία, τῶν τελευταίων ἑβδομάδων, κρύβεται κάτι ἄλλο... Τί; Ἡ ἀπάντησις στὸν ...ὁρίζοντα τῆς φωτογραφίας...

Αὐστραλία…
Πίσω ἀπὸ τὴν ξηρασία, τῶν τελευταίων ἑβδομάδων, κρύβεται κάτι ἄλλο… Τί;
Ἡ ἀπάντησις στὸν …ὁρίζοντα τῆς φωτογραφίας…

Ἐπεὶ δὴ τὸ παραμύθι τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου καλὰ κρατεῖ στὰ …σχέδια, ποὺ περιλαμβάνουν τὴν  δουλοποιήσιν τῶν πληθυσμῶν, ἄς θυμηθοῦμε πὼς ἡ ὑπερθέρμανσις δὲν εἶναι ἁπλῶς μύθος, ἀλλὰ καὶ μέσον χειραγωγήσεως τῶν πληθυσμῶν.
Εἰκόνες ποὺ καταντοῦν ὄχι ἁπλῶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ περίγελως τῶν κρατούντων κι ἔρχονται γιὰ νὰ ἀκυρώσουν κάθε συμφωνία τους, ποὺ μᾶς καθιστᾶ ὑποχείριά τους.

 
Αἴγυπτος... Τῆς ...ὑπο-θερμάνσεως!!!

Αἴγυπτος…
Τῆς …ὑπο-θερμάνσεως!!!

Οἱ συμφωνίες τους, ποὺ μᾶς δουλοποιοῦν, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, περιλαμβάνουν καὶ τὸν φόρο ἐκπομπῆς ἀερίων θερμοκηπίου.
Μέσα στὰ ἀέρια τοῦ θερμοκηπίου ὅμως ἔχουν χώσῃ, αὐθαιρέτως, τὸ ὑπ’  ἄριθμὸν ἕνα ἀέριον …δημιουργίας τῆς Ζωῆς!!! Τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, ὑποτιμῶντας καὶ τὴν ἀντίληψίν μας καὶ τὴν κρίσιν μας ἀλλὰ καὶ ταὐτοχρόνως μειώνοντας καὶ πετσοκόβοντας τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθέρα διαβίωσιν.
Φόρος στὸ κατούρημα, στὴν διαμονή, στὴν διατροφή, στὴν ἔνδυσιν,  στὸ νερό, στὸν ἀέρα…
Φόρος γενικῶς…
Ὁπουδήποτε καὶ γιὰ ὀ,τιδήποτε!!!
Δῆλα δὴ μείωσις τοῦ δικαιώματος στὴν ἐπιβίωσιν!

Ἰσραήλ... Ἐπίσης τῆς ...ὑπο-θερμάνσεως!!!

Ἰσραήλ…
Ἐπίσης τῆς …ὑπο-θερμάνσεως!!!

Ἔχουμε λοιπόν ὑπερθέρμανσιν; Ἤ μήπως τό ἀνάποδον;
Ἐπεὶ δὴ οἱ πάγοι, οἱ πολικὲς θερμοκρασίες καὶ τὸ ψύχος γενικότερα,  εἶναι κυρίως ἀποτέλεσμα ἄλλων διεργασιῶν, διαφορετικῶς θὰ εἴχαμε πρὸ πολλοῦ παγώσῃ, σᾶς διαβεβαιῶ πὼς δὲν ἔρχονται παγετῶνες. Ἄλλο μᾶς ἔρχεται… Ἄλλο… Σοβαρότερον κι ἐπικινδυνότερον γιὰ τὴν ἐξακολούθησιν τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Ἄλλο… Ἄλλο γιὰ ἄλλο….
Ἀλλά τί;
Διότι δὲν μποροῦμε νὰ ἀμφισβητήσουμε εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:

Αὐστραλία. Ἀποτέλεσμα τῆς ξηρασίας.

Αὐστραλία.
Ἀποτέλεσμα τῆς ξηρασίας.

Οἱ Αὐστραλοὶ τὶς ζοῦν!!! Τὶς βιώνουν στὶς καλλιέργειές τους, στὸν τρόπο διαβιώσεώς τους, στὴν καθημερινότητά τους.
Κι ὄχι μόνον οἱ Αὐστραλοί.
Ἐδῶ, στὶς ΗΠΑ, στὴν Ἀφρική…
Παντοῦ, συχνὰ πυκνά, ἀνάλογες εἰκόνες…
Σὰν κι αὐτήν:

Αὐστραλία. Ἀποτέλεσμα τῆς ξηρασίας.

Αὐστραλία. Ἀποτέλεσμα τῆς ξηρασίας.

Ὅμως, ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ καὶ συνολικὰ τὸ τὶ συμβαίνει στὸν πλανήτη, κι ὄχι ἀποσπασματικά, τότε θὰ ἀρχίσουμε νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς ὄχι μόνον, συνολικῶς πάντα, δὲν ἔρχεται ξηρασία, ἀλλὰ κάτι ἄλλο… πιὸ σπουδαῖον καὶ πιὸ …τρομακτικό!!!
Τί;

Οἱ ἀπαντήσεις κρύβονται στὸ …νερό!!!
Στὸ νερὸ ποὺ πλέον ἔρχεται ΒΙΑΙΩΣ!!!
Ἔρχεται βιαίως καὶ φεύγει βιαίως.
Δῆλα τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ξηρασίας εἶναι φαινόμενον τῆς ξαφνικῆς ἐμφανίσεως μεγάλων ποσοτήτων ὕδατος, ποὺ ἀμέσως μετὰ ἀποσύρονται.
Προσπαθῆστε νὰ κάνετε τὸ πείραμα σὲ μίαν γλάστρα τοῦ σπιτιοῦ σας. Ἐὰν δὲν ποτίζετε τακτικότατα, ἀλλὰ ἀτάκτως, ῥίχνοντας κάθε φορὰ μεγάλες ποσότητες ὑδάτων, ὄχι μόνον θὰ χάσετε τὸ φυτό σας, ἀλλὰ πολὺ χειρότερες εἰκόνες, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ βλέπουμε στὴν Αὐστραλία τώρα τελευταία, θὰ ἀντικρύσετε.
Δοκιμάστε… Θὰ μείνετε ἄναυδοι ἀπὸ τὴν ἐπιβεβαίωσιν τοῦ φαινομένου.

Καί οἱ πάγοι; Πόθεν; Γιατί;
Οἱ πάγοι εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ψυχρῶν μετώπων ποὺ φέρνει τὸ ὕδωρ.
Τὰ ὕδατα γενικῶς, ὅπου κι ἐὰν φωλιάζουν, ψύχουν. Ἀπὸ τὴν μικρὴ στέρνα τοῦ παπποῦ, ποὺ χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ ποτίζῃ τὰ χωράφια του τοὺς θερινοὺς μῆνες, ἔως τὶς μεγάλες στέρνες, τὰ ὑδραγωγεῖα, τὰ φράγματα ἀλλὰ κυρίως τοὺς ποταμούς, τὶς λίμνες καὶ τὶς θάλασσες.

Πολικὲς συνθῆκες ψύχους στὸ Βόρειο ἡμισφαίριον. ΗΠΑ. Θερμοκρασίες ποὺ ἔφθασαν καὶ στοὺς -30 βαθμοὺς τῆς κλίμακος τοῦ Κελσίου.

Πολικὲς συνθῆκες ψύχους στὸ Βόρειο ἡμισφαίριον. ΗΠΑ.
Θερμοκρασίες ποὺ ἔφθασαν καὶ στοὺς -30 βαθμοὺς τῆς κλίμακος τοῦ Κελσίου.

Ἔχουν λειώσῃ τοὺς πάγους τοῦ Βορείου ἡμισφαιρίου ἀπὸ καιρό. (Ναί, τοὺς ἔχουν λειώσῃ!!! Δὲν ἔλειωσαν μόνοι τους!!! Ἔστρεψαν τὰ θερμὰ ῥεύματα τοῦ Ἀτλαντικοῦ στὸν Βόρειον Πόλον… Ἔ, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα συνέβησαν τὰ αὐτονόητα!!!!)
Ὡς ἀντιστάθμισμα, ἡ ἴδια ἡ Γῆ μας, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ μὴν …μπατάρῃ, αὐξάνει, πρὸς ὥρας, τοὺς πάγους στὸ Νότιον ἡμισφαίριον. Κάτι ὅμως ποὺ ἐμᾶς δὲν μᾶς ἐπηρεάζει, ἐφ΄ ὅσον καὶ τὰ ὕδατα αὐξάνονται ἀλλὰ καὶ πάγοι δὲν ὑφίστανται, στὸν βαθμὸ ποὺ τοὺς γνωρίζαμε, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦνται οἱ ἰσοῤῥοπίες ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Καί τί συμβαίνει ὅταν μεταφέρῃς ἐντός ἑνός πλοίου τό φορτίον, πού ἔως προσφάτως ἔχεις ὁμοιόμορφα ἐναποθέσῃ, σέ μίαν μόνον μεριά του; Μποροῦμε νά σκεφθοῦμε;
Τί συμβαίνει τώρα πού στό Νότιον ἡμισφαίριον οἱ πάγοι αὐξάνονται;
Κι ἐάν δέν εἶναι ἡ Γῆ μας τό δικό μας «πλοῖον», τότε τί εἶναι; Καί τί μέλλει γενέσθαι;

Αὐστραλία. Εἴδατε πού δέν ἔχει μόνον ξηρασίες; Τί λέγαμε γιά τήν ἀπότιστη γλάστρα;

Αὐστραλία.
Εἴδατε πού δέν ἔχει μόνον ξηρασίες;
Τί λέγαμε γιά τήν ἀπότιστη γλάστρα;

Ἐκεῖ λοιπὸν ὀφείλουμε νὰ ἑστιάσουμε. Ἐκεῖ εἶναι τὸ πρόβλημα.

Φιλιππίνες. Ἀποτέλεσμα τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων. Τῶν φαινομένων ὅμως ποὺ ...πνίγουν!!!

Φιλιππίνες.
Ἀποτέλεσμα τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων.
Τῶν φαινομένων ὅμως ποὺ …πνίγουν!!!

Τὸ πῶς, πότε, γιατί… ἀφῆστε… Εἶναι μεγάλη ἱστορία…
Μποροῦμε νά σταματήσουμε τήν ὁρμή τῶν ὑδάτων; Ναί ἤ ὄχι;

Μεγάλη Βρεταννία. Εἶναι μία ἀκόμη ἔκφρασις τοῦ φαινομένου ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἔλευσις τῶν ὑδάτων. Οἱ καταστροφὲς πλέον εἶναι ἀνυπολόγιστες καὶ φυσικὰ αὐξάνονται διαρκῶς καὶ δὲν μποροῦν νὰ προβλεφθοῦν.

Μεγάλη Βρεταννία.
Εἶναι μία ἀκόμη ἔκφρασις τοῦ φαινομένου ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἔλευσις τῶν ὑδάτων.
Οἱ καταστροφὲς πλέον εἶναι ἀνυπολόγιστες καὶ φυσικὰ αὐξάνονται διαρκῶς καὶ δὲν μποροῦν νὰ προβλεφθοῦν.

Ἐὰν ὄχι, ἄς περιοριστοῦμε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στὸ πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ ζήσουμε, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, τὴν κάθε μας ἡμέρα, σὰν νὰ εἶναι ἡ τελευταία μας…
Εἶναι καὶ τὸ μοναδικὸν ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε!

Φιλονόη.

 Πρότασις πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἔφυγαν ἐκτὸς Ἑλλάδος, λόγῳ κρίσεως (κι ὄχι μόνον):

Τσακιστεῖτε νὰ ἐπιστρέψετε στὴν Πατρίδα.
Ὁπουδήποτε ἀλλοῦ δὲν θὰ περάσετε καὶ τόσο …καλά!!!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 94 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Περὶ ὑπερθερμάνσεως κι ἄλλων ἀνοησιῶν.

 1. Σου συστήνω να εγγραφείς σε ένα online course(ex.coursera or Utunes) ώστε να δεις πως προσεγγίζεται επιστημονικά ένα φαινόμενο όπως αυτό που αναφέρεις εδώ…και να αφήσεις τις γλάστρες σου ήσυχες. Ειλικρινά πως μπορούμε να έχουμε καλύτερες κοινωνίες, ανθρώπους και πλανήτη αν έχουμε ανθρώπους επιστημονικά αμόρφωτους. Τα προβλήματα όλα είναι τεχνικά και η καλή γνώση ορθογραφίας και οι θεωρίες συνωμοσίας δεν βοηθάνε πουθενά. Τι βλέπεις εσύ για λύση άραγε ώστε να διατηρείς ένα τέτοιο σαϊτ όπου ο τίτλος σε σχέση με το υλικό του, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα?

  • Χμμμ…
   Καλὴ ἰδέα…
   Ἀλήθεια, ἐσύ, πού φαντάζομαι πώς τό ἔχεις ἤδη πράξῃ, τί συμπεράσματα ἔχεις ἀποκομίσῃ; Τήν βρῆκες τήν ἀπάντησιν;
   Καί μία καί τό ἀνέφερες, μήπως θά μποροῦσες νά μᾶς καταθέσῃς τήν δική σου ἐπιστημονική θεώρησιν, γιά νά δοῦμε τελικῶς τό ποῦ καταλάβαμε τό λάθος;
   Ἔτσι, γιὰ νὰ μορφωθοῦμε κι ἐμεῖς…
   Περιμένω.

  • Λύσεις; Ὑπάρχουν λύσεις, πού νά δικαιολογοῦνται μέ τήν «λογική τοῦ ἐλεγχομένου»;
   Ὄχι καλό μου… Οἱ λύσεις πλέον δὲν εἶναι οὔτε ἀνακοινώσιμες οὔτε ἀποδεκτές. Ὅπως δηλώνω, διότι δηλώνω, στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως, κάτι περιμένω. Τὸ ποιοὶ θὰ «πάρουν» τὸ μήνυμα, φαντάζομαι, πὼς δὲν σὲ ἀφορᾶ. Γιὰ ὅλους αὐτούς, μεταξὺ αὐτῶν φυσικὰ κι ἐσοῦ, ποὺ δὲν θὰ τὸ πάρουν, τί νά κάνουμε;
   Καλὴ καρδιά…
   Ἔχουμε πράγματι πολὺ σημαντικότερα γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε μαζύ τους, ἀπὸ τὸ νὰ πασχίζουμε νὰ ἐξηγήσουμε τὰ αὐτονόητα σὲ ἄτομα ποὺ «τυγχάνουν εἰδικοί».
   Καλὰ μυαλά…

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παγώσαμε μὲ τὴν τόσην …ὑπερθέρμανσιν!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μᾶς καταστρέφει τήν ὑγεία ὁ λιγνίτης ἤ κι ἐδῶ μᾶς …ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply